Skip to content

Iki kada darbuotojas turi teisę gauti piniginę kompensaciją už visas nepanaudotas kasmetines atostogas?

„Nebuvau išėjusi kasmetinių atostogų daugiau kaip ketverius darbo metus. Šių metų gruodžio pabaigoje ketinu išeiti iš darbo savo noru, nes ruošiuosi gyventi ir dirbi užsienyje. Ar atleidžiant mane iš darbo priklausys piniginė kompensacija už visas ketverių darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas?“

Juristas Eugenijus GAŠČENKA

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS ATLEIDŽIANT IŠ DARBO

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 175 str. nustatyta, kad atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos.

PINIGINĖ KOMPENSACIJA UŽ NEPANAUDOTAS KASMETINES ATOSTOGAS

Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija.

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. įsigalioja Darbo kodekso 177 str. pakeitimas, kuriame nustatyta, kad jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Jei nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iš darbo išeinantis darbuotojas atostogų nepageidauja, jam bus išmokama piniginė kompensacija už ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį, todėl laikotarpis, už kurį darbuotojas galės reikalauti nepanaudotų kasmetinių atostogų, jau bus ribotas – piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas atleidžiant darbuotoją reikės suteikti ne daugiau kaip už trejus darbo metus.

Šios Darbo kodekso nuostatos dėl nepanaudotų kasmetinių atostogų ribojimo ir pereinamojo laikotarpio Seimo buvo priimtos dar 2012 m., todėl tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, besibaigiant minėtam pereinamajam laikotarpiui, turėtų pasitikrinti, ar dar yra likusių nepanaudotų kasmetinių atostogų už laikotarpį, ilgesnį kaip treji metai.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8 386) 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2015 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje