Skip to content

Dėl tiesioginių išmokų – palankesni sprendimai

MI informacija

Žemės ūkio ministerija turi informuoti Europos Komisiją iki š. m. rugpjūčio 1 d. dėl tiesioginių išmokų (TI) schemų pasirinkimo nuo 2016 m. Sprendimus ministerija priėmė kartu su socialiniais partneriais.

Žalinimo (ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių – EASV) reikalavimai nuo 2016 m. tampa lengvesni, nes EASV sąrašas papildomas naujais elementais. Į sąrašą įtraukiami tarpiniai ir žaliosios dangos pasėliai (įsėliniai žoliniai augalai bei posėlinių augalų mišiniai), trumpos rotacijos želdiniai (ribojamos mineralinės trąšos ir augalų apsaugos produktai), laukų paribiai (nuo 1 iki 20 metrų pločio), tvenkiniai, kūdros (iki 0,1 ha), medžių grupės ir giraitės (iki 0,3 ha), grioviai (iki 6 m pločio). Kraštovaizdžio elementai (laukų paribiai, tvenkiniai ir kūdros, medžių grupės ir giraitės, grioviai) turės būti arba visiškai apsupti ariamosios žemės, arba ribotis su ja, t. y. būti nutolę nuo ariamosios žemės ne daugiau kaip 5 metrus.

 Dėl tarpinių posėlinių augalų svarbu atkreipti dėmesį, kad jie atitiks reikalavimus tik tuo atveju, jei bus auginami po kaupiamųjų augalų derliaus nuėmimo.

Sąraše lieka nuo 2015 m. pasirinktieji elementai – pūdymas ir azotą kaupiantys augalai. Kiti kraštovaizdžio elementai –  medžių eilės, grioviai, kaip ir  planuota, į sąrašą įtraukiami nuo 2018 m. dėl komplikuoto įbraižymo, kontrolės, didelės klaidų tikimybės.

EASV elementų sąrašas papildomas atsižvelgiant tiek į technines institucijų, administruojančių paramą, galimybes, realiausius elementus, kurie gali turėti didžiausią įtaką dėl ūkininkų atitikimo EASV, tiek ir klaidų riziką, kuri padidėja, įtraukus papildomus elementus į sistemą.

Jaunieji ūkininkai

Jauniesiems ūkininkams paliekama ta pati ploto riba – 90 ha, tačiau schemai skiriama TI sumos dalis sumažinama nuo 1,75 proc. (kaip buvo patvirtinta 2015 m.) iki 1,25 proc. Taip nuspręsta dėl to, kad 2015 m. labiau nei prognozuota sumažėjo besikuriančių jaunųjų ūkininkų deklaruotas plotas. Manoma,  kad jaunųjų besikuriančių ūkininkų skaičius ir toliau mažės, todėl, siekiant neprarasti ES paramos lėšų, sumažinamas jauniesiems ūkininkams skirta TI suma, ir padidinama pagrindinei išmokai skiriama TI sumos dalis. Neišnaudojus jauniesiems ūkininkams skiriamų lėšų, jas tektų grąžinti į ES biudžetą. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here