Skip to content

Pristatytoje knygoje – dramatiškas kraštietės likimas

MI informacija

Sekmadienį Mielagėnų bažnyčioje prieš šv. Mišias vyko Kazio Račkausko knygos ,,Čižiūnų židinio šviesa“ pristatymas. 2010–2013 m. Tėviškės pažinimo paramos fondo buvo organizuota ekspedicija rinkti žinias apie Čižiūnų apylinkės (Trakų r.) žmonių švietimą, buvo kaupiami archyvuose duomenys, pedagogai ir buvę mokiniai skatinami pateikti atsiminimų.

Sukauptą gausią medžiagą susistemino ir apibendrino kultūros istorikas, žurnalistas dr. Kazys Račkauskas ir parašė monografiją „Čižiūnų židinio šviesa: mokyklos istorijos paveldas“ (Vilnius: Gimtinė, 2014, 480 psl., 310 iliustr.). Autorius itin išsamiai nušviečia Trakų apskrities Aukštadvario valsčiaus Čižiūnų pradžios mokyklos 1922–1940 m. tarpsnį. Jis byloja, kaip atgimusios jaunos Lietuvos vyriausybė rūpinosi modernios tautinės mokyklos plėtra ir ugdymu.

K. Račkausko monografijoje rašoma ir apie iš Ignalinos r. Dimbelių kaimo kilusią, Čižiūnuose dirbusią mokytoją Bronę Dimbelytę. Ji kraštiečių V. Šiaudinio (,,Nuo arklo – prie ginklo“) bei J. Bajorūno (,, Mielagėnų kraštas“) knygose minima kaip ,,žuvusi partizanaudama“.

Kazys Račkauskas paneigia šį faktą. Išnagrinėjęs archyvinius dokumentus, pirmiausia atsekė, kad B. Dimbelytė kilusi būtent iš mūsų rajono Dimbelių k. Rinkdamas medžiagą, autorius iš Vilniaus buvo atvykęs ir į mūsų rajoną, Ceikinius, surado žmonių, kurie paliudijo, kad čia Bronislava gyvenusi, bet tolimesnio jos likimo niekas nežinojo. K. Račkauskas lankėsi seniūnijose, žemėtvarkos skyriuje, keliavo nuo žmogaus prie žmogaus, nagrinėjo užrašus ant paminklinių akmenų ir priėjo išvados, kad B. Dimbelytė nežuvo.

1945 m. žuvo jos broliai, tremtyje mirė tėvai Kristupas ir Kazimiera Dimbeliai. O dvidešimtmetė Bronė pasislėpė nuo sovietų represijų ir liko gyva. Ji 1945 m. pradėjo mokytojauti Trakų r. Čižiūnų mokykloje,  vėliau ištekėjo, tapo Butkevičiene, susilaukė dukters. Gyveno Vilniuje iki mirties 2011 m.

Pagarbos vertas ,,Čižiūnų židinio šviesos“ autoriaus K. Račkausko atkaklus siekis išsiaiškinti tik metus Čižiūnuose tedirbusios jaunos mokytojos likimą, jo atidumas žmogaus likimui, stebina surinktų ir išnagrinėtų dokumentų bei faktų gausa.

Autorius su dėkingumu mini jam padėjusių, ruošiant monografiją, žmonių vardus – tuometinį Ceikinių seniūną Juozą Veličką ir Juozą Nevierą, vežiojusį jį po Ceikinių apylinkes, padėjusį ieškoti žmonių, kurie galėtų prisiminti B. Dimbelytę.

Po knygos pristatymo Mielagėnų bažnyčioje, ją įsigyti panoro tik vienas, tačiau išskirtinio, pokario netekčių paženklinto likimo žmogus – Edmundas Černiauskas, aistrinai besidomintis ir kaupiantis kraštotyrinę literatūrą.

O bibliotekos lentynas papildė dr. K. Račkausko dovanotos knygos ,,Čižiūnų židinio šviesa“, ,,Vincas Steponavičius“, ,,Paparčių šviesos židinys“. Susitikimo dalyviai, skaitytojai dėkingi dr. K. Račkauskui.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje