Skip to content

Ozarinskai

MI informacija

Ši pavardė Lietuvoje nėra plačiai paplitusi, o rajone daugiau siejasi su Bajorų kaimu. Įvairiais laikotarpiais pavardė buvo rašoma įvairiai. Sutinkama Ozarinskas, Ozarinskas, Ozarinskas, Zariūnas, Ešerinis. Paskutinė pavardė, kaip ir Žvejų, Aviečių, Karklinių, atsirado lituanistų dėka 1939–1940 m. Šitą straipsnį skiriu savo draugui, bendraklasiui, puikiam sportininkui Vytautui Zariūnui,  mirusiam 2014 m.  Zariūnais jo šeima tapo karo metais.

1942 m. surašyme Ignalinoje jau gyveno trys Ozarinskų šeimos:

1. Anupras Zariūnas su žmona Brone ir sūnumi Stasiu, gyveno Miško g. 4, 1922 m. atvyko iš Rusijos.

2. Augustas Zariūnas su žmona Augustina, gyveno Smėlio g. 4.

3. Justinas Zariūnas su žmona Elena Mačiulyte, dukromis Veronika, Felicija ir Liudvika, gyveno

Vilkakalnio g., 1922 m. atvyko iš Rusijos

Visų jų šaknys yra Bajorų kaime. Štai jau 1707 m. Dūdų dvaro surašyme sakoma, kad Bajorų k. gyveno Petras Ozarinskas ir du jo sūnūs – Tamošius ir Mataušas. Apie Mataušą informacijos nėra,  o Tamošius su žmona Magdalena turėjo vaikus Juozą (1707 m.), Steponą (1709 m.), Jurgį (1715 m.), Simoną (1717 m.), Kristupą (1723 m.), Mykolą (1711 m.). Daug vyrų. Įdomu, kad Mykolas 1736 m. vedė Kateriną Murmaitę iš Bajorų. 1707 m. pateikiama, kad Murmos irgi gyveno Bajorų k.  Ozarinskų giminė buvo plati. Štai jau 1795 m. Bajoruose buvo 4 Ozarinskų sodybos, o šeimų daugiau.  Iš jų išskirsime kelias pagrindines šakas: 

Kazimiero šaka. Kazimieras Ozarinskas (1740 m.) su žmona Kristina Bernatavičiūte turėjo 8 vaikus: 6 berniukus ir dvi dukras. Giminę stipriai praplėtė sūnus Gabrys (1783–1826) su Justina Atroškaite.

Jo sūnus Blažėjus su Juozapota Meškėnaite iš Antakmenės  po 1852 m. vestuvių turėjo 9 vaikus, bet 6 iš jų vaikystėje mirė. Jo sūnus Liudvikas (1864–1927, pavardė buvo keičiama į Zarinską, Zarį, Ešerinį) su žmona Uršule Jauraite turėjo 9 vaikus. Jų palikuonių Bajoruose galima rasti ir šiandien.

Jokūbo šaka. Jokūbas (1726–1788) su žmona Agota Dapšyte iš Bėčiūnų turėjo 5 vaikus.

Stasio šaka. Stasys (1718 m.) su Mariana Butkūnaite  turėjo sūnus Jurgį (1753 m.) ir Kristupą (1745 m.).

Jurgis su žmona Katerina Vaičyte turėjo 9 vaikus. Jurgio sūnus Augustas (1833 m.), kuris buvo vedęs Kristiną Bendorytę ir Kristiną Atroškaitę, palaipsniui su savo šaka persikėlė į Diediškę, kur ir pats buvo palaidotas. Tiek pat vaikų turėjo jo sūnus Motiejus (1791 m.) su Kristina Padvaiskaite. Kitas sūnus Kristupas su žmona Mariana Bernatavičiūte turėjo 8 vaikus, iš jų pilnametystės sulaukė šeši.

Apie Ozrinskų gausą liudija rinkėjų sąrašai. Štai 1921 m. rinkimuose į Lenkijos seimą sąrašuose pažymėti 4 rinkėjai iš Diediškės, 2 iš Pašvoginės ir 15 iš Bajorų. O kur dar išvykę darbams į Rusiją.

Kristupo šaka. Galima pagal didumą ją laikyti atskira šaka. Kristupas (1801–1841) su Katerina Ribokaite iš Navikų turėjo 7 vaikus. Gausi šeima buvo sūnaus Kristupo (1833–1907) su žmonomis Mariana Meškėnaite ir Mariana Švilpaite. Jų sūnus Liudvikas (1854–1937) su Konstancija Malinauskaite turėjo 11 vaikų.

Kaneišiai. Čia pirmasis gyveno Simono Ozarinsko sūnus Juozas (1787–1848) su žmona Ieva Skarbauskaite. Turėjo 5 vaikus, gausiausią palikimą paliko sūnus Vincas (1842–1914) su žmona Ona Juodagalvyte. 1833 m. Juozas buvo iškeltas į Buiviliškę, ten gimė kai kurie jo vaikai. Vėliau jie grįžo į Kaneišius. Ona Zarinskaitė (1828–1856) ištekėjo už Jono Butrimo, kuris čia atsikėlė ir vėliau čia susiformavo gausi Butrimų giminės šaka.

Įvairiais laikotarpiais Ozarinskai gyveno Antakmenėje, Kukoriškėje, Lobiniuose, Pašvoginėje, Laukstėnuose.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimų datose. Kiti straipsniai bus apie Ropės, Ruseckų, Rutkauskų, Švedrų, Švilpų, Zabulevičių, Žebrauskų, Vaickų ir Vielių gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje