Skip to content

Žebrauskai

MI informacija

Dažna pavardė Lietuvoje. Palūšės parapijoje ji siejama su Pašakarvio kaimu. Tai bajorai ir gyvena iki šių laikų. Seniausias įrašas rodo, kad Jonas Žebrauskas (1739–1789) turėjo 3 sūnus Vincą (1759 m.), Aleksandrą (1762 m.) ir Jurgį (1774 m.), jie gimė palivarke Bakšti, nežinau kur ši vietovė. Jonas mirė jau Pašakarvyje. Sakoma, kad čia buvo bajorkiemis, nes nemažai darbininkų buvo nusigyvenę bajorai.

Jurgio šaka. Daugiausia informacijos yra apie Jurgį (1764 m.), kuris vedė Marianą ir turėjo tris vaikus: Joną (1774 m.), Vincą (1783 m.) ir Viktorą (1785 m.). Aleksandras ir Vincas Pašakarvyje negyveno.

Jono šaka. Jonas vedė Pranę Rodzevič iš Šilinės ir turėjo gausią 11 vaikų šeimą. Jono šaka sudarė daugumą Pašakarvio Žebrauskų palikuonių. Tai Ignas, Pranas, Karolis, Petras, Eufrazina, Magdalena, Elžbieta, Stasys, Koležantas, Vladas, Leonas. Dažniausia vaikai krikšto metu gaudavo kelis vardus. Jono vestuvėse liudininku buvo Vincas Kovzan. Ignas Bazilijus Žebrauskas (1797 m.) vedė Eleną Vilčinskaitę ir turėjo sūnų Andrejų, kurio šeimoje buvo 12 vaikų. Stasys (1811 m.), būdamas atsargos poručiku, Labanoro bažnyčioje vedė Teofilę Novacką. Jų sūnus Jonas (Kajetonas) 1895 m. vedė valstietę Barborą Kazakevičiūtę. Kasmet daugėjo santuokų su valstietėmis. Matyt todėl, kad Žebrauskai priklausė bajorų vidutiniokų luomui. Koležantas (Konstantinas, Henrikas) Žebrauskas (1814 m.) vedė Grasildą Kaminskaitę ir turėjo 6 vaikus.

Leonas Žebrauskas (1820 m.) 1844 m. vedė Julę Juškievič. Vestuvių liudininkai buvo bajorai Dominykas Bortkevičius, Vincas, Ipolitas ir Adolfas Žebrauskai. Liko gausi Leono palikuonių giminė. Dukra Ieva (1848 m.) ištekėjo už bajoro Felikso Lukoševičiaus iš Šilinės, turėjo 5 vaikus.

Vinco šaka. Vincas (1783 m.) vedė Rozaliją Rodzevič, turėjo 12 vaikų. Išgyveno Ipolitas, Adolfas, Aleksandras, Juozas, Edvardas (Eduardas) ir Teklė. Šeimos nebuvo gausios. Tik Eduardas (1829 m.) su žmona Juzefa Marcinkevičiūte turėjo 6 vaikus. Dukra Kazimiera (Julė, 1873 m.) ištekėjo už bajoro Antano Lukoševičiaus iš Šilinės.

Stasio šaka. Stasys (1860 m.) vedė Aleksandrą (Olgą) Zablocką, turėjo 8 vaikus. Sūnus Konstantinas (Kajetonas, 1900 m.) gimė Vidiškių dvare. Jo broliai Juozas (1903 m.), Stasys (1905 m.) irgi ten. Vėliau gyveno Pašakarvyje.

Juozo šaka. Juozas vedė Konstanciją Rodzevič, turėjo 5 vaikus. Sūnus Marijonas gimė 1901 m. Latvijoje. Į Lietuvą atvyko 1908 m. 1925 m. vedė Uršulę Liepinytę iš Meironų, 1930 m. Marijoną Šulgaitę iš Stakliškių. Brolis Kazimieras (1904 m.) irgi gimė Latvijoje. Vedė Julę Brazauskaitę, du vaikai gimė Kaltanėnų valsčiuje, keturi – Pašakarvyje. Tikriausiai jų buvo daugiau. 1942 m. per surašymą save įvardino lenku.

Žebrauskų galima sutikti ir kitur. Štai bajoras  Juozas Žebrauskas 1797 m. vedė Kateriną Kvintaitę iš Paceikinės. Žebrauskai gyveno Kalviasalyje, Mikalave. Pašakarvio Žebrauskai rėmė Palūšės bažnyčią. Jos šventoriuje yra Žebrauskų šeimos kapas. Dalis Žebrauskų po karo, 1945 m., išvyko į Lenkiją. Jų dėka atsirado Ignalina Lenkijoje. Tai buvo aprašyta „Mūsų Ignalinoje“.

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimų datose. Bus dar du paskutiniai straipsniai apie Vaickų ir Vielių gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here