Skip to content

Kokie apribojimai taikomi norint įgyti teisę vairuoti motorines transporto priemones?

MI informacija

„Teismas man skyrė 1000 Lt baudą už tai, kad 2014 m. spalį vairavau motociklą, neturėdamas tam teisės. Turiu teisę vairuoti tik lengvuosius automobilius. Nuvykęs į „Regitrą“ užsiregistruoti motociklo vairavimo egzaminui, sužinojau, kad negaliu laikyti egzamino, nes man dėl motociklo vairavimo, neturint tam teisės, yra taikomi laikyti egzaminą apribojimai. Ar „Regitros“ darbuotojas buvo teisus? Ar  galiu gauti vairuotojo pažymėjimą vairuoti motociklą? Ar galima šį apribojimą panaikinti anksčiau laiko?“

Juristas Eugenijus GAŠČENKA

APRIBOJIMAI ĮGYTI TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 str. 2 dalyje nustatyta, kad „Teisė vairuoti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas nesuteikiama, jei nėra pasibaigęs šios teisės atėmimo, įstatymų nustatyta tvarka paskirto asmeniui už KET pažeidimus, tarp jų ir už transporto priemonės vairavimą neturint tam teisės, terminas“.

To paties straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad „Asmenys, kurie vairavo transporto priemonę neturėdami teisės vairuoti transporto priemones, tokią teisę gali įgyti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos“.

Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328, 13.4.2 punkte nustatyta, kad „Pareiškėjui VĮ „Regitra“ padalinyje pateikus <…> nurodytus dokumentus, įgaliotasis darbuotojas užpildo prašymą ir patikrina ar pareiškėjas nėra padaręs pažeidimo, už kurį Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme numatyta, kad įgyti teisę vairuoti transporto priemones leidžiama ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos“.

Šių taisyklių 25 punkte nustatyta, kad „Jei pareiškėjui taikomos taisyklių 13.4 ir 13.7 punktuose nurodytos priemonės, taip pat taisyklių 36 punkte nurodytu atveju įgaliotasis darbuotojas priima sprendimą neišduoti vairuotojo pažymėjimo ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodyto sprendimo priėmimo informuoja pareiškėją raštu, kartu išsiųsdamas sprendimo neišduoti vairuotojo pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad vairavus transporto priemonę – motociklą, neturint tam teisės, teisę įgyti vairuoti motociklą galite įgyti ne anksčiau, kaip po vienerių metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos, todėl „Regitros“ darbuotojas pagrįstai atsisakė išduoti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti motociklą.

Šio termino sutrumpinimo anksčiau laiko teisės aktai nenumato.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonu (8 386) 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2015 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here