Skip to content

Guobiai

MI informacija

Guobių pavardė plačiai paplitusi Linkmenų, Labanoro, Molėtų, Utenos, Južintų, Užpalių ir kitose parapijose. Šalia Ignalinos įsikūrė neseniai, atsikėlė iš Linkmenų parapijos. Iš jos dalis jų iškeliavo į Labanoro, Kuktiškių parapijas. Aišku, kad yra Guobių, neturinčių ryšio su Linkmenimis.

Seliškė (Guobiai). Kaimas, turėjęs du pavadinimus, įsikūręs vaizdingoje vietoje prie ežero. Čia ir yra Guobių šaknys. Pirmieji įrašai rodo, kad čia gyveno keturi Guobiai: Adomas (gim. 1760 m.), Jokūbas (1763 m.), Antanas (1777 m.) ir Andrejus (1778 m.). Jų giminystės ryšiai nenustatyti. Andrejaus sūnus Antanas vedė Mortą Rukšėnaitę ir turėjo tris sūnus, kurie gyveno Seliškėje. Vieno iš jų sūnus Kazimieras Guobis (1828 m.) 1853 m. vedė Mariją Bivainytę iš Linkmenų. Jų vaikai jau  gimė Antalksnėje. Kadangi Seliškėje Guobių gyveno labai daug (gyvena ir dabar), tai paminėsiu tik kelis. Štai Jono Guobio (1816–1900) sūnus Anupras (1844–1922) su žmona Grasilda Lunyte   turėjo 15 vaikų. Pats Jonas turėjo 10 vaikų. Vincas  Guobis (1818–1868) nutrenktas žaibo. Paliko septynis vaikus. Pažvelkim, kur Guobiai iškeliavo iš Guobių kaimo.

Ginučiai. Justino Guobio ir Teresės Bilkytės sūnus Vincas (1835–1909) gimė Seliškėje, vedęs Grasildą Žilėnaitę iš Ginučių, persikraustė ten. Jo uošvis Andrejus Žilėnas turėjo tik vieną dukrą. Taip ūkis perėjo į Guobių rankas. Jie turėjo 10 vaikų. 

Mineišiuose 1879 m. gyveno Pranas Guobis su Agnieška Mačiulyte.

Kirdeikiai. Antra pagal Guobių gausumą vieta Linkmenų parapijoje. Čia Simonas Guobis (1760–1840) su Magdalena Ožkinyte ir Katerina Meidute turėjo 10 vaikų.

Laukstėnai. Anupro Guobio ir Monikos Maniušytės sūnus Kazimieras Guobis (1876–1947) išėjo užkuriu į Laukstėnus, vesdamas Marijoną Klimaitę (tėvai: Jonas Klimas ir Mariana Juršėnaitė). Turėjo 7 vaikus.

Dindos. Dar vienas pabėgėlis iš Seliškės buvo Liudvikas Guobis (1843–1915), 1868 m. išėjęs užkuriu į Dindas pas Juozapotą Dindaitę. Susilaukė 8 vaikų. Vienas iš jų palikuonių – Boleslovas Guobis su Jule Kurpyte – persikėlė į Garbūnus.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kiti straipsniai bus apie Jelinskų, Juršėnų, Kirkų, Kovalevskių gimines.   

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje