Skip to content

Lietuvos žlugdymo metas

Islamo pasaulio veržimasis į Europą įgyja vis didesnį mastą, o meilė pabėgėliams Europoje kol kas nemažėja. Krikščionybės sunaikinimo pavojaus akivaizdoje tenka dar kartą pakalbėti apie tuos, kurie ieško Europoje prieglobsčio, o teisingiau – naujų žemių islamo kalifatui.

Šių metų vasarį „Islamo valstybė“ pažadėjo, kad Europą užtvindys pusė milijono pabėgėlių. Planas paprastas: priversti kuo daugiau žmonių emigruoti į Europą. Paskui tikruosius pabėgėlius turi patraukti visi ieškantys geresnio gyvenimo. Migrantų priėmimo sistema neabejotinai žlugs, prasidės nesutarimai tarp šalių, atskirų valstybių viduje kils neramumai. Siekiamas tikslas – prievarta ir chaosas Europoje.

Televizijos mums nuolat rodo kokį nors migrantą su verkiančiu vaiku ant rankų. Pastabesnis žiūrovas gal ir pagalvos – kodėl tas vaikas taip rėkia, juk niekas jo neskriaudžia, negnaibo, nebent tas, kuris tą vaiką laiko. Bet dauguma tiesiog gaili vargšų pabėgėlių, kurie šeimomis priversti ieškoti išsigelbėjimo.

Oficialiais duomenimis, iš maždaug 250 tūkst. migrantų, kurie šiemet pateko į Europos Sąjungą per pietines Europos valstybes, 72 proc. – vyrai. Moterys sudaro 13 proc. ir vaikai – 15 proc.

Negana to, kad trys iš keturių migrantų – vyrai. Absoliuti jų dauguma – jauni vyrai. Mes maitinami pasakomis, kad jie bėga nuo karo. Tačiau dar rugsėjo pradžioje žiniasklaida pranešė, kad kartu su migrantais į Europą pateko daugiau kaip 4000 islamo teroristų. O kiek jų atvyko iš tikrųjų?

Žiūrint į jaunų „pabėgėlių“ veidus, galvoji: jie aiškina, kad bėga nuo karo, tačiau kodėl patys savo valstybėje neėmė ginklo ir nekovojo už save ir savo šeimas, už savo šalį?

Mūsų valdžia mums aiškina, kad mes turime užjausti tuos pabėgėlius, nes lietuviai lygiai taip pat bėgo nuo karo. Na, dabar valdžioje esančių komunistų seneliai nuo savo brolių komunistų nebėgo – iš pradžių parsivežė iš Maskvos saulę, o paskui sutiko „išvaduotojus“ su gėlėmis. Tuo tarpu kiek jaunų vyrų ginklu kovojo ir žuvo už savo laisvę?

Vokietija, iš pradžių pareiškusi, kad priims visus pabėgėlius, jau kalba, kad pabėgėlių išlaikymui reikės 10 milijardų eurų. Lietuvos valdžia šiandien žada priimti tik 1105 pabėgėlius (gegužę šis skaičius buvo daugiau kaip du kartus mažesnis). Suma, kurią valdžia skirs kiekvienam pabėgėliui, yra dvigubai didesnė už vidutinę pensiją. Mums šitokių dykaduonių reikia?

Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas Robertas Dargis pabėgėlių nori. Girdi, jie čia pakels ekonomiką.

Statistika: Didžiojoje Britanijoje 2012 m. 67,5 proc. musulmonų buvo bedarbiai. Jeigu panašiai bus Lietuvoje (o kodėl turi būti kitaip?), vadinasi, trečdalis pabėgėlių dirbs ponui Dargiui, o dviem trečdaliams mes visi turėsime mokėti bedarbio pašalpas, kitaip tariant, išlaikyti juos.

Beje, esame raminami, kad migrantai tokie ramūs žmonės, tvarka dėl jų nenukentės, nusikalstamumas nepadidės. Kokią tvarką mėgsta migrantai, matome per televiziją: ji migrantų paskui save paliekamų šiukšlynų nuslėpti nepajėgia.

O dėl nusikalstamumo – dar truputis statistikos. Didžiojoje Britanijoje musulmonai sudaro 4,8 proc. visų gyventojų. Tuo tarpu tarp kalinių, nuteistų už sunkiausius nusikaltimus, jų yra beveik 40 proc. Susimąstykite: Didžiojoje Britanijoje musulmonas – beveik kas dvidešimtas gyventojas, o kalėjime jų – beveik kas antras. Pas mus bus kitaip?

Tai kodėl mūsų valdžia stengiasi įskiepyti mums meilę migrantams? Kokių politinių tikslų ji siekia? Kodėl kurpiami tokie Lietuvos žlugdymo planai?

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje