Skip to content

Mačiuliai

MI informacija

Su klasės draugu Vytautu Ozarinsku aiškinomės, koks yra giminystės ryšys tarp mūsų šeimų. Pagrindinė versija buvo, kad per Medeišius, nes mokyklos sargas Gabrys Medeišis buvo abiems lyg ir giminė. Laikui bėgant supratau, kad ne mažesnį vaidmenį čia turėjo ir Mačiulių giminė. O aš su ta gimine susietas per močiutę Rozaliją Vaickutę. Jonas Vaickus (1874–1933) iš Strigailiškio vedė Marcelę Medeišytę (1881 m.), jo sesuo Rozalija (1876–1938) ištekėjo už Antano Medeišio (1881–1938) iš Bėčionių, broliai ir seserys susikeitė gyvenamomis vietomis. Jono sūnus Jonas Vaickus (1915–2004) iš Strigailiškio vedė Stasę Mačiulytę (1920–2005) iš Girminių. Vaickų su Mačiulių  giminės daug kartų kirtosi. Na o mano draugo motina buvo Elena Mačiulytė (1909–1989) iš Girminių.

Mačiuliai, būdami gausi giminė, gyveno pakankamai koncentruotai. Pagrindiniai kaimai buvo Girminiai, Kalviškė, Žvirbliškė, Narsutiškė, Kavinė, Šilinė, Medina, Bogomoliškė. Keturi paskutiniai kaimai jau išnykę arba įėjo į Girminių teritoriją. Gali būti, kad visi šių giminių atstovai yra iš 2–3 skirtingų šakų. Problema tame, kad iki 1830 m. bažnyčios metrikos buvo rašomos taip, kad dažniausiai nustatyti giminystės ryšį yra sudėtinga.

Girminiai. 1706 m. Kristupui Mačiui ir žmonai Marianai gimė dukra Sofija. Vėliau Kazimieras Mačiulis su žmona Mariana Rastenyte iš Antagavės susilaukė 5 vaikų: dvynukų Reginos ir Juozo (1723 m.), Magdalenos (1725 m.), Kristinos (1728 m.), Katerinos (1745 m.).1811 m. Girminiuose buvo viena Mačiulių sodyba. Tomas Mačiulis (1745–1811) turėjo keturis sūnus: Vincą (1785 m.), Steponą (1788 m.), Lauryną (1810 m.), Justiną (1817 m.) bei 4 dukras (Teresę), Marianą (1827 m.), Agotą (1830 m.) ir Domicelę (1834 m.). Pas Vincą buvo 13 vaikų, pas Lauryną irgi 13, bet su dviem žmonom. Lauryno dukra Ona Mačiulytė 1899 m. ištekėjo už kareivio iš Bajorų kaimo Gabrio Ozarinsko (1877–1942), gyveno Pašvoginėje, mirė Ignalinoje. Plačią giminę paliko Laurynas Mačiulis (1796–1865) su žmona Kristina Matkevičiūte (1801–1863). Turėjo 9 vaikus. Blažėjus su žmonomis Juzefa Blažyte ir Konstancija Vaickute paliko 9 vaikus, Kazimieras su žmonomis Mariana Kondratavičiūte ir Ieva Raginyte – keturis vaikus, Tomas su žmona Uršule Klimaite – 4 vaikus, Justinas su žmonomis Cecilija Kriaučiūnaite ir Kristina Pečeliūnaite – 7 vaikus, Vincas su Domicele Rastenyte – 6 vaikus, Ieva Mačiulytė su vyru Jonu Juršėnu iš Žydelių – 5 vaikus. Vinco Mačiulio (1831 m.) su Domicele vaikai gimė Narsutiškėje. Du iš jų  atsirado Bogomoliškėje. Tai Kajetonas (1859 m.) ir Vincas (1876 m.). Jų ainiai gyveno Girminiuose ir aplinkiniuose kaimuose, kurie dingo arba buvo „suvalgyti“ Girminių. Įdomūs pavadinimai: Pabaltys-Mačiuliai-Bogomoliškė – tai iš tikrųjų tas pats kaimas, Palaukojis-Palaukoja, Medina, Šilinė, Kavinė. Štai Julius Mačiulis (1913 m.) gimė Bogomoliškėje, 1944 m. gyveno Girminiuose, 1950 m. pervažoje Nr. 508, vaikai gimė Pabaltyje. 1895 m. Girminiuose buvo 9 Mačiulių sodybos, o 1906 m. – 8 sodybos. Kažin ar dabar tiek yra?

Kalviškė (dabar yra 4 kaimai tokiu pavadinimu). 1795 m. čia buvo du  Mačiulių ūkiai. Tai Jurgis Mačiulis (1765 m.) su žmona Mariana ir 3 vaikais, bei našlė Kristina Mačiulienė (1745 m.) su dviem sūnumis (Juozu, Pranu) ir dukra. Kalviškėje jie gyveno tik XVIII a. pradžioje.

Žvirbliškė. Jonas Mačiulis (1908 m.) vedė 1932 m. Veroniką Gaidelytę iš Ažušilės ir persikėlė ten, kaip sakoma užkuriu, ten gimė jiems 8 vaikai. O siuvėjas Vincas Mačiulis (1906 m.) iš Žvirbliškės  1942 m. gyveno Ignalinoje (Bažnyčios g. 16-1) su Apolonija Lisauskaite. Sūnus Gubertas gimė Biržijoje (Kaltanėnų par.) 1929 m., dukros Eleonora (1931 m.) ir Genė (1933–1934) Ignalinoje.

Mačiuliai yra gyvenę Garbūnuose, Kirdeikiuose, Čeikiškėje, Mikalave, Bėčionyse, Palaukiškėje, S. Daugėliškyje ir kitur.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimai datose. Kiti straipsniai bus apie Maknevičių, Martinkėnų, Medeišių, Oginskų, Ozarinskų, Ropės, Ruseckų  gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje