Skip to content

Kaip elgtis, jei įtariate, kad Jūsų duomenimis naudojamasi neteisėtai?

MI informacija

Klausimas:

Susidūriau su situacija, kai mano duomenų buvo prašoma internetinėje parduotuvėje. Nors iki to karto niekada nereikėdavo. Kur galėčiau pažiūrėti, ar įstaiga mano duomenų prašo teisėtai?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Šiandieniniame gyvenime įvairią informaciją apie save ir savo asmens duomenis nuolat pateikiame patiems įvairiausiems jų valdytojams, pradedant internetinėmis parduotuvėmis ir baigiant bankais. Svarbu, kad gautus duomenis jų valdytojai naudotų atsakingai. Šalies Konstitucija įtvirtina teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, ir kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis Lietuvoje gina Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o duomenų, tvarkomų teikiant būtent elektroninių ryšių paslaugas, apsaugą reguliuoja Elektroninių ryšių įstatymo devintasis skirsnis. Skundus dėl šių įstatymų pažeidimų nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI).

Įtarus, kad kurį nors iš minėtų teisės aktų jūsų asmens duomenų valdytojas pažeidžia, pirmiausia turėtumėte kreiptis į patį valdytoją, kuris jums privalo atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Duomenų valdytojo veiksmus VDAI galima skųsti per 3 mėnesius nuo atsakymo iš valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo dienos, kada baigiasi 30 kalendorinių dienų terminas pateikti atsakymą.

Kreiptis į VDAI galima asmeniškai (ji įsikūrusi adresu A. Juozapavičiaus g. 6, Vilniuje), paštu arba elektroniniu paštu (šiuo atveju būtina pasirašyti elektroniniu parašu). Skundo formą, kurią reikia užpildyti, galima rasti VDAI interneto svetainėje arba atvykus į VDAI patalpas gauti popierinį jos variantą.

Skunde turite kuo konkrečiau apibūdinti pažeidimo, kuris, jūsų nuomone, padarytas tvarkant jūsų asmens duomenis, esmę ir aplinkybes. Turite kuo tiksliau aprašyti, kokiais veiksmais ar neveikimu duomenų valdytojas galimai pažeidė įstatymus (pavyzdžiui, viešai paskelbė jūsų asmens kodą, perdavė jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims ir t. t.). Taip pat, formuluodami skundą, aiškiai ir konkrečiai nurodykite, ko prašote VDAI.

Be to, skunde privalote nurodyti duomenų valdytoją. Taip pat galite pateikti papildomą informaciją, galinčią tapti jūsų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo įrodymu. Todėl neišmeskite iš valdytojo gautų rašytinių dokumentų ar jų kopijų, neištrinkite gautų SMS žinučių arba elektroninių laiškų, kurie galimai įrodo, kad jūsų asmens duomenų privatumas yra pažeistas. Jei kreipdamiesi į duomenų valdytoją raštišką kreipimąsi jam teikiate vietoje, būtinai pareikalaukite duomenų valdytojo, kad patvirtintų jo gavimą.

Abejojant, ar egzistuoja pagrindas teikti skundą, galima prieš tai pasikonsultuoti su VDAI specialistais tel. (8 5) 2127532 arba elektroniniu paštu ada@ada.lt.

Skundo nagrinėjimas yra nemokamas, skundai išnagrinėjami per 2 mėnesius nuo jų gavimo (ypatingais atvejais terminas gali būti pratęstas 2 mėnesiams). Jeigu skundas nepriklauso VDAI kompetencijai, tačiau dėl savo dalyko ar pagrindo turėtų priklausyti kitai valstybės institucijai ar įstaigai, jis šiai institucijai ar įstaigai bus persiųstas per 5 darbo dienas arba grąžintas jums, nurodant, kur siekdami apginti savo teises turėtumėte kreiptis.

Svarbu žinoti, kad VDAI nenagrinėja skundų dėl ne Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtų ir veikiančių duomenų valdytojų, todėl, pavyzdžiui, dėl to, kaip jūsų duomenis tvarko „Facebook“, į VDAI kreiptis negalite.

Taip pat nenagrinėjami skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose, visuomenės informavimo priemonėse (šiuo atveju reikia kreiptis į žurnalistų etikos inspektorių), dėl juridinių asmenų duomenų tvarkymo ir kai kurie kiti skundai. Pilną sąrašą, kokių skundų nenagrinėja VDAI, galima rasti adresu https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-kaip-pateikti-skunda/333/1, šiame puslapyje galite rasti ir detalesnę skundo teikimo atmintinę.

Norėdami išsiaiškinti, ar įmonė, įstaiga ar organizacija jūsų asmens duomenų prašo teisėtai, apsilankykite adresu https://www.ada.lt/go.php/lit/Imones-istaigos-ir-organizacijos-reikalauja-pateikti-asmens-duomenis-Ar-toks-reikalavimas-yra-teisetas/0/10/8/0.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here