Skip to content

Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras prasmingai paminėjo 20-metį

Ignalinos r. pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras mini savo veiklos 20-metį. Ta proga surengta konferencija „Specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikų/mokinių ugdymas: iššūkiai, lūkesčiai ir galimybės“. Šventinis renginys vyko Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos salėje. Čia susirinko visų rajono ugdymo įstaigų atstovai, su specialiųjų poreikių vaikais dirbantys specialistai, renginio svečiai.

Konferencija pradėta mokinių Gabrielės Zabulytės ir Metos Unger dainomis. Jubiliejaus proga centro vadovę Rimutę Šiaudinienę ir darbuotojus sveikino savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Kindurys ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimanta Vilčinskienė. „Tai, kad įstaiga gyvuoja tiek metų, rodo, kad ji yra reikalinga“, – vicemeras įstaigai linkėjo sėkmingos veiklos, mokinių, mokytojų ir tėvelių pagarbos, prasmingo bendradarbiavimo. Savivaldybės padėkos raštas įteiktas ir šios įstaigos logopedei, specialiajai pedagogei metodininkei Danutei Urbšienei. Jai padėkota už ilgametį ir nuoširdų darbą. Centro direktorę taip pat sveikino Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danutė Ropienė, rajono švietimo įstaigų, Ignalinos kultūros ir sporto centro vadovai. Pirmuosius pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (tuomet – Pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos) gyvavimo metus prisiminė pirmasis direktorius Juozas Repšys, sakęs, kad šis darbas jam davęs daug vertingos patirties.

Centras įkurtas 1996 m. balandžio 25 d. Lietuvoje tai buvo 6-oji tokio tipo įstaiga. Tuomet, kaip minėta, ji turėjo kitą pavadinimą, mažiau funkcijų, tačiau iš esmės veikla nepakito – tai pagalbos teikimas. Kur pagalba, ten yra ir problema. Kaip sakė nuo 2001 m. centrui vadovaujanti R. Šiaudinienė, specialiųjų poreikių vaikų rajone yra apie 300, 48-iems taikoma individuali ugdymo programa, ypač daug vaikų turi logopedinių sutrikimų. Vis labiau reikalingos ir psichologo konsultacijos. 2015 m. jų suteikta 197 kartus. Akcentuota, kad vienas svarbiausių centro uždavinių – kuo anksčiau įvertinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą. Taip pat labai svarbu padėti švietimo įstaigoms užtikrinti kokybišką problemų turinčių mokinių ugdymą, stiprinti mokytojų gebėjimus, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti tėvus.

Kita centro veiklos sritis – švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, įvairių seminarų, mokymų organizavimas, dalijimosi gerąja patirtimi skatinimas. Vadovė kalbėjo ir apie problemas. Tai specialistų (psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų) trūkumas, sudėtingas ugdymo proceso specialiųjų poreikių mokiniams organizavimas, nuolat besikeičiantys teisės aktai ir liūdinantis tėvų abejingumas, kurį darbuotojams  dažnai tenka pastebėti. Tėvai, kaip minėta, turėtų labiau domėtis savo vaikų ugdymu, psichologinėmis jų problemomis.

Na, o pasidžiaugti šiandien centro vadovė gali dėl vis gerėjančios metodinės ir materialinės įstaigos bazės, sukauptos neįkainojamos darbuotojų patirties, puikaus bendradarbiavimo su  rajono švietimo įstaigomis, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Vaiko teisių apsaugos tarnyba. „Kartu mes galime nuolat tobulėti, parodyti dėmesį, pastebėti vaiko sunkumus ir stipriąsias puses, daromą pažangą…“, – sakė R. Šiaudinienė. Ji padėkojo mokykloms ir mokytojams už bendradarbiavimą, įteikė padėkas nuoširdžiausiai dirbantiems rajono specialiesiems pedagogams, logopedams, Česlovo Kudabos progimnazijos direktorei Danutei Jatulei. „Norėtųsi, kad specialiųjų ugdymo poreikių asmenų integracija būtų mūsų gyvenimo pilnatvės dalis, reiškianti mūsų visų, tokių skirtingų, sugebėjimą būti, dirbti ir gyventi kartu, nesiekiant keisti kito žmogaus pagal savąjį modelį.“, – žinomo pedagogo A. Ališausko žodžiais savo kalbą baigė R. Šiaudinienė.

Vėliau konferencijoje buvo perskaityta 12 pranešimų, kuriuos parengė ir su kolegomis patirtimi pasidalijo rajono švietimo įstaigų mokytojai, specialieji pedagogai, taip pat Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro psichologas Antanas Grigas ir logopedė D. Urbšienė.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje