Skip to content

Atsinaujino Dienos centro kolektyvas

Lina RAGINYTĖ

Vienas labiausiai nesuprantamų, neapibrėžiamų, bet kartu ir pakankamai sudėtingų darbų – socialinis darbas. Tai sritis, kurioje maža konkretumo, tikslumo, tačiau yra begalė emocijų, savotiškų interpretacijų bei iš to išsirutuliojančių įvairių problemų. Kitaip tariant,  socialinis darbas yra veikla, kurios tikslas – padėti socialinio funkcionavimo sunkumų turintiems asmenims, grupėms ir bendruomenėms pagerinti santykius su visuomene. Ignalinoje jau kuris laikas įsikūręs  Dūkšto globos namų Socialinės globos ir socialinės priežiūros centras (Dienos centras) – filialas (kitoje VšĮ Ignalinos rajono poliklinika pastato pusėje). Tačiau tik praėjusią savaitę patvirtintos dvi naujos darbuotojos, atėjusios su naujomis idėjomis, planais ir projektais. Nuo šiol Dienos centro direktorės pareigas eina Roma Ksenzovienė, o jos dešinioji ranka – socialinė darbuotoja Aldona Laptevienė.

Nauji veidai

Direktorės Romos Ksenzovienės pristatyti tikrai nereikia. Ją pažįsta visi: nuo mažo iki senjoro. Tiesa, ir ji tikrai nepalieka nei Ignalinos TV, nei „Mūsų Ignalinos“. Socialinė darbuotoja Aldona Laptevienė socialinį darbą vykdo nuo 2011 m., pradėjusi dirbti tame pačiame Dūkšte. „Tikrai nėra lengva dirbti šį darbą ir tikrai ne kiekvienas žmogus gali jį dirbti. Turi iš prigimties būti jautrus, gebėti užjausti, suprasti kitą. Privalai būti savotiška Motina Terese, tačiau tuo pat metu išlaikyti atstumą. Aš pati lengvai randu bendrą kalbą su įvairiais žmonėmis, įgyju pasitikėjimą. Kadangi savo veiklą pradėjau dirbdama su socialinės rizikos šeimomis, privalėjau įvesti šiokius tokius apribojimus. Taip jau yra, kad tokie žmonės savo gyvenimus su aibe įvairiausių problemų tiesiog akimirksniu stengiasi „permesti“ ant socialinio darbuotojo pečių. Aš ramybės jau nebeturėjau nei dieną, nei naktį, nei savaitgaliais. Kai pajutau, kad mano pačios asmeniniam gyvenimui visiškai nebeliko laiko, atlikau gyvenimo reviziją. Žinoma, būtų lengviau, jei problemos būtų susiję tik su suaugusiais, tačiau, kur yra vaikai – pagalba dažniausiai reikalinga tą pačią minutę. 

Ignalinoje aš dirbsiu kelias dienas per savaitę. Iš esmės mano užduotis Dienos centre – negalią turintiems ar senyvo amžiaus žmonėms padėti prasmingiau, gražiau ir įdomiau gyventi, kiek įmanoma stengiantis sumažinti tiek fizinį, tiek emocinį skausmą“, – pasakoja socialinė darbuotoja Aldona.

Apie paslaugas ir galimybes

Dienos centras teikia dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Nuo 2015 m. centre teikiamos lankomosios priežiūros paslaugos jų gavėjams namuose. Šią veiklą vykdo net kelios darbuotojos, kaip pati Roma sako, darbščiosios bitelės: Jovita Kamarauskienė, Rasa Greznovienė, Vitalija Leleikienė, Dalia Mačkinienė, Magda Švolka, Eleonora Bitkevičienė. Šios moterys lanko žmones namuose, teikia jiems paslaugas – tarpininkauja ir atstovauja jiems, perka maistą, tvarko namus, atneša malkų, vandens, lydi, jei reikia, pas medikus.

„Moterų teikiamos paslaugos yra dvejopos. Jos gali būti bendrosios socialinės, specialiosios socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas,, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto paslaugų organizavimas, sociokultūrinės paslaugos) – tai atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis gyvenimu ir kurios teikiamos socialinių paslaugų įstaigos ir (ar) asmens namuose. Specialiosios socialinės paslaugos – visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai) kurių gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.

Asmens poreikius išsiaiškina seniūnijų socialiniai darbuotojai. Dėl paslaugų gyventojai patys turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją. Jų socialiniai darbuotojai išsiaiškina paslaugų poreikį, o tuomet, kai jau žinoma, ko reikia, pasirašoma sutartis ir lankomosios priežiūros darbuotojas jas pradeda teikti. Mokėjimas už tokias paslaugas nustatomas atsižvelgus į asmens pajamas“, – pasakoja direktorė Roma.

Naujoji direktorė labai džiaugiasi rastu draugišku ir darbščiu kolektyvu, kuris ją priėmė be galo šiltai. Valytojos pareigas einanti Irena Juršienė, iš prigimties pedantiškai tvarkinga moteris, yra savotiška Dienos centro geroji dvaselė, kuri ne tik rūpinasi tvarka ir švara, bet ir jaukumu. Kolektyve dar yra ir vairuotojas Laimis Rakštelis, tad Centras gali teikti ir transporto paslaugas. Dienos centro transporto paslaugos teikiamos suaugusiems neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims. Už transporto paslaugas Dienos centro paslaugų gavėjai moka nuvažiuoto 1 km kainą. Yra patvirtinti įkainiai – 1 km kaina – 0.32 Eur. Su Dienos centro transporto priemone galima vykti į gydymo, medicininės reabilitacijos ir protezavimo įstaigas, sanatorijas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

Laukia lankytojų

Antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo 14 val., vyksta mankštos pagyvenusiems žmonėms. Jas veda Visuomenės sveikatos centro specialistės. Trečiadieniais ir penktadieniais, nuo 8 iki 12 val., vyksta kiti įvairūs užsiėmimai. Praėjusį trečiadienį vyko pirmas susitikimas su neįgaliais žmonėmis ir jų artimaisiais, siekiant išsiaiškinti poreikius – ką nori lankytojai veikti tą pusdienį kartu.

„Nors dar tik pradėjome dirbti, tačiau idėjų netrūksta, veiklos – taip pat. Išsiaiškinę lankytojų poreikius, ieškosi galimybių juos patenkinti. Labai daug tikimės iš savanorių, stengsimės užmegzti kontaktus su įvairių sričių jaunais specialistais, kurie galėtų savanorystės principu dirbti kartu su mumis. Taip pat turiu vilties, kad pavyks nupirkti centrui muzikos instrumentą, gal pianiną, kad galėtume rengti pamokėles, įvairias programėles“, – tarp eilučių Kalėdų Seneliui diktuoja laišką Dienos centro vadovė.

„Bepigu dirbti, – juokiasi Roma – kai mūsų mintis ir idėjas palaiko Dūkšto globos namų direktorė Giedrė Karpicienė. Ji visada patars, paaiškins. Nereikia bijoti jai skambinant, priešingai. Reikia patarimo, patvirtinimo, kad galvoji teisingai – skambink. Iš tiesų aš labai noriu padėkoti naujam kolektyvui už draugišką ir geranorišką sutikimą. Jei būsime komanda – būsime matomi, žinomi, reikalingi ir įvertinti“, – džiaugiasi direktorė Roma.

Dienos centro tel.: (8 386) 20808, direktorės – 8 620 38747.

Autorės nuotr.

 

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here