Skip to content

Paskirstytos lėšoms rajono kelių, gatvių, tiltų rekonstravimo ir priežiūros darbams

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“, paskirstytos Lietuvos automobilių kelių direkcijos savivaldybei skirtos lėšos – iš viso 956 654 Eur.

Atsižvelgus į gyventojų prašymus ir vadovaujantis šių lėšų naudojimo tvarka, 40 proc. minėtos sumos (382 662 Eur) skirta tiksliniam finansavimui. Numatyta rekonstruoti tiltą per Svylos upę Senosios Katinautiškės kaime, Didžiasalio seniūnijoje (164 641 Eur), taip pat baigti kapitalinio remonto darbus Ceikinių seniūnijos Kančiogino kaimo gatvėje (9510 Eur), Naujojo Daugėliškio Mokyklos gatvėje (128 511 Eur) bei Cvirkos, Švenčionių ir Laisvės gatvėse Ignalinos mieste (bendra suma daugiau nei 100 tūkst. Eur).

Kita dalis lėšų paskirstyta visoms 12 seniūnijų (55 proc. bendros sumos, t. y. 526 159 Eur) keliams ir gatvėms remontuoti bei prižiūrėti, dar 47 833 eurų skirta saugaus eismo priemonėms rajono keliuose (gatvėse) įgyvendinti. Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriui pavesta pagal seniūnų pateiktas paraiškas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų parengti finansuojamų objektų sąrašą, kurį patvirtins savivaldybės administracijos direktorius.

Susisiekimo ministro balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-127(1.5 E) patikslintas Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 m. sąrašas, kuriame valstybės lėšos skirtos tiltui per Kančioginos upę Krikonių kaime (Mielagėnų sen.) rekonstruoti (100 tūkst. Eur) ir Pėsčiųjų ir dviračių takui Ignalinoje, jungiančiam Švenčionių ir Turistų gatves, tiesti (90 tūkst. Eur).

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje