Skip to content

Švedros

MI informacija

Lietuvoje – pakankamai reta pavardė. Su ja susidūriau tirdamas Medeišių giminę. Iš kur jie atkeliavo – nenustačiau. Seniausias mano rastas įrašas sako, kad Bartalomėjus Švedras iš Varnališkių turėjo žmoną Kristiną Lesytę (1766–1796) iš Antagavės ir Rozaliją Lašakauskaitę iš Gaveikėnų. 1797-02-07 vestuvėse liudininkais buvo Simonas Vitkauskas iš Vielionių ir Simonas Mudėnas iš Gaveikėnų. Neaišku, ką jis dirbo, nes vaikai gimė skirtingose vietose: Jonas (1796 m. Antagavėje), Agota (1800 m. Velikšėje), Kristupas (1801 m. Pagavėje), Lucija (1803 m. Šilinėje), Katerina (1806 m. Asalniškiuose), Antanas (1809 m. Velikšėje), Petras (1812 m. Velikšėje), Julė (1815 m. Velikšė). Matyt buvo laisvas žmogus arba nusigyvenęs bajoras. Kristupas vedė 1832 m. Marianą Bulkutę, gyveno Velikšėje. Mane labiausia domino Lucija, kuri 1823-11-25, gyvendama Poviliškėje, ištekėjo už Stasio Medeišio iš Bėčionių, tiesioginio mano prosenelio (žr. Medeišiai). Lucijos sesuo Agota (1801–1871) ištekėjo už Jono Gaidžio-Gaidamavičiaus-Gaidelio iš Bėčionių. Jie turėjo vaikus: Agniešką (1818 m.), Norbertą (1820 m.), Jurgį (1823 m.), Petronėlę (1825 m.), Mataušą (1827 m.), Marianą (1830 m.), Pranę (1833 m.) ir Rozaliją (1837 m.). Visi vaikai gimė Bėčionyse. Daugelio vaikų krikštatėviai buvo Medeišiai. Jurgio proanūkė yra Aldona Bronė Gaidelytė (1935), kuri ištekėjo už Tado Rutkausko (1932–1997), mano tėvo pusbrolio.

Kirdeikiai. Linkmenų parapija. Čia Motiejus Švedra su Agota Vaikutyte susilaukė 4 vaikų: Domicelės (1802 m.), Barboros (1803 m.), Viktoro (1807 m.), Mataušo (1810 m.).

Salako parapija. Vincui Švedrai ir Uršulei Jaksebogovaitei 1880 m. gimė dukra Zofija.

Ažušilė. Čia Stasys Augulis su Agota Švedraite 1850 m. susilaukė sūnaus Blažėjaus, kuris 1897 m. vedė  Pranę Grušnytę-Juodagalvienę.       

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimų datose. Kiti straipsniai bus apie  Švilpų, Zabulevičių,  Žebrauskų, Vaickų ir Vielių  gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje