Skip to content

Iš įmonės, dėl neteisėto darbuotojo atleidimo iš darbo, priteista 2500 Eur

Ieškovė O. (duomenys neskelbtini), dirbo UAB „Stema“ saugos tarnyboje (įmonė buvo registruota Panevėžyje, vėliau Kaune, tačiau saugojo objektus ir Ignalinos bei Švenčionių rajonuose) apsaugos darbuotoja. Nuo pat darbo pradžios O. nebuvo laiku mokamas visas atlyginimas, nebuvo išduota spec. apranga, darbo laikas buvo nenormuotas ir nebuvo sudarinėjami jokie darbo grafikai, dėl to nuolat buvo dirbama (budint namuose) viršvalandinį darbą.

BYLOS APLINKYBĖS

Darbuotojai O. nebuvo mokamas visas jai priklausantis atlyginimas daugiau kaip du mėnesius iš eilės, todėl O. pareiškimu per notaro biurą, informavo savo darbdavį, kad, vadovaudamasi LR darbo kodekso 123-1 str. 1 dalimi, ji laikinai stabdo savo darbo sutarties vykdymą, nes jai daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas priklausantis darbo užmokestis.

Nesulaukusi jokio atsakymo iš darbdavio, nežinodama ar vis dar pas jį dirba, darbuotoja O. kreipėsi į SODRĄ, kurioje jai buvo išduota pažyma apie jos darbą. Iš šios pažymos O. sužinojo, kad ji jau atleista iš darbo pagal LR darbo kodekso 136 str. 3 d. 2 punktą (šiurkštus darbo drausmės pažeidimas), esą už tai, kad ji vieną kartą telefonu atsisakė toliau dirbti (vykti į saugomą objektą) darbo sutarties sustabdymo laikotarpiu.

„Darbdavys, pritaikęs šią įstatymo normą, kuri numato atitinkamą juridinių faktų sudėtį, kilus ginčui teisme privalo įrodyti tuos faktus, kurių pagrindu pritaikė šią teisės normą, todėl šiuo atveju ne darbuotoja O. privalėjo įrodyti, kad ji nepadarė šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, bet UAB  „Stema“ privalėjo įrodyti, kad O. padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. UAB „Stema“ nutraukė su O. darbo sutartį be įspėjimo, jai laikinai sustabdžius darbo sutarties vykdymą, prieš tai raštu nepareikalavusi pasiaiškinti dėl darbuotojai O. inkriminuoto šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, tinkamai jai nepranešusi apie nutrauktą darbo sutartį, tuo pažeidžiant darbo sutarčių nutraukimo tvarką, todėl su O. darbo sutartis akivaizdžiai buvo nutraukta neteisėtai“, – teigia šioje byloje darbuotojos O. interesus gynęs teisės portalo JURISTAI24.LT juristas Eugenijus Gaščenka.

Darbuotoja O., nesutikdama su tokiu UAB „Stema“ sprendimu, 2015 m. balandį ieškiniu kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą reikalaudama: nustatyti, kad jos darbo sutartis nutraukta neteisėtai ir nutraukti ją teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir pripažinti neteisėtais atitinkamus darbdavio sprendimus (įsakymus) dėl O. atleidimo iš darbo; priteisti neišmokėtą darbo užmokestį; priteisti nesumokėtą darbo užmokestį už viršvalandinį darbą; priteisti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką; priteisti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas; priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimą atsiskaityti laiku; priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteisti neturtinę žalą bei priteisti nustatyto dydžio delspinigius.

UAB „Stema“ su tokiu darbuotojos O. reikalavimu nesutiko ir teismui pateikė priešieškinį (savo reikalavimus šioje byloje), kuriuo prašė iš darbuotojos O. priteisti 1382,54 Eur be pagrindo išmokėto darbo užmokesčio (esą O. neišdirbo viso jai nustatyto darbo laiko, todėl atlyginimo buvo išmokėta per daug – aut. past.).

TEISMO SPRENDIMO ESMĖ

Po apie pusmetį trūkusio teisminio šio ginčo nagrinėjimo, teismo posėdžio metu ieškovas O. ir atsakovas UAB „Stema“, tarpusavio nuolaidų būdu, siekdami kilusį ginčą išspręsti taikiai, sudarė bei pateikė teismui taikos sutartį. Šalys prašė teismo taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

Ignalinos rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 11 d. šioje byloje priėmė nutartį, kuria patvirtino atsakovės UAB „Stema“ ir ieškovės O. taikos sutartį pagal kurią: Šalys susitarė pakeisti ieškovės O. atleidimo iš darbo apsaugos darbuotos pareigose pas atsakovę UAB „Stema“ pagrindą iš Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto į 125 straipsnį, laikant, kad O. iš darbo apsaugos darbuotos pareigose pas atsakovę UAB „Stema“ atleista šalių susitarimu; atsakovė UAB „Stema“ įsipareigojo O. sumokėti 2500 Eur kuriuos sudaro: 1588,12 Eur priskaičiuotas ir laiku neišmokėtas darbo užmokestis iki ieškovės O. atleidimo iš darbo dienos; 308 Eur kompensacija už nepanaudotas atostogas ir 603,88 Eur neturtinės žalos atlyginimas.

Teismo nutartis įsiteisėjo. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti teisės portalo JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje