Skip to content

Dvigubos įkurtuvės Daugėliškyje

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Simbolinės atidarymo juostelės buvo perkirptos dviejose Naujojo Daugėliškio įstaigose – vaikų globos namuose ir daugiafunkciniame centre. Vaikų globos namai iš senųjų, parapijai priklausančių  namelių,  persikėlė į  rekonstruotą pastatą, kuriame anksčiau buvo mokyklos bendrabutis. Dabar globos namų auklėtiniai pro savo kambarių langus mato vis gražėjantį universalų daugiafunkcinį centrą, kuriame vyksta ne tik pamokos, bet ir teikiamos kultūrinės bei socialinės paslaugos.  Šio centro sporto salėje surengta iškilminga dviejų projektų pristatymo šventė.

Renginyje dalyvavo Seimo narys, Kultūros ministras Šarūnas Birutis, Europos parlamento narys Bronis Ropė, savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, daugybė kitų svečių. Naujas patalpas pašventino klebonas Jonas Kardelis. Šventėje skambėjo nuoširdūs sveikinimai, buvo išdalinta galybė dovanų, o mokiniai ir bendruomenės nariai parodė šaunią meninę programą.

Pirmiausia visi svečiai susirinko prie naujojo globos namų pastato. Perkirpus simbolinę juostelę, direktorė renginio dalyviams pristatė projektą ir  pakvietė apžiūrėti patalpas. Projektas „Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas N. Daugėliškio vaikų globos namuose“ pradėtas vykdyti 2012 metais. Jis finansuotas  Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Atlikus rekonstrukciją ilgą laiką nenaudotas buvęs mokyklos bendrabučio pastatas pritaikytas gyventi trims šeimynoms. Kiekviena šeimyna turi atskirą įėjimą į savo butą, kuriame yra erdvi svetainė, virtuvė, buitinės ir higienos patalpos, vaikų kambariai. Vaikai, padedami socialinių darbuotojų, mokosi gaminti valgyti, tvarkytis.

Sąlygos tam tikrai puikios, o savarankiško gyvenimo įgūdžiai – labai reikalingi. Kartu visos šeimynos susitinka tik bendruose renginiuose, kurie vyksta salėje. Čia jau buvo švenčiamos Kalėdos. Gyventi naujuose namuose pradėta praėjusių metų pabaigoje.  

Antroji juostelė perkirpta daugiafunkciniame centre. Kaip sakė jo direktorė Rima Cibulskienė, įgyvendinus projektą „Universalaus daugiafunkcio centro N. Daugėliškyje steigimas“, N. Daugėliškio vidurinės mokyklos pastato dalis pritaikyta ikimokykliniam, priešmokykliniam, pradiniam ir pagrindiniam ugdymui,  neformaliajam vaikų ir suaugusiųjų švietimui, švietimo pagalbos ir kultūros bei socialinėms paslaugoms teikti. Taip pat mokykloje-daugiafunkciniame centre sudarytos sąlygos ugdytis Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos N. Daugėliškio skyriaus mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą. Tai leis ir jaunimui, ir vyresniems bendruomenės nariams centre užsiimti įvairia veikla.

Svečiams buvo parodytos klasės, mažųjų patalpos, naujai įrengtas amatų centras ir keramikos dirbinių parodėlė. Atliekant statybos darbus, renovuotas stogas, pakeistos durys, langai, sutvarkyta elektros instaliacija, atliktas vidaus patalpų remontas, taip pat įsigyta baldų universalaus daugiafunkcio centro veikloms vykdyti, reikalingos kompiuterinės technikos, programinės ir kitos įrangos (muzikos instrumentų, sporto inventoriaus, treniruoklių ir kt.).

Gražiai išpuoštoje daugiafunkcio centro sporto salėje šventę pradėjo buvęs šios  mokyklos mokinys, aktyvus bendruomenės narys Rolandas Česliokas, smuiku grojęs M. Oginskio polonezą „Atsisveikinimas su tėvyne“. Visus susirinkusius pasveikino savivaldybės meras H. Šiaudinis. „Šiandien Daugėliškyje didelė ir ilgai laukta visos bendruomenės šventė. Galime pasidžiaugti, kad prieš kelis metus sėkmingai pavyko pasinaudoti atsivėrusiomis galimybės ir pagerinti gyvenimo sąlygas globojamiems vaikams bei išsaugoti švietimo įstaigą.“ – sakė meras. Buvo pastebėti, kad Europos Sąjungos parama jaučiama ne tik Ignalinoje, bet ir kiekvienoje seniūnijoje. Gyvenimo ir paslaugų kokybės gerinimui rajone 2007–2013 m. finansinės paramos laikotarpiu panaudota apie 150 mln. Lt.

Sėkmingai įgyvendintais projektais ir atsakingai panaudotomis lėšomis džiaugėsi Europos parlamento narys B. Ropė, kuris puikiai žino šių darbų pradžią ir puoselėtas viltis. Daugėliškio bendruomenei linkėta bendruomeniškumo ir naujų idėjų, siekiant vystyti veiklą, didinti užimtumą, o globos namų šeimynoms kuo geriau pasirengti vaikų savarankiškam gyvenimui.

Seimo narys Š. Birutis pirmiausia padėkojo Daugėliškio vaikų globos namų auklėtiniams už tai, kad jų sukurti ir dovanoti kalėdiniai atvirukai puikiai pritaikomi jo sveikinimams. Įstaigos vadovei ir darbuotojoms dėkota už meilę vaikams ir savo darbui. Š. Birutis taip pat kalbėjo apie bendruomeniškumą. „Jei žmonės neturi bendro laisvalaikio, bendrų džiaugsmų, nejaučia vienas kito palaikymo, tai jie ir nenori gyventi toje vietoje“, – sakė Seimo narys.  

Tarp sveikinusiųjų buvo bene visų seniūnijų seniūnai, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Natalija Truchina, taip pat Dūkšto globos namų, Didžiasalio socialinių paslaugų ir pagalbos šeimai centro, Dūkšto ir Mielagėnų senelių globos namų  atstovai. Labai nuoširdžiai šviesių dienų naujuose namuose globojamiems vaikams linkėjo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danutė Ropienė, priminusi šios įstaigos kūrimo istoriją ir kalbėjusi apie namų jaukumą, kurį reikės patiems susikurti. Buvusių kolegų džiaugsmu dalijosi dar visai neseniai čia dirbusi savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražina Mackonienė.

Meras ir renginio svečiai atvyko ne tuščiomis. Globos namų šeimynoms ir daugiafunkciniam centrui buvo perduota tikrai gražių ir vertingų dovanų, prasmingų dovanų. Kiekvienam sveikinusiam ir prie projekto prisidėjusiems padėka parodyta dovanojant vaikų sukurtus ir labai puošniai supakuotus  keramikos  suvenyrus.

Dainomis visus džiugino jaunosios mokyklos atlikėjos ir kaimo seklyčios ansamblis, vaikinukai parodė savo sportinius sugebėjimus, o labiausiai nustebino šaunus mokytojų kolektyvas. Kartu su direktore Rima kelios moterys parodė linksmą linijinių šokių programą. Vėliau visų laukė šventei iškeptas didžiulis tortas, kurį prapjovė abiejų įstaigų vadovės.

J. Baltakio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here