Skip to content

Grynaveisliams gyvuliams įsigyti – valstybės pagalba

MI informacija

Praėjusiais metais buvo pradėta nauja valstybės pagalbos schema, kurios tikslas paskatinti augintojus rinktis veislinius gyvulius ir padėti jų įsigyti. Šiai pagalbos schemai buvo skirta 2 172 150 eurų. Šiemet iki kovo 1-osios vėl laukiamų paraiškų tų, kurie ketina įsigyti grynaveislių gyvulių.

„Ši priemonė buvo sėkminga pernai, todėl šiemet vėl ją  tęsiame. Gyvulių augintojai skatinami įsigyti aukštos kokybės gyvulių ir už tai jiems suteikiama valstybės pagalba. Norėtume, kad augintojai gerintų savo bandas ir taip stiprintų sektorių. Norėčiau paraginti avių, o ypač ožkų augintojus, kad aktyviau pasinaudotų galima parama“, – teigia Gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas Vilius Rekštys.  Praėjusiais metais pirmojo etapo metu buvo surinktos 168 paraiškos, iš jų patvirtintos 167. Per antrąjį etapą Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba patvirtino dar 77 paraiškas. Per tą laiką įsigyta daugiau nei 2300 grynaveislių mėsinių galvijų, 662 grynaveislės avys, 25 grynaveislės ožkos.

Šią pagalbą gauti turi teisę asmenys, jau esantys mėsinių galvijų ožkų ar avių laikytojai, t. y. teikdami paraišką nuosavybės teise turi atitinkamos rūšies gyvulių ir norintys pagerinti turimų bandų kokybę. Todėl buvo kompensuojama tik grynaveislių, įvertintų ir įrašytų į aukščiausią kilmės knygos skyrių gyvulių įsigijimo kaina.

Įvertinus  visas paraiškas ir jas patvirtinus, pareiškėjai turėjo per 150 dienų įsigyti gyvulių. Tačiau pasitaikė ir tokių atvejų, kai kompensacija nebuvo išmokama. Dažniausios priežastys buvo tokios: pareiškėjai prašė kompensacijos už tokius gyvulius, kurie buvo įsigyti anksčiau, nei pateikta paraiška, gyvuliai neatitiko keliamų reikalavimų arba gyvuliai buvo nenupirkti, o gimę laikytojo bandoje. Taip pat pareiškėjams, kurie nebuvo nusimatę kokius gyvulius norėtų įsigyti užsienyje, pritrūko laiko užbaigti pirkimo-pardavimo sandorį. 

Šiemet vėl daugiausia dėmesio bus skiriama mėsinei galvijininkystei. Mė­si­nė gal­vi­ji­nin­kys­tė Lie­tu­vo­je yra pa­ly­gin­ti jau­na že­mės ūkio ša­ka, tačiau esama nemažai palankių sąlygų jai plėtotis. Že­mės ūkio ir kai­mo vers­lo cen­tro duo­me­ni­mis, prieš me­tus gry­na­veis­lių mė­si­nių gal­vi­jų ša­ly­je bu­vo 20,3 tūkst. tūkst., o miš­rū­nų 104 tūks­t. Mė­si­niai ir miš­rū­nai gal­vi­jai su­da­rė dau­giau nei 18 proc. vi­sų ša­ly­je au­gi­na­mų gal­vi­jų.

Patys ūkininkai turi pasirinkti ko­kios rū­šies gy­vu­lius  nori įsigyti ir kaip juos veis­ti. Tai nėra lengvas sprendimas, nes nuo tinkamo pasirinkimo priklauso ūkio kryptis ir plėtros galimybės.

Šiemet paraiškos yra priimamos nuo vasario 1 iki kovo 1 d. Priemonei skiriama suma yra tokia pati kaip ir pernai – daugiau nei 2 mln. eurų.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje