Skip to content

Švedriškėje bus perlaidoti trys 1944 m. žuvę partizanai

MI informacija

Savivaldybėje įvyko Ignalinos rajono rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo komisijos posėdis, kuriame aptartas pasirengimas trijų nežinomų partizanų palaikų perlaidojimo ceremonijai. Iškilmingas perlaidojimas vyks gegužės 17 d. Švedriškės bažnyčios šventoriuje po 14 val. šv. Mišių.

2014 m. rugsėjį, atlikus žvalgomuosius archeologinius tyrimus, Kazitiškio sen. Miškiniškės k. buvo atkasti trijų žuvusiųjų palaikai. Jie rasti vienoje duobėje, trijuose mediniuose karstuose. Remiantis išlikusiais istoriniais duomenimis ir liudininkų pasakojimais, nustatyta, kad 1944 m. gruodžio 28 d. minėtame kaime, Kazimiero Dijoko vienkiemyje, per okupacinės kariuomenės antpuolį žuvo grupė partizanų. Po mūšio pažįstamus nukautus laisvės kovotojus pasiėmė giminės ir palaidojo (tuomet okupantai žuvusiųjų kūnų į aikštes dar nevežė, palikdavo mūšio lauke). Trys kovotojai sudegė sodyboje, jų atpažinti buvo neįmanoma, todėl po kelių dienų grįžę partizanai patys palaidojo kovos draugus toje pačioje sodyboje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Miškiniškės k. gyventojai broliai Valdas ir Jonas Žilėnai partizanų palaidojimo vietoje pastatė metalinį kryžių, visą laiką prižiūrėjo kapą.

Rajono rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo ir palaidojimo vietų įamžinimo komisijai vadovauja savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Kindurys. Posėdyje taip pat dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, jos pavaduotojas ir Genocido aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis, Kultūros paveldo departamento Utenos teritorinio padalinio vyresnysis valstybinis inspektorius Romualdas Mikulėnas, savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Juozas Panavas,  kiti komisijos nariai ir bendruomenės atstovai.

Buvo tariamasi, kaip tinkamai pasirengti perlaidojimo ceremonijai.  Švedriškės bendruomenės narys Jonas Biržinis perdavė kaimo bendruomenės nuomonę ir pasiūlymus. Patirtimi apie panašius renginius dalijosi svečiai iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. Detalės dar bus derinamos, o išsami renginio programa bus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, rajono spaudoje, taip pat ketinama išplatinti specialius bukletus. 1944 m. gruodžio istorija bus išspausdinta „Mūsų Ignalinoje“ gegužės 15 d. numeryje.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje