Skip to content

Dar kartą apie miško gaisrus

MI informacija

Ko gero, visiems mums nuo vaikystės tėvai kartojo, kad su ugnimi reikia elgtis labai atsargiai. Vis dėlto kasmet gaisrai nusiaubia šimtus hektarų miškų. Didžioji dauguma gaisrų kyla dėl žmogaus kaltės. Aktualią informaciją apie įvykusius miško gaisrus miškų urėdijų veiklos teritorijose bei šalies miškų gaisringumą galima rasti Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje adresu www.gmu.lt

Dar kartą primename, kad gaisrams kilti palankiu laikotarpiu draudžiama:

1. Naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles), mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą, miške ir arčiau kaip 50 metrų iki jo ribos.

2. Deginti žolę, šiaudus miško žemėje ir žemės ūkio plotuose (pievose, ganyklose, ražienose ir panašiai).

3. Medžioti šoviniais, užkimštais įsidegančios medžiagos kamščiais.

4. Važinėti miškuose transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, kur įvažiuoti nustatytąja tvarka uždrausta (išskyrus miškų ir specialiųjų tarnybų transportą ir asmenis, turinčius miško valdytojų ar savininkų išduotus leidimus).

5. Pilti degalus miške į mašinų bakus, naudotis transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais, jeigu netvarkinga jų kuro tiekimo sistema, duslintuvai ir panašiai.

Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu laužus galima kurti tik specialiai įrengtose poilsiaviečių laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamu ženklu. Kitose vietose kurti laužus, stovyklauti, rengti masinius kultūros, sporto ir kitus renginius galima tik gavus miško valdytojų ir savininkų rašytinį sutikimą. Baigus kūrenti laužą, reikia jį kruopščiai užpilti žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs.

Esant padidintam gaisrų pavojui, savivaldybių vykdomosios institucijos miškų urėdijų ir valstybinių parkų direkcijų ar privačių miškų savininkųteikimu, o miestų miškuose – be šio teikimo gali laikinai uždrausti ar apriboti fizinių asmenųlankymąsi visuose miškuose. Šiuo metu laikinai uždrausta lankytis Ignalinos ir Utenos rajonų savivaldybėse esančiuose Ignalinos miškų urėdijos miškuose.

Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos , lankymosi miške taisyklių reikalavimų.

Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 28 iki 57 Eur ir pareigūnams – nuo 86 iki 173 Eur.

Miško naikinimas arba žalojimas jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kitoks priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas, sukėlęs miško gaisrą arba jo išplitimą, – užtraukia baudą piliečiams nuo 579 iki 1158 Eur ir pareigūnams – nuo 1158 iki 2316 Eur.

Jau esant antrai gaisringumo klasei, Ignalinos miškų urėdijoje budi priešgaisrinė komanda. Pastebėjus miške gaisrą, būtina apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba  paskambinti mobiliuoju  telefonu  budinčiajam 8 622 82578.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje