Skip to content

Nukentėjusiems – valstybės pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus

MI informacija

Įsiplieskus afrikiniam kiaulių marui daugelis ūkininkų buvo priversti paskersti kiaules, todėl  Žemės ūkio ministerija, siekdama skatinti gyvulininkystės veiklą, skelbia papildomą paraiškų priėmimą gauti valstybės pagalbą už įsigytus ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje. Paraiškos  priimamos nuo rugsėjo 29 iki spalio 30 d. savivaldybėse pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą.

Pareiškėjas privalo pateikti: asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu tai fizinis asmuo; paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas; pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto ,,Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ kopiją.

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklėse nustatyta, kad pagalba  bus teikiama tiems pareiškėjams, kurie, vykdydami VMVT nurodymus, paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos, taip pat tiems, kurie sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių maro, įsigijo kitų ūkinių gyvūnų. Kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje.

Taisyklėse numatyta atlyginti iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 580 Eur vienam pareiškėjui kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytus ūkinius gyvūnus nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas (ne PVM mokėtojas).

Ūkinių gyvūnų laikytojai, norėdami gauti kompensaciją, turės įsipareigoti bent trejus metus šioje zonoje vykdyti ūkinę veiklą ir auginti ūkinius gyvūnus (ne kiaules).

Papildomą informaciją teikia ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyr. specialistė Kristina Paliutienė, tel. (8 5) 2391152, el. p. KristinaP@zum.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje