Skip to content

Ne tik pareigūnų pasyvumas

MI informacija

Manęs nepaliauja stebinti atsakingų sričių vadovų pasyvumas, viešinant rajono ir net šalies gerovei nusipelniusių žmonių darbus. Atskirų žmonių pasiekimai kuria, puošia viso rajono veidą, akcentuoja vieną ar kitą sritį, kurioje veikiama aktyviai, profesionaliai, kūrybingai… Sakytum konkuruojama dėl vietos po saule: jei šalies bendruomenei bus palankiai pristatytas konkretus asmuo, jis nurungs atitinkamos srities specialistą… Juokinga. Net paskutiniai ministerijų sprendimai yra orientuoti į išmanančių visuomeninių organizacijų, atskirų individų ir valdžios institucijų telkimą bendram rajonų ir šalies labui. Bijoma kritikos, minčių ir idėjų, kurių patys valdininkai nesugalvojo? Bet juk be to nevyksta joks tobulėjimas, o ir vienam žmogui, juolab „reguliuojamam“ atitinkamos partinės ideologijos, neįmanoma net mintimis aprėpti visko.

Koncentruotis ties šia tema paskatino lapkričio 19-ąją vykę apdovanojimai už geriausią kulinarinio paveldo patiekalą, tiksliau už teisę gauti europinę nuorodą į jį. Ignalinos rajonui atstovavo Valdas Gaidelis, kurio stebuklingos žuvienės jau ragavo įvairių šalių ambasadoriai, Latvijos vadovybė, japonai ir gausybė kitose šalyse gyvenančių ir maisto subtilybėmis besidominčių žmonių. Peržiūrėjus devynis konkursantų patiekalus reprezentuojančius filmukus net graudu pasidaro dėl mūsų rajono. Nors, mano žiniomis, V. Gaidelio kandidatūrą pateikė Ignalinos turizmo centras, bet visuose prisistatymo darbuose jis liko vienas. Kitų konkursantų filmukuose galima matyti gražiai, autentiškai tautiškai pasirėdžiusius žmones, jų daug, jie sūkuriuoja, kviečia, fone demonstruoja gausybę kraštui būdingos atributikos… Kompleksiškai pristato, „reklamuoja“ vietovę, kurioje veikia. Vienas kaimo turizmo sodybos savininkas vargu ar gali tiek sukaupti. Ir tikslas jo ne toks – tikslas verslas.

Apie konkursą iš anksto skelbė šalies dienraščiai, televizija. Ar galėjo rajonas šiame konkurse atrodyti solidžiau? Manau, taip, jei kas būtų norėjęs ir talkinęs V. Gaideliui, pasidomėjęs, kokios pagalbos reikia ar bent jau paraginęs rajono gyventojus balsuoti už savą žmogų internetinėje erdvėje… Galime tik padėkoti p. Valdui, kad rajonas bent jau tapo dalyviu ir siekė europinės nuorodos į jį. Daugiau ar mažiau, bet pagarsino rajono vardą iš pozityviosios pusės ir, kas labai tikėtina, pagausino planuojančių atvykti į rajoną ir galimai didinsiančių įplaukų į jo biudžetą skaičių…

Rajono išskirtinumą kuria čia gimę, augę, veikę ir net jame mirę žmonės. Apie juos respublikinėje spaudoje pateikiamos žinios didina arealo, kuriame jie veikė patrauklumą. Užsienyje gyvenantys tėvynainiai, dažniausia, prenumeruoja ar el. erdvėje skaito respublikinius leidinius. Lietuvos įvaizdžio kūrėjai akcentuoja tai kurdami Lietuvos įvaizdį pasaulyje, tie patys patrauklumo kūrimo dėsniai galioja ir rajonuose. Savaitraštis „Mūsų respublika“ (anksčiau buvo „Respublika“) jau daug metų organizuoja nacionalinių vertybių rinkimą. Penktadienį pasirodančiame viename jo puslapyje pateikiami atskirų žmonių ar reiškinių aprašymai, pristatymai. Keliolika metų sekiau – ar koks Ignalinos rajono išskirtinumu suinteresuotas valdininkas pateiks rajono, šalies istorijai reikšmingą kandidatūrą šiam konkursui. Deja, baisi nemeilė asmenybei: ne tik istorinei, bet ir šių dienų. Šis konkursas, kaip ir visi panašaus pobūdžio renginiai, taip pat yra pozityvaus rajono įvaizdžio kūrimo priemonė. Neapsikentusi, teikiau dviejų asmenybių kandidatūras: visiems puikiai žinomo gamtininko Broniaus Šablevičiaus ir miškininko, etnografo Rimanto Jono Klimo. Abu rajone šlovingos M. ir K. Petrauskų premijos laureatai. Abu garsina rajoną savo veikla. Abu žinomi ir vertinami daugelyje Lietuvos socialinių ir interesų grupių žmonių. Ar jie taps nacionalinėmis vertybėmis ir sukurs rajonui pridėtinę vertę jau priklauso nuo mūsų visų, nes metų pabaigoje prasidės rinkimai visose kategorijose. Kviečiu rajono savitumo kūrėjus, gyventojus ir svečius, verslininkus, valstybinių įstaigų ir rajono vadovus paraginti biudžetines įstaigas dalyvauti rinkimuose, išsakyti savo poziciją. Tai neturėtų būti skausminga suteikus jiems rajono premiją juolab, kad jie nėra ir jokios partijos nariai.

Bus ir kiti metai. Gal rajono strategams reiktų pagalvoti apie veiklą šalies informacinėje erdvėje, jei jau ne kaip padėkos žmogui už jo veiklą, tai nors kaip apie palankaus rajono įvaizdžio kūrimo priemonę? Gal respublikiniu lygiu demonstruojama atida veikiančiam žmogui taptų paskata jaunimui grįžti į rajoną?

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje