Skip to content

Tarnauti ir savanorių pajėgose, ir kariuomenėje – verta dėl daugelio priežasčių

Jonas BALTAKIS

Sausio 17 d. Lietuvos savanorių pajėgoms sukaks 25-eri. Tądien, 1991-aisiais, tuojau po kruvinų įvykių, buvo įkurtos Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Ta proga kalbėjomės su KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 807-osios pėstininkų kuopos vadu kpt. Dariumi BAUŠIU ir Vilniaus regiono karo prievolės komplektavimo skyriaus Ignalinos poskyrio, pradėjusio veikti šią savaitę, vadu vyresniuoju seržantu Egidijumi VARNA.

– Su kokiomis nuotaikomis sutinkate šią datą?

D. Baušys:

– Šią mūsų tarnybos sukaktį pasitinkame su gera nuotaika. Padidėjo dėmesys kariuomenei, didėja jos finansavimas, auga savanorių gretos. Dar džiugina naujovė, kad nuo šiol šauktiniai į tarnybą kariuomenėje imami per Ignalinos poskyrį. Iki šiol reikėjo vykti į Molėtus.

Savanoriai – skaitlingiausia Lietuvos kariuomenės dalis, dabar Lietuvoje turime apie 4580 karių, yra 6 rinktinės, mes priklausome Vilniaus rinktinei. Teritoriniu principu išdėstytose pajėgose tarnauja 530 profesinės karo tarnybos karių, kurie ir organizuoja karių savanorių karinį rengimą. Per metus kariai savanoriai į pratybas šaukiami nuo 20 iki 50 dienų. Rajone (kartu su Visaginu) yra beveik 100 savanorių, užsiėmimus nuolat lanko apie 60. Šis skaičius pastaraisiais metais auga.

Mes prisitaikome prie besikeičiančios geopolitinės aplinkos ir galimų grėsmių, keičiame taktiką. Ukrainos įvykiai parodė, kad dabar kariniai veiksmai vyksta gyvenamosiose teritorijose, todėl mes mokomės veikti priešo užimtoje teritorijoje, kariauti partizaninį karą. Tai nemaži mums iššūkiai, nes reikia keisti požiūrį į karybą. Jau antri metai pratybas rengiame ne tik miškuose ar laukuose, bet ir apgyvendintose teritorijose. Pernai tokios pratybos vyko N. Daugėliškio miestelyje, šiemet taip pat vyks panašiai. Mokomės partizaninio karo, kai grupė karių slapta prasibrauna prie tikslo, įvykdo užduotį ir taip pat nepastebimai pasitraukia. Šiemet didesnės pratybos planuojamos rugsėjį, bet nebūtinai jos bus mūsų rajone.

– Kas gali tapti savanoriu?

– Priimame Lietuvos Respublikos piliečius nuo 18 iki 55 metų, geros sveikatos, neteistus, tiek vaikinus, tiek merginas. Šiuo metu kuopoje tarnauja 10 merginų. Daugiau nei 80 proc. KASP karių savanorių yra 18–35 metų. 38 proc. yra studentai ir vyresniųjų klasių moksleiviai, 48 proc. dirbantieji, likę – bedarbiai.

– O ką daryti vyresniems, tokiems kaip aš?

– Vyresni gali stoti į Šaulių sąjungą. Tiesa, mūsų rajone ji neveikli, nes nėra vado, kuris burtų ir organizuotų. Pavieniai šauliai priklauso Utenos padaliniui, Vidiškėse, Visagine yra Jaunųjų šaulių būreliai. Vidiškėse jam vadovauja mokytojas Gintaras Gruodis. Yra besidominčių Šaulių sąjunga, norinčių tapti jos nariais, bet reikia vado. Pareigos neapmokamos, tad žmogus neatsiranda.

– Įtikinkit mane ir skaitytojus, kad tapti savanoriu apsimoka.

– Tarnyba savanorių pajėgose yra puiki alternatyva tarnybai kariuomenėje, nes savanorių į privalomąją tarnybą neima. Tiesa, tam reikia nepriekaištingai pas mus ištarnauti trejus metus. Jeigu tarnyba kariuomenėje trunka ištisai 9 mėnesius, tai pas mus mokomasi nuo 20 iki 50 dienų per metus, daugiausia savaitgaliais. Savo mokslus, darbus ir kitus užsiėmimus su tarnyba KASP gali suderinti ir moksleiviai, ir studentai, ir dirbantys. Mokymai vyksta Ignalinoje, važiuojame į poligonus, atvykstantiems iš kaimų ar Visagino apmokamos kelionės išlaidos, savanoriams mokamas atlyginimas. Turime sporto salę, poilsio zoną (biliardą ir pan.).

– Kaip vyksta naujokų šaukimas į kariuomenę?

E. Varna:

– Šiemet šaukimą vykdysim kiek kitaip, nes pernykštė tvarka turėjo trūkumų ir nepatogumų. Pradėsime nuo mažiausią reitingą turinčio kario ir šauksim pagal poreikį. Ignalinos poskyryje atsirinkom visus šauktinius, kurių yra arti 2000 (poskyris aptarnauja Ignalinos ir Švenčionių rajonus bei Visaginą). Šią savaitę siunčiam visiems nurodymus atvykti. Kai atvyks, tikrinsime kiekvieno socialinę ir šeimyninę padėtį. Visus, kuriems nustatysime, kad jie neturi priežasčių atidėti tarnybą, siųsime atlikti medicininį patikrinimą. Pripažintiems tinkamais tarnybai, siūlysime pasirinkti tarnybos vietą ir datą. Pirmasis šaukimas planuojamas balandžio 4 d., antrasis – spalio 15 d. Poskyryje dabar iš trijų savivaldybių į šauktinių sąrašą pateko 620 būsimų naujokų. Šiemet Vilniaus regione į kariuomenę suplanuota pašaukti 1174 naujokus, iš mūsų poskyrio bus apie 120. Pernai išėjo tarnauti 208. Iš jų 70 – išėjo savanoriais, kiti pagal sąrašą.

Noriu pasidžiaugti, kad pernai išvyko tarnauti visi 34 Ignalinos rajono šauktiniai. Šaunuoliai! Tik merginų nė vienos nebuvo. Gal šiemet atsiras. Pernai po dvi merginas išėjo tarnauti iš Visagino ir Ukmergės.

– Kaip vyksta šauktinių loterija, apie kurią daug kalbama?

– Yra speciali kompiuterinė programa. Į ją įkeliamos visų šauktinių nuo 18 iki 26 metų, kuriems tarnyba nėra atidėta, pavardės. Tuomet kompiuteris atsitiktine tvarka ir atrenka reikiamą kiekį šauktinių. Šį procesą stebi 10 visuomenės stebėtojų.

– Kokios gali būti priežastys atidėti privalomąją tarnybą?

– Tarnyba atidedama moksleiviams iki 21 metų, pirmąkart studijuojantiems studentams, globojantiems neįgalų asmenį, nešaukiami tarnauti visų tarnybų pareigūnai, politikai. O jeigu kas nors trukdo atlikti privalomąją 9 mėnesių tarnybą, kaip jau sakė Darius, rinkitės tarnybą savanorių pajėgose. Tai puiki alternatyva.

– Dabar jau Jūsų klausiu, kokie privalumai tarnaujantiems kariuomenėje? Kodėl verta tai daryti?

– Privalumų daug: gali rinktis tarnybos vietą ir laiką, gauni išmokas (savanoriškai išėję tarnauti gauna didesnes išmokas), išlieka visos socialinės ir draudimo garantijos, po tarnybos tampi labiau konkurencingu darbo rinkoje, nes valstybė pusę metų subsidijuoja darbo vietą (moka darbdaviui), įgyji privalumų, einant dirbti į vairias spec. tarnybas, po tarnybos stojant mokytis, tarkim į Karo akademiją, gauni papildomą konkursinį balą.

– Sakėt, galima rinktis tarnybos vietą ir laiką. Kur daugiausia yra norinčių tarnauti?

– Pernai kažkodėl vos ne visi pareiškė norą tarnauti Klaipėdos dragūnų batalione. Net vietų pritrūko. Gal, kad tarnyba prie jūros. Kiti ją renkasi arčiau namų, tarkim, Pabradės poligone.

– Ir jūsų abiejų pabaigos žodis.

– Sveikiname visus esamus ir buvusius rajono savanorius su pajėgų 25-mečiu. Visiems geros tarnybos, sėkmės ir meilės Tėvynei. Šiemet Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė savo 25-metų jubiliejų planuoja pažymėti kovo 1-ąją būtent Ignalinoje. Vyks karių savanorių paradas, bus pristatoma tarnyba Lietuvos kariuomenėje, karių savanorių ginkluotė. Kviečiame visus gyventojus dalyvauti renginiuose, sekite naujienas. Su švente!

– Ačiū už pokalbį!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here