Skip to content

Poilsis prie jūros atsirito kraujo puta

Pernai, rugsėjo pradžioje, Palangoje poilsio namuose, ilsėjosi grupė rajono Neįgaliųjų draugijos narių. Rugsėjo 4 d., apie 22 val., poilsio namų viename iš kambarių įvyko kruvina drama – peiliu subadytas vienas iš poilsiautojų, ignalinietis B. J. Vyras patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą. Į įvairias kūno sritis peiliu jam durta keturis kartus, o prieš tai dar suduotas smūgis buteliu per galvą. Nukentėjęs buvo operuotas, po operacijos ligoninėje gydėsi dešimt dienų. Įtariamasis buvo sulaikytas tą patį vakarą, tai Bronius Garla, gyvenantis Guntauninkų kaime (Mielagėnų sen.). Jis buvo atvykęs ilsėtis kartu su ta pačia ignaliniečių grupe.

Teisme B. Garla kaltę pripažino, tik apie to vakaro įvykius kalba skirtingai, nei nukentėjęs nuo jo peilio dūrių B. J. Kaltinamasis sakė, kad jis su nukentėjusiuoju ir dar keliais grupės nariais kambaryje išgėrinėjo. Kai norėjo iš išeiti, B. J. jo neleido, laikė už rankos, įkalbinėjo likti, sodino už stalo. Taip keletą kartų. „Tuomet man po ranka pateko butelis, kuriuo ir trenkiau nukentėjusiam per galvą. Butelis nuo smūgio sudužo. Tada nuo stalo griebiau peilį ir dūriau jam į ranką. B. J. mane ėmė už rankos traukti į save, tad dar kelis kartus jam dūriau į pilvą ir išbėgau į koridorių“, – teisme pasakojo B. Garla. Nusikaltimo padarymo metu jis buvo neblaivus, jam nustatytas 2,04 prom. girtumas.

Nukentėjęs B. J. tvirtino, kad jie keliese išgėrė dar dieną lauke, o vakare dalyvavo vakaronėje, linksminosi, kambaryje vakare nieko negėrė. „Smūgį buteliu per galvą pajutau, kai prie lovos pasilenkiau paimti telefoną. Akyse sužaibavo, pajutau skausmą, staigiai atsisukau ir pamačiau prieš mane stovintį Bronių. Jam sušukau „ką darai?“ Kai pamačiau nuo stalo imant peilį, jį stumtelėjau nuo savęs. Bet jis man dūrė kelis kartus į pilvą, o man ginantis – kartą į ranką. Nugriuvau ant lovos, ėmiau šaukti, Bronius man kažką šnabždėjo, bet ką – nesupratau. Tuomet kažkas iš moterų įėjo į kambarį, o Bronius kažkur dingo“, – teisme apie rugsėjo 4-osios vakaro įvykius teisme aiškino nukentėjęs B. J. Tardymo metu surengtos akistatos metu abu laikėsi savo versijų ir parodymų nekeitė.

Teisme kaltinamasis kaltę pripažino ir gailėjosi, nukentėjusiojo atsiprašė, šis jam atleido, pripažino ir turtinę žalą, pažadėjo ją atlyginti, tik teigė, kad jam per didelė B. J. pareikšta neturtinė žala (10 000 Eur). Mat B. Garla dėl sveikatos nedirba, turi 50 proc. neįgalumą, gauna labai mažas pajamas ir prašė teismą neturtinės žalos sumą sumažinti. Už B. J. gydymą Klaipėdos teritorinė ligonių kasa B. Garlai pateikė 1849 Eur civilinį ieškinį.

Baudžiamoji byla buvo nagrinėta Palangos miesto apylinkės teisme. Jis pripažino B. Garlą kaltu pagal BK 135 str. 1 dalį ir nuteisė jį trejiems metams laisvės atėmimo. Pritaikęs BK 64 ir 75 str., teismas bausmę sumažino iki dvejų metų, o jos vykdymą atidėjo dvejiems metams. Per šį laiką nuteistasis kasdien nuo 22 iki 6 val. turi būti namuose, be leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos ribų.

Iš B. Garlos priteista 1849,28 Eur Klaipėdos teritorinei ligonių kasai B. J. gydymo išlaidoms atlyginti, taip pat dar 3000 Eur – B. J. neturtinei žalai atlyginti.

Nuosprendžiui apskųsti buvo skirta 20 dienų, tačiau jis neapskųstas ir įsigaliojo. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje