Skip to content

Už surastas šernų gaišenas bus mokamos išmokos

MI informacija

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius 2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. B1-108 „Dėl išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtino išmokų už šernų gaišenas mokėjimo tvarkos aprašą (Aprašas). Jame numatyta, kad gyventojams bus mokamos išmokos už surastas šernų gaišenas. Apraše numatytos išmokų mokėjimo sąlygos, pranešimų teikimo tvarka ir teikiamų dokumentų formos.

Išmokos bus pradėtos mokėti, kai Europos Komisija priims specialųjį sprendimą, kuriuo patvirtins finansavimą einamiesiems metams. Pranešimų apie surastas šernų gaišenas priėmimo pradžią VMVT informuos savo interneto svetainėje www.vmvt.lt.

Už kiekvieną rastą šerno gaišeną bus mokama 30 eurų išmoka, jeigu asmuo nurodys tikslią šerno gaišenos radimo vietą, VMVT teritorinio padalinio pareigūnai, nuvykę į vietą, pripažins, kad šerno gaišena tinkama afrikinio kiaulių maro tyrimui ir asmuo pateiks Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą išmokėti išmoką. Jos bus pervedamos į asmens nurodytą sąskaitą per 60 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos.

Asmuo, radęs šerno gaišeną, informaciją apie radinį nedelsdamas turės pateikti VMVT. Radusiems nugaišusį šerną žmonėms griežtai draudžiama gaišeną transportuoti, judinti, imti mėginius, užkasti ar pristatyti savarankiškai. VMVT rekomenduoja radimo vietą pažymėti aiškiai matomu ženklu (užrišti ant medžio ar krūmo spalvotą medžiagos juostą, įsmeigti į žemę šaką ar pan.). Tais atvejais, kai apie tą pačią šerno gaišeną praneš keli asmenys, teisę į išmoką turės tik pirmasis informaciją pateikęs asmuo.

Informaciją apie Ignalinos rajono teritorijoje surastas šernų gaišenas gyventojai galės pateikti bet kuriuo iš šių būdų:

* atvykę tiesiogiai į Ignalinos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, adresu Turistų g. 28;

* telefonais: (8 386) 52434 (darbo laiku) arba 8 698 41375 (visą parą);

* elektroniniu paštu ignalinosr@vet.lt;

* nemokamu, visą parą veikiančiu VMVT telefono numeriu 8 800 40403.

VMVT direktoriaus Jono Miliaus teigimu, operatyvus šernų gaišenų surinkimas, jų sunaikinimas ir vietovių dezinfekavimas mažina afrikinio kiaulių maro viruso plitimo tikimybę. Mokslininkų nuomone, išmokos gali suaktyvinti kritusių laukinių gyvūnų paieškas. Tikimasi, kad Lietuvos gyventojus ši priemonė paskatins būti atidesniais ir prisidėti prie visų mūsų pilietinės pareigos – kovoti su afrikiniu kiaulių maru, padėti sunaikinti kiek įmanoma daugiau šio viruso plitimo šaltinių.

Ignalinos rajone dėl afrikinio kiaulių maro šiais metais ištirti 28 sumedžioti šernai ir 4 surastos šernų gaišenos. Liga patvirtinta 3 sumedžiotiems ir 3 nugaišusiems šernams.

Lietuvoje nuo šių metų pradžios jau užregistruota 19 AKM židinių laukinėje faunoje, liga diagnozuota 21 šernui (9 nugaišusiems ir 12 sumedžiotų). Latvijoje šiais metais nustatytas 101 šios ligos atvejis, Estijoje – 176, Lenkijoje – 9.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje