Skip to content

Kaimo žvyrkeliams asfaltuoti – 14,481 mln. eurų kaimo plėtros lėšų

MI informacija

Nuo balandžio 1 iki birželio 30 d. priimamos paraiškos kaimo vietovėse esantiems žvyrkeliams asfaltuoti. Paraiškas teiks ir projektus įgyvendins Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Šiai priemonei skirta 14,481 mln. eurų.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ remiamas kaimo vietovės ribose esančio vietinės reikšmės kelio ir jo ruožo rekonstravimas. 

Parama gali būti skirta vietiniams keliams, esantiems kaimo vietovėje, kurioje gyvena ne daugiau kaip 1000 gyventojų. Teikiami projektai turės atitikti regiono plėtros planą arba regiono plėtros plano projektą, t. y. pareiškėjo planuojamas įgyvendinti projektas turi neprieštarauti ir būti suderinamas su regiono plėtros plane ar jo projekte numatytais strateginiais tikslais, uždaviniais, priemonėmis. 

Parama neteikiama magistralinių, krašto, rajoninių kelių, jų ruožų ir gatvių (išskyrus pagal priemonę remiamus vietinės reikšmės kelius), savivaldybėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, jų padaliniams priklausančių kelių, statybai ir rekonstravimui.

Projektai paramai bus atrenkami pagal nustatytus kriterijus: numatomo rekonstruoti kelio vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, gyventojų skaičius kaimo vietovėje, kurioje numatoma rekonstruoti kelią, kelių su žvyro danga dalis esanti savivaldybėje (kaimo vietovėje), kurioje rekonstruojamas kelias.

Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 eurų. Tinkamos finansuoti išlaidos yra kelio, jo ruožo rekonstravimo, bendrosios ir projekto viešinimo išlaidos.

Teikiant paraiškas pareiškėjas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos turės įsipareigoti įgyvendinti projektą per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos paraiškas priima Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai. Šios priemonės įgyvendinimo taisykles, tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paramai gauti, paraiškos paramai formą galima rasti Žemės ūkio ministerijos svetainėje http://www.zum.lt

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje