Skip to content

Siūlykite kandidatus Garbės piliečio vardui gauti

MI informacija

Pagal Ignalinos rajono savivaldybės (miesto arba kitos rajono gyvenamosios vietovės) garbės piliečio (toliau – Garbės piliečio) vardo suteikimo nuostatus, Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės, taip pat užsieniečiams, pasižymėjusiems iškiliais darbais rajono bendruomenei ūkio, verslo plėtros, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, aplinkos tvarkymo ir kitose srityse, arba už ilgalaikę visuomeninę veiklą, kilnius poelgius, padariusius teigiamą poveikį visuomenei, taip pat už nuopelnus garsinant Ignalinos (miesto arba kitos rajono gyvenamosios vietovės) vardą šalyje ir pasaulyje.

Teisę siūlyti savivaldybės tarybai kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti turi savivaldybės tarybos komitetai, administracijos direktorius, savivaldybės meras, politinės partijos, seniūnijos, rajone veikiančios visuomeninės organizacijos, gyventojų bendruomenės, piliečių grupės (ne mažiau kaip 15 asmenų).

Siūlant kandidatą, pateikiama jo biografija, nuopelnų aprašymas ir nurodoma, kokios vietovės Garbės piliečio vardą siūloma suteikti. Jeigu siūlymas kolektyvinis, turi būti pridedamas dalyvių (narių) susirinkimo (posėdžio) protokolas.

Iki šiol Garbės piliečio vardai suteikti trims asmenims: buvusiam ilgamečiam Seimo nariui Česlovui Juršėnui, Mielagėnų parapijos klebonui kun. Marijonui Savickui ir Serocko (Lenkija) burmistrui Silvestrui Sokolnickiui.

Siūlymai dėl Garbės piliečio vardo suteikimo turi būti pateikti raštu savivaldybės merui (Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina) iki 2016 m. kovo 31 d.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje