Skip to content

Valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti – 2,17 mln. eurų

MI informacija

Gyvulininkystė yra prioritetinė žemės ūkio sritis, todėl valstybė teikia pagalbą mėsinių galvijų, avių, ožkų laikytojams, siekiantiems pagerinti ūkinių gyvūnų bandą aukštos genetinės vertės grynaveisliais ūkiniais gyvūnais. 2015 m.  biudžetas – 2,17 mln. eurų. Paraiškos Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos priimamos nuo gegužės 4 d. iki 25 d.

Kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Reikalavimai gyvūnams

Grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą. Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei I klase. Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

Pagalba nėra sumuojama su kita parama iš nacionalinių ir ES programų, skirta toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti.Laikytojai, kurie atitinka reikalavimus gauti bet kokią kitą pagalbą ir tiesiogines išmokas, turi teisę pretenduoti į kitas išmokas pagal kelias paramos schemas, tačiau už to paties gyvūno įsigijimą pagalba gali būti teikiama tik vieną kartą pagal vieną pagalbos schemą. Laikytojams, gavusiems paramą ūkiniams gyvūnams įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiųjų ūkių plėtrai“, pagal šias taisykles pagalba tiems patiems ūkiniams gyvūnams įsigyti negali būti teikiama.

Grynaveislius ūkinius gyvūnus, kuriems įsigyti skirta pagalba, laikytojas privalo panaudoti tolesniam veisimui, savo bandai genetiškai gerinti, kontroliuoti jų produktyvumą, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvūnų ne mažiau kaip ketverius metus.

Išsamesnė informacija – interneto svetainėje www.veislininkyste.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje