Skip to content

Zuikos

MI informacija

Pradžioje norėčiau truputį papasakoti apie Zuikų kaimą. 1720 m. čia gyveno 4 šeimos: Bezdaliai, Čepukėnai, Kožemiakos ir Zuikos. Kaimas nedidelis ir jo pavadinimas neabejotinai kilęs nuo Stepono Zuikos šeimos. Tai buvo įprasta tais laikais, kai kaimams pavadinimai buvo suteikiami pagal gyventojų pavardes. Seniausias įrašas apie Zuikas sako, kad Petro Zuikos ir Katerinos šeimoje 1706-9-12 gimė duktė Ona Kūma Kristina Adomaitė iš Zuikų. Minimos Onos vestuvės 1729 m. su Mykolu Michalovskiu. Stasys Zuika ir Kristina 1723 m. susilaukė dukros Marianos. Kūma – Barbora Čepukaitė iš Zuikų. Minimas Jokūbas Zuika ir dar keli vardai. Vienas bus susijęs su Zabulevičių pavarde. Vėliau Zuikų kaime nebeliko, matyt vyravo moteriška giminė. Jų pavardės sutinkamos apie Vidiškes.

XVIII a. Zuikose minimos įvairios gyventojų pavardės. Tai Konstancija, Jonas ir Bartolomėjus Čepukėnai, bajoras Steponas Klimaševskis, bajorė Kristina Asemberkova, Maksimas Patakovičius, Elžbieta Baračevska, Elena Vaikutytė, Kazimieras Nalivaika, Mariana Lichodovska, Kristupas Šimkūnas, Ona Podolska, Rozalija, Zofija ir Elžbieta Vitkauskienės, Mykolas Vitkauskas, Antanas Kvedaravičius. Rozalija ir Zofija Vitkauskienės 1781 m. ir 1787 m. palaidotos Zuikų kapinėse. Skirtingai nuo Bėčiūnų kaimo, kur daugumą sudarė sentikiai, Zuikų kaime gyveno katalikai, gal būt buvo ir sentikių. Apie 1800 m. pradėjo formuotis kaimas, kuriame gyventojų pavardės mažai keitėsi. Štai 1795 m. surašymas tvirtina, kad kaime gyveno 3 katalikų ir 6 sentikių šeimos.

Antanas Vitkauskas (1735 m.), žmona Marijana, 4 vaikai.

Kristupas Čeida (1725 m.), žmona Mariana, 4 vaikai.

Kristupas Zybalevičius (1735 m.), žmona Zofija, 7 vaikai, 1 augintinė.

Antonas Maksimovas (1745 m.), žmona Irinija, 3 vaikai, broliai Mikita ir Fedotas.

Pavelas Kurminas (1745 m.), žmona Asrucha, 3 vaikai.

Mikasavas Prokofjevas (1735 m.), žmona Darja, 4 vaikai.

Cichanas Jemeljanovas  (1755 m.), žmona Avdotija ir sūnus, brolis Afonia su žmona ir vaiku, brolis Jarmanas, motina Malaška (1735 m.).

Javreša Andrejevas (1765 m.), žmona Katioška, 7 vaikai.

Čiepunas Vasiljevas (1745 m.), žmona Katerina, 5 vaikai.

Kaimas priklausė Kazokinės dvarui, kur po 1800 m. dvarininkai buvo tik Bortkevičiai. Apie juos buvo aprašyta, švenčiant Kazokinės jubiliejų.

1859 m. Zuikose, 9 ūkiuose, gyveno 82 gyventojai (duomenys šioje dalyje tik apie kaimiečius katalikus). Smulkiai šeimų sudėtis buvo pateikta laikraštyje 2007 m.

Pranas Andrijauskas (1821 m.), žmona ir 4 vaikai, brolis Simonas su žmona ir ir 3 vaikais, broliai

Motiejus ir Petras.

Petras Malinauskas (1800 m.), žmona, 4 vaikai.

Juozas Zabulevičius (1794 m.), žmona, 4 vaikai, 2 marčios, 6 anūkai.

Kazimieras Zabulevičius (1805–1859), žmona, 5 vaikai, 2 marčios, 2 anūkai.

Simonas Vitkauskas (1785 m.), žmona, 5 vaikai, 2 marčios, 8 anūkai.

Kristupas Rutkauskas (1819 m.), žmona, 4 vaikai, brolis Jurgis (1821 m.) su žmona ir 2 vaikais, brolis Tomas (1828 m.), brolienė našlė Katerina (1819 m.) su 3 vaikais.

Blažėjus Zabulevičius (1818 m.), žmona Marcelė Rutkauskaitė, 5 vaikai.

Simonas Velička (1807 m.), 2 sūnūs, 2 marčios, 3 anūkai.

Stasys Steckas (1819 m.), brolis Motiejus (1809 m.) su žmona ir 2 vaikais, brolis Jonas (1819 m.) su žmona ir 6 vaikais.

Prano Andrijausko, Petro Malinausko, Blažėjaus Zabulevičiaus ūkiuose dirbo samdiniai.

1923 m. Zuikose buvo 28 ūkiai. Su šeimomis gyveno: Liudvikas Misiūnas, Liudvikas Malinauskas, Kristupas Malinauskas, Antanas Zabulevičius, Viktoras Zabulevičius, Jonas  Andrijauskas, Mataušas Zabulevičius, Silvestras Velička, Jonas, Vinco Zabulevičius, Mykolas Zabulevičius, Gabrys Zabulevičius, Juozas Zabulevičius, Antanas Butkauskas, Petras Kirka, Andrejus Zabulevičius, Marcelė Zabulevičienė, Marijonas Velička, Nikodemas Rutkauskas, Grasilda Rutkauskienė, Antanas Zabulevičius, Adomas Zabulevičius, Gabrys Andrijauskas, Jonas Zabulevičius, Domicelė Andrijauskienė, Agota Zabulevičienė, Kajetonas Rutkauskas, Jonas Karklelis, Petras Martinkėnas. Žemės daugiausiai turėjo Antanas Zabulevičius, po jo Liudvikas Misiūnas, Silvestras Velička, Juozas Zabulevičius, Antanas Butkauskas, Petras Kirka, Gabrys Andrijauskas, Agota Zabulevičienė. Kiti turėjo mažiau.

1936 m. surašyme Zuikose atsirado naujų pavardžių. Tai Fedaravičiai, Ambrazaitis, Januškevičius, Kavaliauskas, Dinda, Bileišis, Baušys. Nematyti Butkauskų.

Šį straipsnį mane paskatino parašyti prisiminimai apie mano tėvų ir giminaičių gyventas vietas. Pagal dokumentus esu gimęs Zuikų kaime, nors faktiškai Ignalinoje. Čia Zuikų kapinėse ilsisi daug mano giminaičių ir pagal santuokas ir genus beveik visi čia palaidoti tikrai turi giminystės kraujo ryšius. Kasmet kelis kartus aplankau kapinaites, kurios sukelia prisiminimų. Gaila tik, kad kaime nebeliko Rutkauskų, o iš mano senelio namo tik pamatai .

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimai datose. Kiti baigiamieji straipsniai bus apie Zabulevičių, Žebrauskų, Vaickų ir Vielių 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje