Skip to content

Kraštiečių dovana Ignalinai – enciklopedinis žinynas

Vasario 28 d. Ignalinos kraštiečių klubas Vilniaus rotušėje surengė šiais metais išleistos knygos „Ignalinos krašto enciklopedinis žinynas“ pristatymą. Šventiniame renginyje dalyvavo rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, buvęs meras, Europos parlamento narys Bronis Ropė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai bei daugiau nei šimtas kraštiečių. Visi jie buvo puikiai nusiteikę, džiaugėsi atliktu prasmingu darbu ir negailėjo gražių žodžių Ignalinai. Susirinkusius maloniai nustebino ir žavėjo puikus muzikinis jaunų profesionalų pasirodymas. Keletą kūrinių atliko Naujų idėjų kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas – kompozitorius Gediminas Gelgotas). Renginį vedė Juozas Šalkauskas, pradžioje jis perskaitė ignalinietės Danutės Daukšienės eilėraštį apie Ignaliną.

Ignalinos krašto vilniečių klubas buvo įsteigtas 2005 m. birželį. Jo veiklos tikslas – burti sostinėje gyvenančius Ignalinos krašto žmones, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje, meninėje veikloje, palaikyti glaudžius ryšius su  Ignalinos krašto savivaldos institucijomis bei   nevyriausybinėmis organizacijomis, dalyvauti bendruose projektuose. Kaip sakė šio klubo valdybos pirmininkė Renė Jakubėnaitė, tapti Ignalinos kraštiečių klubo nariu gali kiekvienas, kuris myli šį kraštą ir nori ką nors gero nuveikti jo labui.

„Kaip malonu čia jausti tiek ignalinietiškos dvasios, tiek daug bendrumo ir gero nusiteikimo…“, –  renginio dalyvius sveikino Ignalinos krašto vilniečių klubo prezidentas Romas Adomavičius. Jis papasakojo apie knygos gimimo procesą ir pastebėjo, kad jame dalyvavo didelis būrys moterų. Kraštiečiai labai norėjo užfiksuoti nuolat kintančią istoriją, surinkti svarbius faktus, aprašyti žinomus žmones. Ypač dėkota rengiant žinyną daug prisidėjusiam garsiam kraštiečiui, signatarui Česlovui Juršėnui, kuris panaudojo savo, kaip enciklopedijų rengėjo, patirtį ir leidiniui suteikė „rimtesnį pavidalą“. Už informaciją, konsultacijas, pateiktą vertingą medžiagą ir fotografijas klubo prezidentas dėkojo savivaldybei ir jos vadovams, Ignalinos kultūros ir sporto centrui, viešajai bibliotekai, laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktoriui Jonui Baltakiui. Leidinys buvo sumanytas tik susikūrus kraštiečių klubui, na, o visas informacijos rinkimo, tvarkymo ir leidybos darbas užtruko trejus metus.

Ignalinos kraštiečių parengtas leidinys – tai jų dovana Ignalinai, gražus ir prasmingas bendras darbas, siekiant išsaugoti krašto istoriją, pateikti svarbiausius duomenis apie praeitį ir dabartį, ekonominę raidą, gamtą, gyventojus ir gyvenvietes, savivaldą, švietimą, kultūrą, religiją. Personalijų skyriuje pristatomos dešimtys biografijų. Pastebėta, kad būtent žmonių gyvenimai geriausiai padeda atskleisti istoriją, jos kaitą. Ignalinos krašto žinyno sudarymo grupėje dirbo prof. Evalda Jakaitienė, Renė Jakubėnaitė, Emilija Mickevičienė, Simona Šakalytė, Audronė Valivonienė. Rengiant leidinį, daug prisidėjo ir konsultavo Česlovas Juršėnas, Adolfas Juršėnas, Jonas Juodagalvis, Stasys Lipskis. Daugiau nei 500 puslapių leidinio tiražas – 2000 egzempliorių (leidykla „Žuvėdra“). Parama knygos leidybai pasirūpino patys kraštiečiai. Kaip sakė R. Jakubėnaitė, toks buvo sumanymas, o štai planuojamai išleisti antrajai knygai jau bus prašoma ir savivaldybės pagalbos.

Gražių žodžių kraštiečiams negailėjo jų veiklą visada palaikęs buvęs meras B. Ropė, kuriam dabar tenka rūpintis ne tik Ignalinos kraštu, bet ir visos Lietuvos, Europos problemomis. B. Ropė kalbėjo apie savivaldybės darbus, kurie pakeitė Ignalinos miestą, rajono gyvenvietes, džiaugėsi naujomis sveikatinimo paslaugomis ir perspektyvomis tapti kurortu. Europarlamentaras kvietė kraštiečius apsilankyti jo biure Vilniuje, teikti pasiūlymus ar šiaip maloniai pabendrauti.

„Jūs savo gyvenimu ir darbu garsinate Ignaliną, esate savo krašto patriotai. Daugelio jūsų širdys, kad ir kur bebūtumėte, kad ir kuo beužsiimtumėte, vis tiek yra Ignalinoje. Dėkoju  už jūsų meilę gimtajam kraštui ir gražią jos išraišką – knygą…“, – kalbėjo rajono savivaldybės meras H. Šiaudinis. Jis džiaugėsi, kad tiek daug garsių žmonių – politikų, mokslininkų, visuomenės veikėjų, menininkų – yra kilę iš Ignalinos krašto. Kraštiečius meras kvietė ir toliau domėtis Ignalinos gyvenimu, dalyvauti jos šventėse, taip pat priminė, kad kitąmet Ignalina minės 150-ąjį jubiliejų, taigi kraštiečiai bus laukiami svečiai ir dalyviai.  Meras klubo prezidentui R. Adomavičiui įteikė foto paveikslą „Kelias į Ignaliną“. Kraštiečiams vėliau išdalinta savivaldybės leidinių.

Labai jausmingai apie Ignaliną, jos gamtą ir žmones renginyje kalbėjo bene žinomiausias kraštietis Č. Juršėnas. Jis sakė, kad naujasis leidinys, nors jam šiek tiek ir trūksta sistemingumo, tikrai neblogas produktas. „Galiu knygą drąsiai visiems dovanoti ir pasakoti, iš kokio puikaus krašto esu kilęs“, – sakė Č. Juršėnas. Kaip buvo minėta, visa tai, ko nepavyko įgyvendinti ir sudėti į šį, galės būti panaudota antrajame leidinyje, kurį tikimasi parengti.

Kraštiečių klubo prezidento R. Adomavičiaus pasirašytos padėkos ir knygos „Ignalinos krašto enciklopedinis žinynas“ įteiktos renginio svečiams, sudarymo grupės nariams, konsultantams, rėmėjams. Visi norintys galėjo įsigyti  knygų. Vėliau kraštiečiai maloniai bendravo su buvusiu meru ir dabartiniu savivaldybės vadovu, prašė jų įrašų į knygas ir autografų, fotografavosi atminimui. Ignaliniečiai kraštiečių išleistą knygą galima surasti savivaldybės Viešojoje bibliotekoje. Planuojama, kad artimiausiu metu Ignalinoje bus organizuota  prekyba naujosiomis knygomis ir visi norintys galės turėti jas savo bibliotekoje. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje