Skip to content

Zabulevičiai

MI informacija

Paskutinis straipsnis  apie Zuikas išspausdintas neatsitiktinai. Manyčiau, kad iš dabartinių Zuikų gyventojų Zabulevičiai yra seniausiai gyvenantis Zuikose. Be to, jų gyslomis teka ir kaimo pavadinimo bendraautoriaus Zuikos kraujas. Bet apie viską iš pradžios. Zabulevičių pavardė mūsų krašte turėjo įvairių atmainų. Tai Zybalas, Zybalevičius, Zabielavičius, Zabolevičius, Zabalevičius, Zabulis. Visi iš to paties kelmo.

Seniausias įrašas byloja, kad Fiodoras Zybolevskis su žmona Mariana Zuikyte 1748 m. Zuikose susilaukė sūnaus Kristupo. Kūmas buvo Petras Meškėnas iš Sabališkės. Manyčiau, kad iš Sabališkės prie Kazitiškio, nes apie tą kraštą gyveno Meškėnai. 1762-04-25 Fiodoras Zybalis iš Zuikų vedė Agotą Vaikutytę iš Zuikų. Matyt tai 2-oji žmona. Teodoras Zabulevičius mirė 1795 m., sulaukęs 101-erių. Tikriausiai, tai neatitinka tikrovės, gal jam buvo apie 80 m. Agota Zabulevičienė mirė 1785 m. Klimiškėje, sulaukusi 73 m. Matyt ten gyveno jos ištekėjusi duktė. 1771 m. Steponas Zabulevičius iš Zuikų vedė Sofiją Maizunytę. Liudininkas – Mykolas Vitkauskas iš Sabališkės.

Įdomus dokumentas apie Mykolo Vitkausko iš Kazokinės vestuves su Elena Vaikutyte iš Zuikų 1768 m. Liudininkais buvo Kristupas Zybolevičius iš Zuikų ir Jonas Vitkauskas iš Vėlionių. Nuo 1795m. pavardė dar rašoma kaip Zybalevičius, o Fiodoras ir Teodoras traktuojamas kaip tas pats asmuo. Vėliau jau tik Zabulevičiai. 1795 m. surašyme sakoma, kad Zuikose gyvena Kristupas, Fiodoro Zybalevičius (1735 m.) su žmona Zofija (1720 m.) ir vaikais: Ona (1776 m.), Andrejumi (1781 m.), Morta (1785 m.), Juozu (1786 m.), Rozalija (1790 m.), Kristina (1792 m.), Kazimieru (1793 m.), augintine Mariana (1783 m.).

Iki 1795 m. Zabulevičiūtės buvo ištekėjusios už Biugicko ir Bukausko iš Pamoliškės, Kastecko iš Beniūnų, Gaidžio iš Gaurelių, Smilkos iš Sabališkės, Kugaudos ir Basijoko iš Budrių, Kurpės iš Garbūnų ir t. t.

Andrejaus šaka. Andrejus (1781–1826) buvo vedęs Oną Smagurauskaitę. Rašoma, kad mirė 53-ejų. Realiai jam buvo tik 45 m. Tokia apskaita buvo tais laikais. Jie turėjo 8 vaikus. Gausi atšaka buvo sūnaus Aloyzo (1814–1904), kuris vedė Marcelę Rutkauskaitę (1826–1859), turėjo 11 vaikų. Po jos mirties vedė Elžbietą Žygaitę iš Švenčionių parapijos ir susilaukė dar 2 vaikų. Jo sūnus Andrejus (1844–1925, rašoma, kad mirė 96 metų?) vedė Eleną Lasytę. Giminė plėtėsi per moterišką liniją. Jonas Zabulevičius (1847 m.) vedė Marcelę Dindaitę iš Dindų. Gimė trys berniukai. Elžbieta (1850 m.) ištekėjo už Anupro Gimžausko iš Rukšiškės, turėjo 7 vaikus. Jurijus (1854 m.) vedė Uršulę Jakubauskaitę. Senatvėje jį išlaikė Stasys Zabulevičius. Antanas (1864 m.) vedė Justiną Zataveckaitę iš Sabališkės, turėjo 8 vaikus ir gausią giminę. Liko vaikai: Adomas, Antanas, Mariana. Tai iš 8 vaikų. Marcelė Zabulevičiūtė (1861–1938) ištekėjo už Dominyko Zatavecko iš Sabališkės. Turėjo 10 vaikų.

Andrejaus dukra Magdalena (Marcelė) (1820 m.) ištekėjo į Bėčiūnus už Juliaus-Tyto-Jemeljano Aginsko. Turėjo 8 vaikus

Juozo šaka. Juozas, Kristupo (1794 m.) turėjo 2 žmonas: Marianą Martinkėnaitę ir Agotą Rukšėnaitę iš Vaišniūnų. Gimė 15 vaikų: 10 Marianos, 5 Agotos. Išgyveno 5 Marianos ir vienas Agotos vaikas. Ši šaka labai gausi, dalis persikėlė į Sabališkę. Pirmasis buvo Povilas (1816 m.), kuris vedė Ievą Matkevičiūtę. Paminėsime Petrą-Ambroziejų Zabulevičių (1820 m.), kuris vedė Margaritą Veličkaitę iš Pamoliškės. Jos tėvai buvo Juozas Velička ir Kristina Vaickutė. Šeimoje gimė 14 vaikų, o sūnaus Antano (1851 m.) ir jo žmonos Agnieškos Kindurytės šeimoje – 10 vaikų. Pats Antanas ir vaikai gimė Sabališkėje. Antano Zabulevičiaus, Juozo (1832 m.) ir Marianos Mudėnaitės bei Agotos Gasparavičiūtės šeimoje gimė 8 vaikai, išgyveno 5.  Sūnus Juozas (1871 m.) vedė Elžbietą Dindaitę. Jų dukra Jadvyga (1903 m.) ištekėjo už Vinco Medeišio (1890 m.) iš Bėčionių, gimė 8 puikūs vaikai, jų namas ir dabar tebestovi Bėčionyse. Juozo sūnus Viktoras Vincas (1834 m.) vedė Marijoną Cibulskytę  ir šeimoje susilaukė 14 vaikų.

Kazimiero šaka. Tai irgi gausi giminės šaka. Kazimieras (1793 m.) vedė Kristiną Ribokaitę iš Lobinių. Vestuvių liudininkas buvo Simonas Vitkauskas. Pastebėjau, kad Vitkauskai gyveno Kazokinėje, Vėlionyse, Zuikose, bet dažnai būdavo liudininkai vestuvėse Bajorų kaime ir jo apylinkėse. Kartais atrodo, kad ir Švilpa atkeliavo į Zuikas kaip Rutkauskas su Vitkauskų pagalba. Kazimieras turėjo 5 vaikus, kurių šeimos buvo gausios, o gausiausia sūnaus Antano (1830 m.), sūnaus  Adomo (1859 m.) ir  jo žmonos Marcelės Juršėnaitės šeima – 12 vaikų.

Zabulevičiai gyveno dažniausia Zuikose ir Sabališkėje. Būta ir pabėgėlių. Štai Anupras (1875 m.) su žmona Marijona gyveno Bėčiūnuose. Justinui ir Anelei Gasiūnaitei Vaišniūnuose 1933 m. gimė sūnus Mamertas. Kazimierui Zabolevičiui-Zabuliui (1911–1946, nuskendo) ir Teklei Martinkėnaitei Medziuškių kaime gimė Jonas (1939 m.) ir Petras( 1945 m.).

Pabaigoje reiktų pasakyti, kad tokiai gausiai ir pakankamai sėsliai giminei reiktų surašyti giminės istoriją, gal išleisti ir knygą, kuri domins ir gausias  moteriškos Zabulevičių-Zabulių-Zabolevičių linijos atšakas. Kaimo kryžiaus statyba parodė, kad organizatorių ši giminė turi.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimų datose. Kiti baigiamieji straipsniai bus apie Žebrauskų, Vaickų ir Vielių gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje