Skip to content

Kirkos

MI informacija

Kirkų giminės tikriausiai nebūčiau nagrinėjęs, jei 2000 m. Zuikose nebūčiau susipažinęs su Elena Kirkiene. Labai šneki, daug atsimenanti moteris. Pasakė, kad mes giminės, nes jos senelė buvo Rutkauskaitė. Susidomėjau ir radau įdomių istorijų. Pasirodo, kad Palūšės parapijos Kirkos buvo iš Linkmenų parapijos. Vėliau pastebėjau, kad Linkmenų parapijoje labai daug Kirkų.

Zuikos. 1911-02-20 Petras Kirka (1877–1964) iš Linkmenų parapijos, Mineiškėnų (gal dabar vadinasi kitaip, gal Mineiškiemis) kaimo apsivedė Marijoną Rutkauskaitę (1889–1964) iš Zuikų kaimo. Vestuvių liudytojais buvo I. Vaitkevičius, A. Rutkauskas, S. Zabulevičius. Petro tėvai: Voicechas Kirka ir Uršulė Jankevičiūtė. Marijonos tėvai: – Juozas Rutkauskas ir Marijona Martinkėnaitė. 1939 m. Kirkų pavardę pakeitė į Vaičiukų pavardę. Pokaryje grąžino. Kodėl atsirado Vaičiukų pavardė – nenustačiau. Marijona ir Petras susilaukė keturių vaikų: Antano (1912 m.), Emilijos (1914 m.), Onos (1919 m.) ir Juozo (1925 m.). Antanas Kirka vedė Bronę Račkutę, Emilija ištekėjo už Juozo Rakštelio iš Reškutėnų, Ona ištekėjo už Kazimiero Veličkos iš Zuikų, o Juozas Kirka 1949 m. vedė Eleną Grybauskaitę iš Švenčionių r., Ruseliškio kaimo. Juozas liko šeimininkauti gimtinėje. Jiems gimė Aleksandras (1952 m.), Juozas (1955 m.), Vytautas (1957 m.) ir Vida (1966 m.).

Narsutiškė. Tikriausiai iš to paties kaimo, kaip ir Petras Kirka, į šį kraštą užkuriu atkeliavo Antanas Kirka, Jokūbo (1896 m.), 1921 m. vesdamas Adelę Dindaitę iš Klimiškių. Klimiškėse jų šeimoje gimė Bronė (1923 m.), kuri ištekėjo už Juozo Radziulio iš Narsutiškės, du Vladai, Malvina, Antanas, Juozas, Jadvyga, Eleonora, Anastazija. Įdomu, kad Antano Kirkos brolis Justinas vedė Eleną Vaickutę iš Strigailiškio ir ten irgi nukeliavo užkuriu. Turėjo 5 vaikus. Ir taip turime tris Kirkas iš Linkmenų parapijos.

Mineiškiemis (gal tai Mineiškėnai). Linkmenų parapijos kaimas, kur buvo daug Kirkų. Čia Jokūbui Kirkai su Ona Butrimaite gimė Stasys (1802 m.) ir Jonas (1805 m.). Jonui Kirkai ir Kristinai Antanavičiūtei gimė Antanas (1810 m.), Magdalena (1812 m.), Mataušas (1814 m.), Jonas (1816 m.), Kristupas (1821 m.), Voicechas (1831 m.). Motiejui Kirkai su žmona Lucija Aškinyte gimė Ona (1802 m.), Juozas (1805 m.), Mataušas (1813 m.), Kazimieras (1816 m.). Taip kad Kirkos tame kaime buvo gausiausia giminė.

Linkmenų parapijoje Kirkos sutinkami Pylimo, Rypkalnio ir kituose kaimuose.    

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų rašymus. Pavadinimai kartais pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Kiti straipsniai bus apie Makmavičių, Martinkėnų, Medeišių, Oginskų, Ozarinskų gimines. Be to, šio rašinio Nr. 15, nors jau išspausdinti ir 16, ir 17 rašiniai. Šis tiesiog buvo pasiklydęs internete ir redakciją pasiekė tik dabar.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje