Skip to content

Siūlykite kandidatus Miko ir Kipro Petrauskų premijai gauti

MI informacija

Miko ir Kipro Petrauskų premija gali būti skiriama meno saviveiklos kolektyvams, kultūros, švietimo įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms bei fiziniams asmenims už ypatingus nuopelnus krašto kultūrai, reikšmingiausius, būdingus mūsų kraštui muzikos, dailės, choreografijos ir kitų  meno sričių kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, už Ignalinos krašto kultūros reprezentavimą respublikoje ir užsienyje. Kandidatūras premijai gauti turi teisę siūlyti kultūros, švietimo, ugdymo įstaigos, valdžios institucijos, įmonės, visuomeninės ir kūrybinės organizacijos. Fiziniai asmenys ir meno kolektyvai gali pristatyti ir patys save.

Siūlant kandidatą, būtina pateikti veiklos charakteristiką, kurioje aprašyti asmens ar kolektyvo nuveikti darbai bei nuopelnai. Prie veiklos charakteristikos pageidautina pridėti iliustracinę medžiagą (fotonuotraukas, atsiliepimus spaudoje, lankstukus, garso ir vaizdo įrašus ir kt.). Sprendimą skirti premiją priima rajono savivaldybės taryba vertinimo komisijos teikimu. Premiją iškilmingai įteikia rajono meras.

Premija jau yra skirta kraštiečiui, Lietuvos etninės kultūros draugijos pirmininkui Rimantui Klimui, Ignalinos muzikos mokyklai, kraštiečiui poetui Petrui Panavui, Ignalinos rajono gimnazijos mokytojai metodininkei Jolantai Narbutaitienei, Dūkšto dainų ansambliui, Ceikinių kaimo kapelai „Keiziai“, folkloro ansambliui „Čiulbutė“, tautodailininkei Vladei Adomavičienei, cimbolininkui Jonui Lechovickui, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Gamtos skyriaus vedėjui Broniui Šablevičiui, liaudies meistrui Teofiliui Patiejūnui, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai, šokių kolektyvui „Gaja“ ir Mielagėnų bendruomenės pirmininkei Valei Švarcienei.

Medžiagą apie kandidatus prašome pristatyti iki 2016 m. sausio 25 d. į savivaldybės administracijos raštinę (8 kab.). Pasiteirauti galima tel. 52908 (Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresn. specialistė Rasa Juodagalvienė).

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Reklama ir skelbimai svetainėje