Skip to content

Reikalavimai mopedų ir lengvųjų keturračių vairuotojams

MI informacija

Pavasaris – sezoninių transporto priemonių, tokių kaip mopedai ir motociklai, sugrįžimo į gatves laikas. Nors jų sezonas jau prasideda, besirengiantieji šį pavasarį sėsti prie mopedo vairo turėtų susigriebti ir tinkamai tam pasiruošti.AM kategorijos transporto priemonių vairuotojai sudaro jauniausių eismo dalyvių grupę. Šiai kategorijai priskiriamos kelių tipų transporto priemonės – tai mopedai ir lengvieji keturračiai, o teisė vairuoti minėtas transporto priemones gali būti suteikiama jau 15 metų sulaukusiems asmenims.

Mopedas. Dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h, ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui), ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h, ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Lengvasis keturratis. Keturratė motorinė transporto priemonė, kurios masė (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) be krovinio ne didesnė kaip 350 kg, didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), didžiausioji nominalioji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Pasak valstybės įmonės „Regitra“ specialistų, siekiant įgyti šią AM kategorijos teisę, pakanka išlaikyti teorijos egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“, praktikos egzamino laikyti nereikia. Registruotis į teorijos egzaminą galima „Regitros“ interneto tinklalapyje www.regitra.lt. Atvykęs laikyti teorijos egzamino, „Regitros“ egzaminų centre būsimasis mopedo ar lengvojo keturračio vairuotojas turi pateikti savo pasą arba asmens tapatybės kortelę, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymą ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigė kursą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.

Informuojame, kad vairuotojai, kurie jau turi pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti kitas motorines transporto priemones (A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T) gali vairuoti ir mopedą bei lengvąjį keturratį motociklą. Tai patvirtinanti informacija keičiant seną vairuotojo pažymėjimą įrašoma naujai išduodamuose vairuotojų pažymėjimuose.

Primename, kad mopedo ar lengvojo keturračio dalyvavimas viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiamas tik nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, kurioms atlikta privalomoji techninė apžiūra ir kurių valdytojai yra apsidraudę privalomuoju draudimu. 

Mopedą bei lengvąjį keturratį privalu vairuoti abiem rankom (išskyrus tuos atvejus, kai ranka rodomas signalas), draudžiama vairuoti asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų. Važiuojant mopedu vairuotojas ir keleiviai privalo naudoti motociklininkų apsaugas (šalmus, akių apsaugos nuo sužeidimo priemones).

Už KET numatytų pareigų nevykdymą, mopedų ir lengvųjų keturračių vairuotojams ir jų keleiviams už atitinkamus pažeidimus gali būti skiriamos baudos nuo 5 iki 1599 eurų arba administracinis areštas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje