Skip to content

Vidaus reikalų ministerija laukia pasiūlymų dėl saugios kaimynystės

MI informacija

Vidaus reikalų ministerija ragina gyventojus teikti siūlymus, kaip būtų galima gerinti bendruomenių, suburtų teritorijų saugumui užtikrinti ir saugiai kaimynystei įgyvendinti, veiklą.

„Norime išgirsti kuo daugiau nuomonių apie saugios kaimynystės projektą: kaip jis padeda gyventojams, kaip jį būtų galima tobulinti. Tikimės siūlymų, gal ir nusiskundimų, kas trukdo steigti saugios kaimynystės bendruomenes, kokios paramos ar pagalbos iš policijos ar kitų institucijų reikia. Juk ne kas kitas, o žmonės yra savo gyvenamosios teritorijos šeimininkai, jie žino problemas ir geriausius būdus joms spręsti“, – sako vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius.

VRM, įgyvendindama Vyriausybės 2012–2016 m. programą, planuoja sudaryti darbo grupę bendruomenių kūrimosi poreikių analizei atlikti. Ji išanalizuos Lietuvoje veikiančių saugios kaimynystės bei kitų, saugumui užtikrinti skirtų bendruomenių veiklą – jų patirtį, finansavimo šaltinius, veiklos rezultatus – ir iki šių metų pabaigos pateiks išvadas dėl poreikių ir veiklos gerinimo galimybių. Prireikus, bus parengti sprendimai dėl paramos mechanizmų kūrimo.

„Iš praktikos žinome, kad bendruomenės efektyviausiai veikia tuomet, kai iniciatyvos kyla iš jų narių. Jų matymas ir idėjos gali būti labai vertingos priimant sprendimus dėl bendruomenių veiklos gerinimo“, – sako A. Norkevičius.

Idėjas, pastabas, nusiskundimus, pasiūlymus dėl saugios kaimynystės ir kitų bendruomenių, skirtų teritorijų saugumui užtikrinti, veiklos tobulinimo gyventojai gali siųsti VRM elektroniniu paštu saugikaimynyste@vrm.lt iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Viceministras akcentuoja, jog pastaraisiais metais pastebimas didėjantis visuomenės aktyvumas viešojo saugumo ir nusikaltimų prevencijos srityse, auga gyventojų sąmoningumas ir organizuotumas.

Viena populiariausių ir sėkmingiausių nusikalstamumo prevencijos priemonių yra saugios kaimynystės programa. Policijos, savivaldybės ir vietos bendruomenės atstovai kartu ieško būdų nusikalstamumui savo gyvenamojoje teritorijoje mažinti, bendruomeninės dvasios ir gerų kaimyniškų santykių ugdymui. Šalia gyvenantys žmonės susiburia bendrai kovai su nusikaltimais ir viešosios tvarkos pažeidimais, siekia, kad jų aplinka taptų saugesnė.

Policijos departamento prie VRM duomenimis, 2014 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 1 878 saugios kaimynystės grupės, jose dalyvavo apie 135 tūkst. Lietuvos gyventojų. Taip pat policijos prevenciniame darbe dalyvavo 86 bendruomenių asociacijos. Aktyviausi – didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje