Skip to content

Seniūno duona mažai kam įkandama

Rajone jau subtiliai juokaujama, kad didžioji dauguma mūsų seniūnų užimamas pareigas eina nuo revoliucijos, nuo 1917 m. (kas neturi humoro – atsiprašau – autor. past.). Beje, aš sakyčiau ne tik seniūnai. Yra ir mokytojų, ir gydytojų, ir kitų samdomų tarnautojų, dirbančių nuo neatmenamų laikų. Ypač tai sunku suvokti, kai tai perfiltruoji per savo laiko suvokimą. Prisimeni gydytoją, kuri, dar tau ropinėjant žeme, jau buvo garbingai pagyvenus, šiandien jau ir pats artėji prie „garbingųjų“, o ji vis tebedirba gydytoja. Pradedi įtarti, jog net ir tau, baigus dienas šioje žemėje, toji gydytoja tebedirbs. Tada visai nesunkiai patiki, kad jie nepajudinamai dirbo, dirba ir dirbs neaprėpiamą laiką. Apie gebėjimus ir kompetenciją jų darbdaviai jau vargu ar svarsto. Tik rajono gyventojai, abejodami kai kurių kompetencija, trauko pečiais ir nesupranta, kodėl jų niekas nepakeičia gebančiais deramai paslaugas teikti specialistais. O gal problema slypi kažkur kitur?

Laukiama kandidatų

Grįžkime prie seniūnų. Po rinkimų į rajono tarybos narius, ilgokai ėjęs seniūno pareigas, vis tik atsistatydino seniūnas Juozas Velička. Akivaizdu, kad jam pasitraukus atsirado laisva darbo vieta. Belieka ploti rankomis ir lėkti su pareiškimu. Juk jei sugebėjo šias pareigas eiti tokie ar anokie (įvairių sričių darbuotojai), tai jau aš kur kas geresnis – svarsto ne vienas. Deja. Problema  kur kas gilesnė, ir ne šiaip problema, o labai rimta. Pasirodo, net ir eilinis agronomas, „nuo revoliucijos“ dirbantis seniūnu, laikomas tinkamu eiti šias pareigas, o štai šiandien tapti seniūnu retas kuris galėtų. Priežastis – pasikeitę įstatymai. Pirmiausia seniūnai – nėra skiriami (kaip kai kas, stokojantis kompetencijos, įsivaizduoja ir rašo – autor. past.), o dalyvauja konkurse karjeros valstybės tarnautojo vietai užimti.

Kalbant apie Ceikinių seniūnijos seniūno pareigas, tai situacija tebėra sudėtinga, nes dar balandį pirmą kartą paskelbus konkursą minėtoms pareigoms užimti, kandidatų neatsirado. Perkėlimo tvarka šias pareigas laikinai (iki metų) eina rajono savivaldybės specialistas Rytis Kajėnas. Šis specialistas tiesiog gyvybiškai reikalingas savivaldybėje, tačiau dėl susiklosčiusios situacijos (neatsiradus kandidatui), jam tenka darbuotis Ceikiniuose administracijos direktoriaus sprendimu.

Konkurso organizavimas

Esmė ta, kad yra labai sugriežtinti reikalavimai karjeros valstybės tarnautojams. Apie konkurso organizavimo tvarką pasakoja rajono savivaldybės juridinio skyriaus vyresn. specialistė Edita Rastenienė. „Visą konkurso organizavimą kontroliuoja Valstybės tarnybos departamentas. Paskelbus konkursą ir parengus pareigybės aprašą pagal įstatymą, jį būtina suderinti su Valstybės tarnybos departamentu (toliau – departamentas) ir tik tada galima skelbti. Departamentas skelbia savo interneto svetainėje (www.vtd.lt) , o rajono savivaldybė – konkurso organizatorius – skelbia savo svetainėje (www.ignalina.lt). Nors mes ir skelbiame konkursą, tačiau visi dokumentai tvarkomi, pildomi ir teikiami tik per SISTEMĄ!  Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;2.sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3.užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Svarbu įsidėmėti, kad dokumentai teikiami 9 kalendorines dienas nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena). Šiuo konkrečiu atveju skelbimas paskelbtas gegužės 19 d.

Be visų reikalavimų, bene sudėtingiausi – testai. 2013 m. gegužės 31 d. įvestas konkursų organizavimo įstatymo papildymas, kuriuo skelbiama, kad kandidatai privalo būti išlaikę Bendrųjų gebėjimų ir Vadovavimo gebėjimų testą. Testai laikomi departamente (MI žiniomis, tai ir yra pagrindinė kliūtis, nes šiuos testus išlaikyti yra labai sudėtinga, nes jie apima absoliučiai visas sritis nuo pasaulio politikos, ekonomikos ir jų įtakos ne tik Lietuvai bet ir… Ceikiniams – autor. past.). Tik išlaikę šiuos testus asmenys toliau departamento svetainėje registruojasi ir pildo prašymą dalyvauti konkurse. Juos tikrina sistema. Jie Sistema priima dokumentus, kandidatas kviečiamas jau į konkursą, kuris vyksta savivaldybėje. Konkurso metu vyksta kandidatų pokalbis su komisijos nariais, atsakinėjama į užduodamus klausimus. Komisiją sudaro 7 nariai, iš kurių bent 3, bet ne daugiau kaip 4, yra tos seniūnijos (šiuo atveju Ceikinių) atstovai – seniūnaičiai. Visas pokalbis įrašomas ir saugomas 10 metų.

Kandidatui laimėjus konkursą, jis tikrinamas STT sistemoje. Sprendžiama ar kandidatas atitinka Nepriekaištingos valstybės tarnautojo reputacijos reikalavimus (2011 04 28 įstatymas Nr. XI-1369). Ir įvykdęs visus šiuos reikalavimus žmogus skiriamas eiti pareigas. Kitokių variantų nėra“, – teigia juridinio skyriaus vyresn. specialistė E. Rastenienė.

Išsiaiškinus kas ir kaip, aiškėja priežastys, kodėl iki šiol nėra „tikrojo“ Ceikinių seniūno, kodėl yra „nepakeičiamų“, nors verkiant keistinų seniūnų. Situacija dar aštrės, nes dar keli seniūnai artėja prie pensinio amžiaus ribos ir tikėtina, taip pat norės eiti užtarnauto poilsio. Kita vertus, atsiveria puikios perspektyvos jaunimui. Ir nors mums atrodo, kad yra daug jaunų žmonių ieškančių deramo darbo, administracijos direktorius Vidas Kreivėnas labai liūdnai konstatuoja, kad tokių nėra. „Antrą kartą skelbiame konkursą Ceikinių seniūnijos seniūno pareigoms užimti, o kandidatų iki šiol nėra nė vieno. Aš kažkaip pradedu abejoti žmonių noru imtis rimto ir atsakingo darbo. Kandidatas į seniūnus privalo turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir vadovaujamojo darbo patirtį. Taip pat būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, gyvenamosios vietos deklaravimą, savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – savivaldybės administracijos direktorius) įsakymais, rajono savivaldybės administracijos nuostatais, Ceikinių seniūnijos veiklos nuostatais, seniūno pareigybės aprašymu. Mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. Taip pat mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas ir, žinoma, turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Ar Ignalinoje nėra nė vieno žmogaus, atitinkančio šiuos reikalavimus?

Gal ir yra, bet turbūt daug kam kliūtimi tampa sunkiai įveikiami Bendrųjų gebėjimų ir Vadovavimo gebėjimų testai. Tokia yra tvarka ir mes nieko pakeisti negalime, tik laukti kandidatų“, – svarsto V. Kreivėnas.

Taigi, seniūno duona mažai kam įkandama, nors, regis, nelabai jau ji gardi esanti.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje