Skip to content

Keisis savivaldybės administracijos struktūra

MI informacija

 

Spalio 29 d. įvyko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame apsvarstyta 30 klausimų, priimti 28 sprendimai ir išklausytos dvi informacijos. Šįkart apie kelis svarbesnius sprendimus.

Patvirtinta nauja rajono savivaldybės administracijos struktūra. Pertvarkymo tikslas – efektyviau naudoti savivaldybės lėšas, optimizuoti kai kurių skyrių darbą. Po struktūrinių pertvarkymų savivaldybės administracijoje iš 14 skyrių liks 11. Finansų skyrius jungiamas prie Buhalterinės apskaitos skyriaus ir vadinsis Finansų valdymo ir apskaitos skyrius. Verslo ir savivaldybės nuosavybės skyrius jungiamas prie Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus, pavadinimas keičiamas į Investicijų planavimo ir turto valdymo skyrių. Civilinės metrikacijos skyrius jungiamas prie Juridinio skyriaus, pavadinimas keičiamas į Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių. Informatikos skyriaus pavadinimas keičiamas į Informatikos ir bendrųjų reikalų skyrių, perduodant jam dalį Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus funkcijų.

Nė vienas darbuotojas nebus atleistas, bet lėšų bus sutaupyta, nes nebeliks trijų skyrių vedėjų. Sprendimas įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Taip pat nustatytas didžiausias leistinas rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių – 270 (buvo 291), iš jų: valstybės tarnautojų – 83, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 187 (į šį skaičių įeina ir visų rajono seniūnijų darbuotojai). Sumažinta 21 neįsteigta pareigybė. Šio sprendimo 1 punktas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

Verslo liudijimai

Nustatyti fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai įsigyjant verslo liudijimus. Neribojant teritorijos – 585 Eur. Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją – 360 Eur.  Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje – 290 Eur. Atskiroms asmenų grupėms nustatytos 50 proc. lengvatos.

Patikslintas biudžetas

Rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto pajamos padidintos 116 502 Eur (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, grąžintos įvykdžius investicinius projektus – 96 008 Eur, lėšos, skirtos kiaulių maro padarinių likvidavimo išlaidoms kompensuoti (kita tikslinė dotacija) − 1390 Eur. Lėšos, skirtos užsienyje mirusių (žuvusių) asmenų palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidoms kompensuoti (kita tikslinė dotacija) – 4104 Eur,  biudžetinių įstaigų pajamų lėšos – 15 000 Eur). Dėl sumažėjusių mokinių skaičiaus, biudžeto pajamos sumažintos 33 154 Eur (mokinio krepšelio lėšos). Peržiūrėti ir patikslinti biudžeto asignavimai atskiroms įstaigoms.                

Socialiniai būstai

Patvirtintas Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja minėtų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti, tvarką, asmenų ir šeimų, gaunančių kompensacijas, apskaitą ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką Ignalinos rajono savivaldybėje.

Įgyvendinus projektą „Pastato, esančio Gėlių g. 13, Ignalinoje, dalies pritaikymas socialiniam būstui“, įrengti  8 socialiniai butai.  Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą savivaldybės taryba patvirtino šiais butais papildytą savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą.

Asociacijos

Leista įregistruoti asociacijų Ignalinos centro bendruomenės, Ignalinos Liaudies g. bendruomenės, Ignalinos Aukštaičių g. bendruomenės ir Ignalinos bendruomenės „Žilvitis“ buveines rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose adresu: Vasario 16-osios g. 8, Ignalinos mieste.

Draudimas

Priimtas sprendimas uždrausti bepiločių orlaivių (dronų) skrydžius rajono savivaldybės teritorijoje 1 km pločio juostoje nuo valstybės sienos linijos. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės 2015 m. rugsėjo 4 d. raštą, kuriame prašoma savivaldybės į bepiločiais orlaiviais skraidyti draudžiamų zonų sąrašus įtraukti 1 km pločio valstybės teritorijos juostą nuo valstybės linijos į Lietuvos Respublikos gilumą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje