Skip to content

Revoliuciniai perversmai savivaldose, arba Kviečiu visus būti pilietiškais

Ar per anksti besibeldžiąs pavasaris, ar išskirtinai aršios kandidatų į merus ir į rajono tarybos narius kovos visiškai sujaukė ir mano mąstymą. O gal ir viena, ir kita? Kuo daugiau skaitau, girdžiu ir matau įvairiausių pasisakymų ir nuomonių, tuo stipresnis noras užvaldo domėtis dar daugiau. Nuo pirmo iki paskutinio sakinio išstudijavau Ignalinos rajono savivaldybės rinkimų komisijos (N. 9) informacinį leidinį, kuriame pristatomos visų partijų programos ir kandidatų sąrašai. Suvedus dar ir pokalbių su rajono gyventojais paraleles, supratau, kad mes visi plaukiojame vieni nuo kitų labai dideliais atstumais ir iriamės skirtingomis kryptimis, nors tikslą turime lyg ir vieną – bet ne tik ėjimą link jo, o ir patį galutinį rezultatą suvokiame labai skirtingai.

Naujo mero rinkimai

Šie vietos savivaldos rinkimai bus kitokie iš esmės. Pirmą kartą patys rinksime merą. Išties, ramiai drįstu teigti, kad jei ilgametis rajono meras Bronis Ropė nebūtų atsistatydinęs ir pasirinkęs Europarlametaro darbo, šie rinkimai, matyt, nebūtų nei tokie svarbūs, nei tokie reikšmingi, nei tokie aršūs, nes dauguma žmonių pasitikėjo juo ir tik juo. Meru tapus kitam politikui, nors ir ne naujokui, vis tik situacija žmonių sąmonėje iš esmės pasikeitė. Vieni pasimetė, kiti – priešingai – pasijuto abiem kojomis stovintys ant žemės. Tai kone sunkiausias pasirinkimas žmonėms, nes teks apsispręsti patiems. Kita vertus, gal tai ir gerai, kad dabar visi kandidatai savotiškai lygiaverčiai.

Seniūnai ar tarybos nariai

Kone pagrindinė diskusijų ir pokalbių tema – sąrašuose nuolat bekandidatuojantys seniūnai ir niekad neinantys į tarybos narius, o rinkimuose atlikdami „pseudogarvežių“ funkciją, lieka toliau dirbti seniūnais. Na, taip, šalies valdžios vyrai (teisingumo ministras Juozas Bernatonis) taip pat pritaria, kad tai yra rinkėjų apgaudinėjimas, bet visi įstatymų, pataisų rengėjai taip buvo įsitraukę į tiesioginius mero rinkimus, kad šiuos dviprasmiškus triukus savivaldos rinkimuose visai pamiršo. Juk taip elgiasi net ir europaralemtarai. Grįžkime į praeitus savivaldos rinkimus. Vilniaus mieste Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos sąrašą vedė Valdemaras Tomaševskis. Paaiškėjo, kad jis nė neketino atsisakyti Europos Parlamento mandato ir dirbti sostinės savivaldybėje, tačiau koalicija gavo net 11 vietų savivaldybės taryboje. 2015 m. savivaldos rinkimuose V. Tomaševskis vėl naudojasi tuo pačiu „patikrintu“ metodu, nepaisant to, už tai tokiems kandidatams reikia susimokėti užstatą. „Pseudogarvežių“ panaudojimas rinkimuose Lietuvoje jau tapo savaime suprantamu dalyku, netgi nebelaikoma rinkėjų apgaudinėjimu.

Kita vertus, mane, kaip Ignalinos rajono gyventoją, glumina kitas dalykas – žmonių nenuovokumas. Pasirodo, ne vienas ir tikrai ne du rajono gyventojai tvirtai įsitikinę, kad artimiausiuose rinkimuose rinks… seniūnus. Manau taip. Jei žmogus mąsto ir pajėgus priimti atitinkamą sprendimą, tai jis puikiai supranta, kur eina ir ką ketina daryti. O jei jo suvokimas tesiekia paradines seniūnijos duris ir čia pat pasibaigia, tada tikrai nėra reikalo jaudintis dėl tokio žmogaus, nes jokie rašymai, sakymai, kalbėjimai ir aiškinimai, kad renkami rajono tarybos nariai ir meras – jam nesuvokiami iš principo.

Būsimiems galima ir „apkalta“

Iki šiol savivaldybių tarybų nariai, kaip ir Seimo nariai, turi laisvą mandatą. Gali dirbti, gali ir nedirbti gyventojų labui, o nuopelnus įvertina rinkėjai tik kituose rinkimuose. Savivaldybių tarybų narių ar kitų išrinktų atstovų veltėdžiavimas ar piktnaudžiavimas savo padėtimi kelia didelį žmonių susirūpinimą ir pasipiktinimą.

Vietos savivaldos įstatymas buvo papildytas 251 str., apibrėžiančiu ne tik mero, bet ir kitų savivaldybės tarybos narių, kurie sulaužė priesaiką arba nevykdo vietos savivaldos įstatyme numatytų įgaliojimų, arba kurių veiksmai prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams, galimybę prarasti savivaldybės tarybos nario mandatą. Tokį sprendimą priima savivaldybės taryba, remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada. Taigi, sukuriamas realus, bet ir sunkus, teisinis savivaldybės tarybos narių atsakomybės mechanizmas (savotiškas vietinis „apkaltos“ procesas).

Pasimatymą skiriu sekmadienį

Labai liūdna ir skaudu, kad pasaulyje apskritai egzistuoja toks šėtoniškas kūrinys kaip partijos. Jos „suvalgo“ išmintingus ir protingus žmones, paversdamos juos paklusniais monstrais, ir atimdamos iš šalies piliečių realią galimybę siekti visapusiškai pilnaverčio gyvenimo. Partijų tikslas – vienpusė nauda sau. Ir niekas neįrodys, kad yra kitaip. Kodėl? Jei realiai rūpėtų šalis ir jos ateitis, tai visi protingi, sumanūs, dori, sąžiningi, darbštus atsakingi piliečiai telktųsi į vieną komandą ir dirbtų išvien dėl vieno bendro tikslo, o ne blaškytųsi po partijas, kurių sąrašuose daugiau įvairaus plauko „machinatorių“ nei kriminalinės policijos ataskaitose.

Ignaliniečiai, sekmadienį ateikite į rinkimus ir būtinai balsuokite už žmogų ir žmones, kurie, jūsų manymu, verti jūsų pasitikėjimo. O kad būtų lengviau, pasikalbėkite su kandidatais asmeniškai, galiausiai, juk yra visas būrys jau buvusių Tarybos narių. Dalis jų vėl kandidatuoja. Paklauskite ir jų, ką konkrečiai padarė kiekvienas ir kokį konkretų sprendimą, idėją ar projektą pasiūlė gavęs jūsų pasitikėjimą jau anksčiau.

Visiems skiriu pasimatymą ateinantį sekmadienį, kovo 1 d., kiekvieno jūsų rinkiminėse apylinkėse!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje