Skip to content

Tėvelių žiniai

MI informacija

Pagal rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. T-24, prašymai ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas priimami centralizuotai, t. y. tėvai, pageidaujantys 2015–2016 mokslo metais pradėti ugdyti vaiką pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, prašymus turi teikti ne mokykloms, o rajono savivaldybės administracijai iki šių metų gegužės 31 d.

Prašymai ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą priimami rajono savivaldybės administracijos 4 kabinete (adresu Ignalina, Laisvės a. 70) darbo valandomis. Prie prašymo turi būti pridedami vaiko asmens dokumento kopija ir vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027‑1/a).

Jei tėvai pageidauja ugdyti vaiką šiose mokyklose, ar mokyklų skyriuose: Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyriuje,Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Vidiškių skyriuje,Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos Didžiasalio skyriuje,Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriuje,

Dūkšto mokykloje,Naujojo Daugėliškio mokykloje-daugiafunkciame centre, prašymus gali teikti šių mokyklų ar skyrių paskirtiems asmenims, kurie ne vėliau kaip iki šių metų gegužės 31 dienos prašymus perduos savivaldybės administracijai.

Informaciją teikia:

Renata Labutienė, el. paštu renata.labutienė@ignalina.lt,  tel. 52096, 4 kab.
Danguolė Vaitkevičienė, el. paštu  danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt, tel. 39145, 31 kab.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje