Skip to content

Gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarka

MI informacija

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo tvarka, kad visi šunys, katės ir šeškai (toliau – augintiniai) privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre. Pirmieji augintiniai jau užregistruoti, sistema veikia gerai. Privalomas gyvūnų augintinių ženklinimas ir registravimas užtikrins laikomų gyvūnų augintinių atsekamumą. Ženklinimas ir registravimas reikalingas, siekiant nustatyti rasto, nuskriausto ar agresyvaus gyvūno savininką. Gyvūnų augintinių registre bus nurodyti gyvūnų augintinių vakcinavimo nuo pasiutligės duomenys ir savininkas turės visą reikalingą informaciją dėl skiepijimo pabaigos termino.

Visi iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti gyvūnai augintiniai turi būti paženklinti ir įregistruoti iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau, kaip iki perdavimo kitam savininkui. Gyvūnai augintiniai, atvesti 2016 m., turi būti paženklinti ir įregistruoti per 4 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau, kaip prieš perduodant kitam savininkui.

Perduodant gyvūną kitam savininkui, jo perregistruoti nereikės. Vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių nuostatomis, perduodant kitam savininkui Gyvūnų augintinių registre įregistruotą gyvūną augintinį, jo naujasis savininkas užpildo prašymą dėl gyvūno augintinio savininko pakeitimo dviem egzemplioriais, po vieną perduodančiam ir jį perimančiam gyvūno augintinio savininkui, kuriame turi pasirašyti šie abu asmenys. Duomenys Gyvūnų augintinių registrui pateikiami ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo gyvūno augintinio perdavimo.

Registravimas – nemokamas

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis pabrėžia, kad reikia atskirti šiuos du etapus – ženklinimą ir registravimą. Prašymai dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo teikiami veterinarijos paslaugų teikėjams, turintiems teisę ženklinti gyvūnus augintinius. Veterinarijos paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tinklalapyje, jų pavardes taip pat galima sužinoti paskambinus į VMVT teritorinius skyrius. Ženklinti ir registruoti gyvūnus gali visi veterinarijos gydytojai, turintys teisę verstis veterinarijos praktika. Tokių Lietuvoje yra apie 700.

„Noriu atkreipti dėmesį, jog gyvūnus ženklina tik veterinarijos gydytojai, jie taip pat gali ir registruoti gyvūną. Paprastai už gyvūno registraciją jie ima papildomą mokestį. Jei žmogus nori užregistruoti savo gyvūną nemokamai, jis gali tą padaryti, kreipdamasis į VMVT teritorinius skyrius. Augintinį paženklinus, jį būtina įregistruoti per 7 kalendorines dienas. Iš kitur atvežti gyvūnai privalo būti paženklinti ir įregistruoti per 14 kalendorinių dienų“, – pažymi R. Krasuckis. Pasak jo, jei pasitaikytų tokių atvejų, kad žmogus gyvūną paženklina, bet jo neįregistruoja, toks gyvūnas būtų laikomas bešeimininkiu ir paimamas į prieglaudą. Taigi, labai svarbu gyvūną ne tik paženklinti, bet ir jį įregistruoti.

Kas tvarko registrą

Gyvūnų augintinių registrą tvarko Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Kaip jau minėta už registrą atsakinga ir VMVT, kurios teritoriniai skyriai priima augintinių savininkų prašymus įregistruoti mikroschema paženklintą gyvūną Gyvūnų augintinių registre nemokamai. Registre bus nurodyti gyvūnų augintinių vakcinavimo nuo pasiutligės duomenys ir savininkas turės visą reikalingą informaciją dėl skiepijimo pabaigos termino.

Gyvūnai išregistruojami, kai nugaišta ar būna nugaišinami. Įregistruotam augintiniui dingus, jo savininkas VMVT teritoriniame skyriuje turi užpildyti specialią formą dėl dingimo arba pats, naudodamasis elektroninės bankininkystės paslauga, užregistruoti dingimo faktą. Jei augintinis neatsiranda per 36 mėn., jis yra išregistruojamas iš registro automatiškai.

Kiek tai kainuoja

Veterinarijos gydytojai gali nustatyti įvairias, skirtingas gyvūnų ženklinimo ir registravimo kainas, tačiau nevyriausybinės organizacijos imasi iniciatyvos padėti žmonėms ženklinti, registruoti ir vakcinuoti nuo pasiutligės gyvūnus mažesne kaina – ne daugiau nei 15 eurų.

Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė sako, jog nevyriausybinis sektorius kuria interneto svetainę, skirtą gyvūnų ženklinimui ir registravimui. „Ten dėsime informaciją apie tuos veterinarijos gydytojus, kurie sutiks gyvūnus paženklinti už 15 eurų, kad žmonės žinotų, į ką kreiptis. Kita mūsų iniciatyva – susitarti su veterinarijos gydytojais, kad ženklinimo mokestis būtų imamas už pirmus du gyvūnus, tuo tarpu jeigu žmogus laiko jų daugiau, kiti gyvūnai būtų paženklinti nemokamai. Taip pat galvojame apie tuos atvejus, jei kuriame nors rajone neatsiras gydytojų, sutinkančių imtis paslaugų už 15 eurų, tuomet planuojame rengti akcijas ir į tuos rajonus vykti su veterinarijos gydytojais, kurie sutiks dalyvauti mūsų projekte. Taip labai padėtume žmonėms pigiau sužymėti gyvūnus“, – akcentuoja B. Kymantaitė.

Kas kontroliuos gyvūnų ženklinimą

Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas, VMVT organizuoja kačių, šunų, šeškų, taip pat pagal poreikį kitų gyvūnų augintinių registravimą ir ženklinimą, o pagal Veterinarijos įstatymą, VMVT uždavinys yra kontroliuoti, kad būtų laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų.

Ar galimos baudos

Nors pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 str.,  Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovės ir apsaugos bei atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus, pažeidimas  užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 29  iki 116 eurų, „ŽŪM siūlo palaukti, kol gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo procesas įsibėgės ir gyvūnų augintinių savininkai pajus jo naudą“, – sako R. Krasuckis.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje