Skip to content

Jelinskai

MI informacija

Jelinskų pavardė rajone nėra plačiai paplitusi. Dalis jų buvo bajorai, dalis baudžiauninkai. Kaip jau įprasta, sovietmečiu bajorai išnaikinti, liko tik valstiečiai. Pradėsime nuo bajorų Jelinskų. Jie minimi seniausiai. Galimas atvejis, kad kiti Jelinskai yra nusigyvenę bajorai. Juozas Jelinskas (1783–1847) su žmona Uršule Kondalevska seniausiai paminėti dokumentuose Jelinskai. Gyveno daugelyje vietų. Dalis vaikų gimė Kaneišiuosė, dalis Vinciškėje (2,5 km nuo Vidiškių). Palaidotas Kanešiuose. Kitas bajoras Anupras Jelinskas (1830 m.) irgi negyveno toje pat vietoje. Sūnus Jurgis gimė 1856 m. Dūdų palivarke, Juozas 1863 m. – Navikuose, duktė Viktorija 1866 m. – Kukoriškėje, sūnus Viktoras – Budriuose. Kukoriškėje gyveno tik bajorai Jelinskai. Tai Viktoras (1798–1868) su žmona Liudvika Vrublevičiūte, Jonas (1810 m.) su Margarita Vrubliauskaite ir Mykolas (1810 m.) su Ona Romanova. Vaškonyse (5 km nuo Dūkšto) gyveno bajoras Fabianas Jelinskas (1822 m.), kuris 1847 m. vedė Karoliną Narbutaitę iš Petrikonių. Jam vaikai gimė Vinciškėje.

Jei pažiūrėti į valstiečius Jelinskus, tai mano sutikti anksčiausi dokumentai nurodo kaimus Derevnia, Novoderevnia, Novosiolki iš Salako parapijos. Aišku, kad Salako parapijos ribos tada buvo kitokios, negu šiandien. Nebuvo Švedriškės parapijos, o Kazitiškio bažnyčia buvo paversta stačiatikių cerkve. Gal to kaimo atitikmuo yra Naujasodis, gal ir kitas. Čia gyveno Jonas Jelinskas (1746–1848) su Mariana Bernatavičiūte. Nelabai tikėtina, kad Jonas nugyveno 102-ejus metus. Praktika rodo, kad tai galėjo būti apie 80 m. Tuo metu žmonių amžius buvo trumpesnis ir žmogus, nugyvenęs daugiau nei 50 m., buvo laikomas seneliu. Jonas turėjo 7 vaikus, giminę gausiau tęsė sūnus, atsargos kareivis Adomas (1824 m.). Jis buvo vedęs du kartus. Jo sūnus Jonas (1865 m.) 1888 m. vedė Marianą Vaickutę iš Petrovo (Petriškės). Į Petravą skirtingais laikotarpiais buvo išsikėlę gyventi du Vincai Jelinskai.

Sabališkė (2 km nuo Kazitiškio). Tai labiausiai apgyvendinta Jelinskų vietovė. Pirmieji, atrodo, buvo Mykolo Jelinsko sūnūs Stasys (1822 m.) ir Justinas (1824 m.), bet palikuonių paliko mažai. Gausi buvo Jono Jelinsko (1831–1885) palikta giminė. Jis buvo vedęs Oną Šuminaitę ir Marianą Raginytę.

Jo sūnus Jonas buvo vedęs tris kartus. Tarp sutuoktinių dažnai pasirodo Ragaišių, Raginių pavardės.

Akriemiuose (3 km. nuo Kazitiškio) valstiečiams Gabriui Jelinskui ir Kristinai Atroškaitei 1859 m. gimė sūnus Jurgis.

Meilūnuose (7 km nuo Kazitiškio, Salako parapija) 1870 m. Antanui Jelinskui ir Rozalijai Bogušovaitei gimė sūnus Mykolas.

Manau, kad galima tiksliau nustatyti Jelinskų giminės ryšius, tiriant dokumentus Kazitiškio, Švedriškės, Salako ir Vidiškių parapijose. Juolab, kad Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas palaiko gerus ryšius su dvasininkija. Bažnyčiose dar gausu eiliniam tyrėjui nežinomų dokumentų.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kiti straipsniai bus apie Juršėnų, Kirkų, Kovalevskių, Mačiulių, Makmavičių, Martinkėnų, Medeišių gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje