Skip to content

Dėl elektros energijos lengvatos 2016 m.

MI informacija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1425 patvirtintoje Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 m. programoje (toliau – Programa) Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams buvo numatyta sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, nutraukus jos eksploatavimą. Viena iš tam skirtų veiklų buvo Programos priemonių plano 21.1 punkto priemonė „Kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas taikant elektros energijos tarifo lengvatą pajamas (taikant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 50 proc., 2013 m. – 40 proc., 2014 m. – 30 proc. mažesnį elektros energijos tarifą) Ignalinos AE regiono gyventojams“. Priemonės skiltyje „Pastabos“ buvo nurodyta, kad „priemonė bus vykdoma ir po 2014 m., taikant 2015 m. 20 proc., 2016 m. – 10 proc. mažesnį elektros energijos tarifą; 2016 m. – paskutiniai lengvatos taikymo metai“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į 2013 m. Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių prašymus, 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1259 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1425 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo 2010–2014 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“, pakeitė Programos 21.1 punktą ir nutarė „kompensuoti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įmonėms negautas taikant elektros energijos tarifo lengvatą pajamas (taikant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 50 proc., 2013 m. – 40 proc., 2014 m. – 40 proc. mažesnį elektros energijos tarifą) Ignalinos AE regiono gyventojams“. Pažymėtina, kad priemonės skiltyje „Pastabos“ neliko įsipareigojimo priemonę vykdyti ir po 2014 m.

Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino miesto savivaldybės ne kartą dėl to kreipėsi į Vyriausybę prašydamos minėtos lengvatos nemažinti ir ją pratęsti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 patvirtino Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą (toliau – planas). Plano 1 priedo „Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano 2015–2017 m. tikslai, uždaviniai, priemonės, asignavimai ir įgyvendinančios institucijos“ 2 tikslo „Sušvelninti neigiamus Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo socialinius ir ekonominius padarinius Ignalinos atominės elektrinės regionui (toliau – Ignalinos AE regionas)“ 2.3. uždavinio „Taikyti Ignalinos AE regione laikinus kompensacinius mechanizmus“ 2.3.1. priemonė yra „Kompensuoti AB „Lesto“ 2015 m. negautas pajamas taikant 20 proc. mažesnį elektros energijos tarifą Ignalinos AE regiono gyventojams“. Nutarimas faktiškai pradėjo veikti tik balandžio mėnesį, nes nuo tada UAB „Lesto“ paskelbė Ignalinos regionui lengvatinę kainą. Kadangi šią kainą paskelbė galiojančia nuo balandžio mėnesio, buvo tikėtasi, kad nuolaida galios bent 12 mėnesių.

Tačiau š. m.  sausio mėnesį Vyriausybei yra pateiktas šio nutarimo pakeitimo projektas, pagal kurį patikslinama buvusi formuluotė, nurodant, kad 20 procentų mažesnis tarifas taikomas 2015 m. balandžio – gruodžio mėnesiais ir papildoma, kad Finansų ir Energetikos ministerijos kompensuos negautas pajamas AB „Energijos skirstymo operatoriui“ ir 2016 m., kadangi 2016 m. Ignalinos AE regiono gyventojams bus taikomas 10 proc. mažesnis elektros energijos tarifas. Tikimės, kad šį nutarimą Vyriausybė artimiausiu metu priims.

P. S. Turime visas elektros energijos skaičiavimo lenteles, bet be laukiamos 10 proc. nuolaidos. Jei greitai nebus Vyriausybės nutarimo, jas išspausdinsime kituose MI numeriuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje