Skip to content

„Aš pažįstu savo kraštą“

MI informacija

Lietuva, kai aš tave tariu –
Prieš akis sumirga raštų raštai,
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto…

Skamba ten seni, šventi vardai
Girių, upių, klonių ir sodybų…
Sunkią skausmo skarą suardai –
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Ir suaidi vėl iš praeities
Dainos, mįslės, pasakos nutilę,
Ir pakyla tiltai iš nakties
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva – trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

Jolanta ŠUMINAITĖ (Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos pradinių klasių mokytoja)

Šiais Bernardo Brazdžionio žodžiais renginio vedėjos – ketvirtokės Rūta Mikučionytė ir Gabrielė Kindurytė – pasveikino visus susirinkusius į Ignalinos rajono pradinių klasių mokinių konferenciją „Aš pažįstu savo kraštą“, skirtą Ignalinos miesto 150-ajam jubiliejui paminėti, kuri vasario 11 d. vyko Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje.Renginys sulaukė garbių svečių. Konferencijoje dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rita Gasiukevičienė,Ignalinos rajono PMMMC direktorė Rimutė Šiaudinienė ir metodininkė Rima Kilkuvienė.

Smagu, kad į konferenciją sugūžėjo arti šimto dalyvių iš visų rajono mokyklų.Konferenciją pradėjo ir dalyvius pasveikino Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktorė Danutė Jatulė. Sveikinimo žodį tarė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Rita Gasiukevičienė. Savo dainelėmis ir pavasarišku šokiu dalyvius darbui nuteikė progimnazijos dainininkės Gabrielė Zabulytė ir Melika Rakauskaitė bei tautinių šokių kolektyvas „Dringelė“.

Konferenciją pradėjo renginio šeimininkai. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ketvirtokai kartu su mokytojomis Jolanta Šuminaite, Rita Papšiene ir Loreta Dronišinec vykdė etnografinių regionų metams skirtą ilgalaikį projektą„Tėviškės keliu“.Ketvirtokai pakvietė pakeliauti po etnografinius Lietuvos regionus ir susipažinti su kiekvieno savitumu. Skambėjo dainos, šokio sūkuryje sukosi poros, negalėjai atitraukti akių nuo mokinių pieštos tautinio kostiumo kolekcijos.

Vidiškių gimnazijos 3 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Ilonos Pakalkienės, parengėpranešimą,,Vidiškės – mano gimtasis kraštas“. Jie pristatė gamtinius ir kultūrinius Vidiškių gyvenvietės objektus.

,,Naujasis Daugėliškis“taip vadinosi Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių parengtas pranešimas. Mokiniai papasakojo apie bažnyčios istoriją, architektūrą, bažnyčioje esančius dailės kūrinius. Mokiniams pasiruošti padėjo mokytojos Dalia Zabulienė ir Lina Gladkauskienė.

Apie įžymius liaudies žodžio ir meno meistrus, garsinančius mūsų kraštą, savopranešime „Atminties taku…“pasakojo Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokiniai. Jų mokytojos Liudmila Račkauskienė ir Dalia Baužytė.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 3 c klasės mokiniai, paruošti mokytojos Janinos Jusienės, aukštaičių tarme suvaidino pasaką „Kacinelis i gaidelis“. Džiugu, kad mūsų trečiokai puikiai kalba gimtąja aukštaičių tarme.

Tikimės, kad įdomų pranešimą,,Mano gimtasis kraštas” buvo parengę Dūkšto mokyklos mokiniai. Deja, siaučiantis gripas neleido komandai atvykti. Tačiau mokytoja Diana Bukauskienė ir jos mokiniai neliko nuskriaust. Į Dūkštą nukeliavo padėkos. Juk tiek dirbta, tiek ruoštasi… Respublikinėje vaikų dailės darbų parodoje – konkurse „Mano krašto legendos, padavimai, sakmės“ dalyvavo Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriaus mokiniai ir mokytoja Rožė Bielinienė. Jie atvežė savo piešinių parodą ir pasekė šio krašto sakmes.

Vidiškių gimnazijos mokytojos Dianos Kindurienės ketvirtokai parengė pranešimą„Lietuvos pilys“. Jie supažindino konferencijos klausytojus  su žymiausiomis Lietuvos pilimis.

Ignalinos krašto padavimus skaitė ir iliustravo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 3 a klasės mokiniai su mokytoja Regina Jeremejeva. Jie papasakojo,ką sužinojoapie Tverečiaus ąžuolą,Ladakalnį, Vėlio ežerą, Ginučių piliakalnį, Antakmenės akmenį ir Napoleono kelią.

„Jie garsina mūsų kraštą…“ – tokį stendinį pranešimą apie žymius mokyklos mokinius parengė ir pristatė Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokiniai su mokytojomis Liudmila Račkauskiene ir Dalia Baužyte.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 3 b klasės mokinių komanda eilėmis Ignalinos krašto tarme papasakojoapie gražiausias lankytinas Ignalinos vietas ir užbaigė konferenciją linksmu šokiu. Mokinius paruošė mokytoja Dalia Vilčinskienė.

Pertraukėlių tarp pranešimų metu šeimininkai svečius vaišino įžymiosiomis progimnazijos bandelėmis, kvietė pajudėti, pašokti.

Aš noriu gyventi tik čia,
Kur miršta stovėdami medžiai,
Kur švendrėse sakmės nakčia
Užgimsta, suradusios pradžią.

Čia palaukėn subėga beržai
Ir skamba pustomas smėlis.
Tik čia pirmąkart sužinai:|
Gubojos – gražiausios gėlės.

Aš noriu gyventi tik čia,
Kur jūra marias audroj šaukia,
Kur viržiai nemiega nakčia.
Ir grįžta visi, kurių lauki.

Šiais posmais vedėjos užbaigė net tris valandas trukusią konferenciją.

Ignalinos rajono PMMMC direktorė Rimutė Šiaudinienė padėkojo konferencijos dalyviams už atliktą  didžiulį darbą, kuris tapo puikia pilietiškumo pamoka ir džiaugėsi, kad pradinukai domisi savo šalimi, siekia kuo geriau ją pažinti, geba kalbėti savo krašto tarme, semiasi išminties iš tautosakos lobynų, patys kuria, vaidina, piešia ir savo mažais darbeliais garsina Lietuvą bei Ignalinos kraštą.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktorė Danutė Jatulė pabrėžė didžiulį kasdienį mokytojų darbą, ugdant mažuosius Lietuvos piliečius. Jos paraginti, konferencijos dalyviai šią tikrai prasmingą šventę užbaigė galingu, darniu ir džiaugsmingu „Ačiū“. 

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje