Skip to content

Teismas buvusiam Ignalinos ligoninės vadovui paskirtą drausminę nuobaudą panaikino

Juristai24 .lt

Bylos aplinkybės

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys 2014-11-25 įsakymu Nr. P3-115, remdamasis trimis auditais ir jų metu pateiktomis išvadomis, kuriuos atliko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Vanda Milašienė ir rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Ona Zaleckienė bei esant rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto (tuometinė pirmininkė Leta Kalinauskaitė) siūlymui, už šių auditų metu nustatytus pažeidimus paskyrė tuometiniam Ignalinos rajono ligoninės vyriausiajam gydytojui Stanislavui Olševskiui drausminę nuobaudą – papeikimą.

Kadangi S. Olševskis rajono savivaldybės vadovų, pasitelkus ligoninės kolektyvą, tiesiogiai buvo spaudžiamas atsistatydinti iš užimamų pareigų savo noru, taip ir padarė – pasiprašė atleidžiamas iš ligoninės vadovo pareigų 2014 m. gruodį savo noru ir netrukus šis prašymas buvo patenkintas.

Tuomet laikraščio „Mūsų Ignalina“ 2014 m. gruodžio 9 d. straipsnyje „Stanislavas Olševskis: „Praradus pasitikėjimą steigėju, reikia trauktis pačiam“ retoriškai buvo spėliojama: „kas atsitiko ir tarp ko perbėgo juoda katė, kad reguliariai atliekant auditus įmonėse, kurių dalininkai yra savivaldybė ir kuriuose pažeidimai netaisomi dešimtis metų, tik vienos vienintelės įmonės vadovas pasitraukė…“.

„2010 m. ligoninė turėjo skolų apie 1 milijoną litų, vėlavo atlyginimai apie 3 mėnesius, reikėjo skubiai atgaivinti rentgeno kabinetą, hemodializės palatą, pirkti naują aparatūrą poliklinikos kabinetams, nes LOR ir akių ligų kabinetai liko visiškai be įrangos. Reikėjo atiduoti beveik visą 300 tūkst. litų dydžio skolą, atstatyti sumažintus darbuotojų atlyginimus.

Palaipsniui nauja komanda viską sureguliavo ir antri vadovavimo metai  baigti su nedideliu teigiamu balansu. Toliau mažėjo ligoninės finansavimas (iš viso per 2 metus apie 15 proc.) didėjo minimalus atlyginimas, reikėjo pirkti ir naujos aparatūros bei paslaugų, tad ligoninėje dėl objektyvių aplinkybių pradėjo didėti skola. Situacija nebuvo kritiška. Turėjome tolimesnių planų, spėjome atlikti esminių darbų išlaidoms mažinti bei pradėti teikti naujas paslaugas. Be to, nuo 2012 m. sausio 1 d. sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15–1 str., buvo padidinti atlyginimai. Padidinto atlyginimo negavau 22 mėnesius (kas sudaro 35 640 Lt arba 10 322 Eur neišmokėto darbo užmokesčio), kol savivaldybės taryba po beveik dvejų metų pagaliau priėmė atitinkamą sprendimą ir nustatė man įstatymu priklausantį atlyginimą, tačiau dėl laiku nepriimto sprendimo neišmokėtas atlyginimas negrąžintas iki šiol“, – vadovavimo ligoninei metus prisimena S. Olševskis.

„Išeinu su ramia sąžine, dokumentų nedraskau, neslepiu. Tik neįžvelgiau vieno esminio dalyko – surambėjusio klano pavydas yra tiesiog baisi, stipri ir nenugalima jėga. Čia galima pasakoti ir pasakoti, bet gerbiamam steigėjui nerūpi, kur ir kaip keliauja pinigai, niekas nesiaiškina tikslių faktų. Sako – pavogta… Tai kaip gi gali būti prarasti pinigai, jei pinigai yra. Parodykite, kokiu būdu jie prarasti… Kiekvieną faktą gali iškreipti kaip tik nori, jei nori žmogų pažeminti, įžeisti, apšmeižti“, – palikdamas savo pareigas MI 2014 m. gruodį sakė S. Olševskis.

S. Olšveskis, nors ir pasitraukė iš ligoninės vadovo pareigų, buvo įsitikinęs, kad auditų metu nustatytų pažeidimų nepadarė, papeikimo nebuvo „nusipelnęs“, o jis ir jo vadovaujama naujai suburta administracija buvo kaltinami nekompetencija, neūkiškumu, lėšų švaistymu ir kitais nepagrįstais dalykais, todėl nusprendė teisybės ieškoti teisiniu keliu – 2015 m. sausį ieškiniu kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą.

„Kai dėl teisinės pagalbos kreipėsi S. Olševskis, susipažinęs su visa medžiaga, nustačiau daugybę tiek teisinių, tiek faktinių, tiek apskritai loginių neatitikimų ir prieštaravimų tarp galiojančio teisinio reglamentavimo, faktinių aplinkybių ir beveik penkis mėnesius trukusių auditų metu nustatytų pažeidimų, todėl buvo akivaizdu, kad papeikimas skirtas neteisėtai ir napagrįstai, administracijos direktorius savo noru papeikimo panaikinti nesutiko, tad patariau S. Olševskiui kreiptis į teismą“, – teigia šioje byloje S. Olševskio interesus gynęs JURISTAI24.LT teisininkų kontoros teisininkas Eugenijus Gaščenka.

„Bylos nagrinėjimo metu matėsi akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis iš savivaldybės, kaip atsakovo, pusės ir nenuosekli jos pozicija: savivaldybė dviejų parengiamųjų posėdžių metu iš eilės siūlė panaikinti drausminę nuobaudą, sudarant byloje taikos sutartį, S. Olševskiui sutikus su tokiu pasiūlymu, savivaldybė pareiškė, jog taikos sutartis iš viso nebus sudaroma ir kiti variantai nebus siūlomi, o byla bus nagrinėjama bendra tvarka teisme“, – teigia šioje byloje S. Olševskio interesus ginusi Vilniaus miesto 3-iosios advokatų kontoros advokato padėjėja Dina Olševskaja.

Teismo sprendimo esmė

Ignalinos rajono apylinkės teismas (teisėjas Kęstutis Rimkus) 2015 m. gegužės 28 d. šioje byloje priėmė sprendimą, kuriuo S. Olševskio ieškinį tenkino visiškai.

Teismas nustatė, kad bylos medžiagoje esantys dokumentai, priešingai nei teigiama rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014-11-12 posėdžio protokole, patvirtina, kad S. Olševskis, vadovaudamasis auditų ataskaitose esančiomis rekomendacijomis, ėmėsi priemonių darbo trūkumams šalinti.

Teismo manymu, svarstant klausimą dėl adekvačios nuobaudos parinkimo, būtina atsižvelgti ir į ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo (savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus) vaidmenį užtikrinant tinkamą ligoninės darbą, nes byloje esantys dokumentai patvirtina, kad S. Olševskis dar 2014-06-27 raštu kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių R. Mačį su prašymu organizuoti ligoninės finansinį, veiklos ir valdymo išsamų neplaninį vidaus auditą, tačiau toks prašymas buvo atmestas (savivaldybės administracijos direktoriaus rašte vos keliais sakiniais lakoniškai buvo atsakyta „Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti viešosios įstaigos veiklą, tačiau savivaldybės administracija nėra kontrolės institucija“ – aut. past.).

Teismo sprendime taip pat nustatyta, kad ginčijamame įsakyme dėl drausminės nuobaudos skyrimo tarp kitų pažeidimų nurodyta, kad S. Olševskis nevykdė ligoninės įstatų 6.4.7 punkte nustatytos pareigos – suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, tačiau teismas pažymėjo, kad įstatuose savivaldybės taryba šiame punkte tokios pareigos iš viso nenustatė, <…> o iš 2014-06-30 atlikto audito ataskaitos matyti, kad iš esmės ligoninės stebėtojų taryba neveikia, nes joje trūksta dviejų narių.

Įstatų 6.4.7 punktas tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato poliklinikos (!) vyriausiajam gydytojui, tačiau ten taip pat nenustatyta pareiga derinti jos su stebėtojų taryba – aut. past.

Teismas pažymėjo, kad pagal ligoninės įstatų 5.3.6 punktą dalininkų susirinkimas tvirtina ligoninės metinę finansinę atskaitomybę, todėl savivaldybės taryba ir administracijos direktorius turėjo ir galėjo žinoti visus duomenis apie ligoninės finansinius rodiklius už 2010–2013 m., o byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad vienintelis ligoninės dalininkas būtų turėjęs kokių nors pretenzijų S. Olševskiui dėl vadovavimo ligoninei iki 2014 m., nes iki 2014-11-25 S. Olševskis neturėjo nė vienos drausminės nuobaudos.

Teismas atkreipė dėmesį ir į tai,  akivaizdu, kad S. Olševskiui buvo nustatytas aiškiai per trumpas terminas pasiaiškinti dėl reikalavime paminėtų visų trijų auditų išvadų bei kitų pažeidimų, todėl ši aplinkybė taip pat nulėmė neadekvatų drausminės nuobaudos parinkimą.

Teismas pripažino, kad Ignalinos rajono savivaldybės administracija, parinkdama drausminę nuobaudą S. Olševskiui, neatsižvelgė į darbo drausmės pažeidimo sunkumą, sukeltas pasekmes, kaltę, į tai, kaip S. Olševskis dirbo anksčiau, ir konstatavo, kad ligoninės vadovui S. Olševskiui paskirta drausminė nuobauda – papeikimas – yra neproporcingai per griežta, todėl naikintina.

Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, nenustatęs Stanislavo Olševskio kaltės dėl jam inkriminuotų pažeidimų, teismas ieškinį tenkino visiškai, drausminę nuobaudą – papeikimą – panaikino ir priteisė S. Olševskiui 400 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here