Skip to content

Rajono biudžetas toks pats, bet jo galios – sumenkusios

MI informacija

Kovo 10 d. įvyko dar senos kadencijos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame patvirtintas 2015 m. savivaldybės biudžetas, skirta Miko ir Kipro Petrauskų premija, iš viso priimta 20 sprendimų. Tradiciškai pasveikinti tarybos nariai, gimę šį mėnesį. Kovą gimtadienį švenčia Vytautas Sakalauskas.

Prisiekė dviems posėdžiams

Nors posėdžiavo dar senoji kadencija, nes jos įgaliojimai baigsis tik balandžio 6 d., posėdis prasidėjo neįprastai – tarybos nario priesaika. Mat Gražinai Mackonienei atsistatydinus iš tarybos nario pareigų (nes dirba Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja), Vyriausioji rinkimų komisija savivaldybės tarybos nariu pripažino Leoną Meilų. Posėdyje dalyvavęs Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Kastanauskas supažindino su priesaikos davimo tvarka, vėliau ją išklausė, patvirtino ir įteikė tarybos nario pažymėjimą. Kadangi L. Meilus rinkimuose nedalyvavo ir nėra išrinktas, jis be šio posėdžio dalyvaus dar viename senosios kadencijos posėdyje, kuris vyks dar iki Velykų.

Biudžetas

Tarybos posėdyje svarbiausias priimtas sprendimas buvo dėl rajono 2015 m. biudžeto patvirtinimo. Jį pristatė Finansų skyriaus vedėja Irena Valaikaitė. Pasak jos, šiųmetis biudžetas panašus kaip ir pernai, tik pirmąkart sudarytas eurais. Biudžeto pajamos – 14 588 678 eurai, išlaidoms skiriama tokia pat suma. Papildomai lėšų skirta naujai savivaldybei funkcijai vykdyti – kompensacijoms už šildymą ir karštą vandenį mokėti, taip pat kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimams, rajono socialinių paslaugų įstaigoms, kadangi joms gavus licencijas, atsirado naujų veiklų, padaugėjo darbuotojų etatų. Tarybos nariai domėjosi apie lėšas, skirtas verslo paramai bei savivaldybės skolinimosi galimybes. Pastebėta, kad savivaldybės skolų limitas nėra viršytas, o naujų paskolų šiemet imti neplanuojama. Biudžetas yra maždaug toks, koks buvo geriausiais metais prieš krizę. Tačiau per tuos keletą krizinių metų kuro, elektros ir kitos kainos ženkliai išaugo, o biudžetas liko toks pats.

Kiti sprendimai

Taryba pritarė atitinkamos komisijos sprendimui ir Miko  ir  Kipro  Petrauskų  premiją skyrė  Mielagėnų seniūnijos bendruomenės pirmininkei Valei Švarcienei, priimtas sprendimas papildyti rajono savivaldybės 2011–2018 m. strateginį plėtros planą naujomis priemonėmis, patvirtinta Kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo  projektų finansavimo programa, sudaryta  rajono savivaldybės  bendruomenės  sveikatos  taryba ir patvirtinti jos nuostatai, leista įregistruoti asociacijos Ignalinos trečiojo amžiaus universiteto buveinę rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose – Viešojoje bibliotekoje, patvirtintas  lėšų melioracijos objektų priežiūrai ir remonto darbams 2015 m. seniūnijose paskirstymas (iš viso 150,602 tūkst. Eur) ir kt.

Nors rinkimai Ignalinoje jau pasibaigė, posėdyje atrodė, kad dar tęsiasi. Rinkimuose negavę, ko tikėjosi, pralaimėję, ypač konservatoriai ir liberalai, nuolat replikavo, laidė kalbas, dažnai pro šalį, visur ieškojo prioritetų ir skaidrumo, „kūrė“ darbo vietas ir kitaip kritikavo bemaž visus sprendimus. O liberalų vadas, dar nepasibaigus posėdžiui, supykęs išėjo iš salės.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje