Skip to content

Keičiasi arklių ir galvijų pasų įkainiai

MI informacija

Nuo 2016 m. vasario 1 d. keičiasi galvijų ir arklių pasų įkainiai. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 2016 m. sausio 12 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1V-5 „Dėl galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento įkainių tvirtinimo“ nustatytas galvijo paso ir pakartotinio galvijo paso (dublikato) išdavimo įkainis 3,2 euro, o arklio paso, pakartotinio arklio paso (dublikato) – 18,3 euro.                

Šiemet sausio 1 d. įsigaliojo 2015 m. vasario 17 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/262, kuriuo nustatomos arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo metodų taisyklės (Arklinių paso reglamentas).

Nors juridinę galią turinčio dokumento parengimo ir registravimo elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje sąnaudos (įkainių už bankų teikiamas paslaugas, t.  y. įkainiai už lėšų įskaitymą įmonės sąskaitoje, pašto paslaugų brangimas, pasų spausdinimas ir pan.) padidėjo keletą kartų, arklio paso įkainis (buvo 15,93 euro) iki šiol nebuvo keistas nuo 2006 m., o galvijo paso įkainis (buvo 2,03 euro) – nuo 2009 m.

Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentas arba, kitaip tariant, naujo pavyzdžio arklio pasas bus išduodamas laukiniams ar prijaukintiems arkliams (įskaitant zebrus) ar asilų veislės gyvūnams arba sukryžmintų šių veislių gyvūnų palikuoniams.

Arklinių šeimos gyvūnai turi būti identifikuoti ir užregistruoti per 12 mėn. nuo atsivedimo ir prieš jam visam laikui paliekant gimimo vietą. Jeigu gyvūnas bus registruojamas vėliau kaip per 12 mėn., jam bus išduodamas pakaitinis arklinių šeimos tapatybės nustatymo dokumentas. Pakaitinį pasą turintys arklinių šeimos gyvūnai negalės patekti į maisto grandinę. Tai reiškia, kad nebus galima jų paskersti ar išgabenti skerdimui į kitas šalis.

Praradus pasą, turint pakankamai informacijos, kurią galima patikrinti, išduodamas pakartotinis arklio pasas (dublikatas). Šis tapatybės dokumentas bus paženklintas kaip dublikatas ir jis užtikrins, kad arklinių šeimos gyvūnas apskritai negali būti skerdžiamas žmonėms vartoti.

Nuo šių metų arklio pase privalu įrašyti kastravimo datą ir pasikeitusią identifikavimo informaciją (spalvos, žymių pasikeitimas).

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje