Skip to content

Daubarai

MI informacija

Daubarų pavardė sutinkama Kaltanėnų parapijoje, apie Dūkštą, Molėtus. Gal ir Daubariškės kaimo pavadinimas susijęs su šia pavarde. Šiame kaime Petrui Daubarui ir Magdalenai 1709 m. gimė sūnus Motiejus Daubaras. Po dviejų metų gimė dukra. 1720 m. Daubariškėje Daubarų nesimato, bet Bėčiūnų k. gyveno Jokūbas Daubaras su 4 asmenų šeima. Kur jie iškeliavo, tikriau sakant, kur juos ponai perkėlė? Tuo metu vyko didelis baudžiauninkų perkėlimas į po maro ištuštėjusias žemes.  Mūsų krašto Daubarai atkeliavo nuo Kaltanėnų. Šalia jų buvo kaimas Berzija, kurio dabartinis  atitikmuo tikriausiai yra Beržija. Čia Dominykas Daubaras su žmona Magdalena (1761–1839) turėjo tris sūnus: Jokūbą, Motiejų ir Stasį. 1795 m. surašyme pažymėta, kad pas Jokūbą Petkūną gyvena jo svainis Stasys Daubaras su žmona Magdalena. Jis ir buvo mūsų krašto Daubarų proprosenelis. Gali būti, kad turėjo tris žmonas ir visas Mgdalenas. Tai Petkūnaitė, Martinkėnaitė, Urbonaitė. Apie Rėkučius gyveno daug Martinkėnų. Palūšės parapijos Moškėnų kaimo Martinkėnai daug kartų giminiavosi su Kaltanėnų krašto Petkūnais. Stasys turėjo 7 vaikus, kurių pirmi 3 gimė Moškėnuose, kiti – Beržijoje. Sūnus Jokūbas (1797 m. Beržija – 1871 m. Reškutėnai) 1820 m. susituokė su Liudvika Gaidelytė ir turėjo 7 vaikus. Jie beveik visi kūrė šeimas Naujuose Šaminiuose arba Reškutėnuose. Vienas iš Jokūbo sūnų Laurynas turėjo 10 vaikų, o jo sūnaus Augusto dukra Ona Daubaraitė (1891–1957) 1912 m. ištekėjo už Igno Mudėno iš Petrovo (Petriškės). Kitas Augusto sūnus  Kazimieras Daubaras 1908 m. vedė Teresę Veličkaitę iš Sabališkės. Kitas Jokūbo sūnus Vincas (1834–1913) dar labiau sustiprino ryšius su Ignalina. Jo sūnaus Gabrio sūnus Kazimieras Daubaras (1903 m.) su Elena Karaliūnaite įsikūrė visai šalia Ignalinos – Pagavaityje. Čia jiems gimė mano Ignalinos bendramokslis Julius Daubaras (1945 m.).

Stasio Daubaro sūnus Stasys (1809 m.) vedė Agotą Kuksaitę ir turėjo 9 vaikus. Šita šaka beveik visa susiliejo su Ignalinos kraštu. Matyt lėmė tai, kad susikūrė kaimas Cegelnė (Plytinė), kur buvo gaminamos plytos ir reikėjo darbo jėgos iš aplinkinių kaimų. Pirmoji dukra Marcelė (1832–1901) ištekėjo už Tamošiaus Rutkausko į Zuikas. Sūnus Vincas (1835–1889) vedė Pranę Puslytę (Kurpytę) iš Popravalės, turėjo 10 vaikų. Šios šakos viena iš palikuonių yra  ignalinietė Vladislava Martinkėnaitė-Viburienė. Stasio Daubaro sūnus Motiejus (1838 m. Beržija – 1901 m. Cegelnė) turėjo 3 žmonas: Marcelę Matkevičiūtę, Kristiną Juršėnaitę ir Kateriną Žilėnaitę. Paskutinė, jam mirus, ištekėjo už Žebrausko iš Pašakarvės. Motiejus, dirbdamas Kazokinės dvare, 1863 m. vedė, gyveno Cegelnėje ir turėjo 6 vaikus.

Mano giminė su šia gimine susipynė per Tamošių Rutkauską ir Apoloniją Medeišytę, Kosto (1919–2001), kuri 1949 m. ištekėjo už Stasio Daubaro (1920 m.), Prano Daubaro palikuonio.

Dar vienas Stasio sūnus – Pranas Daubaras(1846–1927) – atkeliavęs iš Berijos, 1877 m. vedė Domicėlę Zabulevičiūtę iš Zuikų. Liko gausi 10 vaikų šeima.

Mūsų krašte Daubarai įvairiais laikotarpiais sutinkami Rupinskuose, Daugėliškyje, Pekariškėje, Zablatiškėje, Švedriškės, Salako, Kaltanėnų, Linkmenų, Vajasiškio ir Pandėlio parapijose, kitur. O kur dar atsidūrė Daubaraitės? Tad pavardė reta, bet sklaida nėra tokia maža.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kiti straipsniai bus apie  Dubakų, Guobių, Jelinskų, Juršėnų  gimines. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje