Skip to content

Vedžiojantys savo augintinius prie daugiabučių, privalo surinkti jų ekskrementus

MI informacija

Jau anksčiau rašėme, kad policija gauna daug pranešimų apie netinkamą naminių gyvūnų priežiūrą, ypatingai – šunų. Daugiausiai skundų gauta iš Didžiasalio, Vidiškių k. ir Ignalinos. 

Gyventojai, auginantys naminius gyvūnus daugiabučiuose, nesivargina juos nuvesti toliau nuo gyvenamųjų namų atlikti gamtinių reikalų, o atlikus – surinkti į maišelį ir išmesti į šiukšlių konteinerį. Šunys labai dažnai vedžiojami be pavadėlio ir be antsnukio. Pasitaiko atvejų, kai šunys paleisti nuo pavadėlių išgąsdina bei sužaloja kitus asmenis bei gyvūnus, sukelia grėsmę jų sveikatai ir gyvybei. 

Rajono policijos komisariato pareigūnai dar kartą primena pagrindinius gyvūnų laikymo taisyklių, patvirtintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 30 d. įsakymu V2-738 „Dėl gyvūnų laikymo Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Draudžiama:

7. Asmenims, be Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme nurodytų draudžiamų veiksmų, draudžiama:

7.1. vesti, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti teritorijose, patalpose ir kitose vietose, pažymėtose draudžiamuoju ženklu, išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja pareigūnai, atlikdami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, ir šunis vedlius. Draudžiamasis ženklas turi būti ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens ir pakabintas matomoje vietoje prie įėjimo į tokias teritorijas, patalpas ar vietas. Tokios teritorijos ir vietovės (išskyrus privačias) nustatomos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

7.2. vedžioti gyvūnus vaikų žaidimų aikštelėse, sporto aikštynuose, stadionuose;

7.3. gyvūnams pasiekiamose vietose sąmoningai padėti ar kitaip pateikti nuodų arba jais apdoroto maisto, pašaro ar lesalo.

Šunis rekomenduojama vedžioti savivaldybės administracijos įrengtose gyvūnų vedžiojimo aikštelėse, jei jos yra, kitais atvejais – laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose rečiau žmonių lankomose vietose. Gyvūnų vedžiojimo aikštelės turi būti pažymėtos aiškiai matomais, ne mažesniais kaip 15 cm pločio ar skersmens ženklais su užrašu, pvz., „Gyvūnų vedžiojimo aikštelė“. Jei šuns laikytojas, vedžiodamas savo augintinį uždaroje gyvūnų vedžiojimo aikštelėje, gali užtikrinti, kad jo šuo nekels grėsmės kitiems gyvūnams ir žmonėms bei nepabėgs iš aikštelės, šuo gali būti be pavadėlio ir (ar) antsnukio. Asmenys, gyvūnų vedžiojimo aikštelėse vedžiojantys šunis, turi surinkti jų šunų paliekamus ekskrementus ir kitus teršalus. Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu. Kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo. Šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 str. numato atsakomybę už gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimus, už kuriuos gresia įspėjimas arba bauda iki 695 eurų su gyvūnų konfiskavimu arba be jo.

Policijos pareigūnai kviečia rajono gyventojus būti neabejingais, pilietiškais ir pastabiais. Apie  daromus teisės pažeidimus pranešti policijai bendruoju pagalbos telefonu 112 arba policijos pasitikėjimo telefonu 8 800 20 112. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje