Skip to content

Maknevičiai

MI informacija

Su Maknevičių pavarde susidūriau, kai tyriau Bėčionių ir Zuikų kaimų istorijas. Nežinau, kaip taisyklingai tariama ši pavardė. Buvo įvairiai vartoma, bet XIX a. jie vadinosi Maknevičiais arba Makmavičiais. XX a. jiems buvo priklijuota Maknių pavardė. Pasiklausius dabartinių kalbininkų, gal ir teisingai padarė. Sakoma, kad galūnės -auskas, -ičius yra slaviškos (koks siaubas, juk jos buvo ir iki patekimo į Rusijos imperiją) ir jas reikia braukti. Matyt ir mano palikuonys bus Rutkiai. Man įdomu tai, kad dar XVIII a. netekėjusios merginos turėjo priesagą ir galūnę -yčia. Tai Medeišyčia, Gaidelyčia, ir tik vėliau jas padarė Medeišytėmis, Gaidelytėmis. Vyresnio amžiaus žmonės ir dabar dar atsimena tą galūnę -yčia. Nepasisekė tiems, kurių pavardes galima buvo tautinti: Ribokai, Kovalevskiai, Lazauskai ir kiti. Ar žinojo mūsų poetas Antanas Drazdauskas, kad jo pavardė ir po 100 metų po mirties bus paversta Strazdo pavarde. Tik ant antkapio liko užrašas „Anton Drozdovskij, autor pesni pulkim ant kelių“.

Gaurelių kaime 1795 m. gyveno viena  Maknevičių  šeima. Juozas Maknevičius turėjo 5 vaikus: Kateriną (1754 m.), Juozą (1765 m.), Gabrį (1767 m.), Mykolą (1768 m.), Motiejų (1775 m.). Juozas Maknevičius (1765 m.) su žmona Kristina Blaževičiūte turėjo 6 vaikus: Motiejų (1789 m.), Juozą (1790 m.), Mataušą (1792 m.), Marianą (1795 m.), Kazimierą (1798 m.), Agotą (1801 m.). Gabrys Maknevičius (1767–1807) su pirmąja žmona Mariana Medeišyte (1767–1792) iš Bėčionių ir  antrąja Kristina Brazauskaite (1775 m.) turėjo 8 vaikus: Stasį (1790 m.), dvynukus Kristiną ir Kazimierą (1792 m.), Agotą (1794 m.), Motiejų (1796 m.), Magdaleną (1798 m.), Tadą (1801 m.), Marianą (1803 m.). Gabrio sesuo Katerina (1754–1806) ištekėjo už Prano Medeišio (1750–1807). Vėl įvyko dažnas atvejis, kai giminės išsprendė turto ir kraičio problemas abiems pusėms naudingu būdu. Mykolas (1768 m.) su Agota Kudabaite turėjo tris vaikus. Gausiausiai palikuonių paliko Motiejus (1775 m.) su žmonomis Agota Narkūnaite ir Agota Adomėnaite. Jų buvo 8. Vienas iš jo  sūnų Jonas (1797 m.) su žmona Katerina Berlinskaite irgi susilaukė 8 vaikų. Taip, kad Gaureliuose Maknevičių juntamai padaugėjo.

Maknevičiai Gaureliuose gyveno labai sėsliai. Tik Mataušas, 1827-05-09 vedęs Marcelę Brukštaitę, išsikėlė iš kaimo. Iš jo septynių vaikų du gimė Gaureliuose, vienas Vėlionyse, o keturi – Meironyse.

Maknevičių genai kitur keliavo per moterišką pusę. Maknevičiūtės yra ištekėjusios už Bukėnų, Bukauskų, Bernatavičių, Kosteckų, Kondratavičių, Kurpių, Petkūnų, Rukšėnų, Ragaišių, Šimkūnų ir kitų giminių atstovų.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimai datose. Kiti straipsniai bus apie Martinkėnų, Medeišių, Oginskų, Ozarinskų, Ropės, Ruseckų gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here