Skip to content

Pratybose imituota Lietuvos pokario situacija

Balandžio 2, 3 d. rajone vyko Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 807-osios (Ignalinos) kuopos kariniai mokymai. Priešiškas pajėgas imitavo asociacijos „Žaibo kumštis“ nariai bei Šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės šauliai. Kariai treniravosi veikti priešo okupuotoje teritorijoje. Buvo vykdomos tokios užduotys, kaip stebėjimas, žvalgyba, puolimas, pasala.

„Okupuotoje“ teritorijoje

Prasidėjus pratyboms, šeštadienio popietę sumanėme apsilankyti „priešo“ (žaliųjų žmogeliukų) okupuotoje teritorijoje. Ta teritorija buvo nemenka – nuo Vidiškių iki Kūjiškės ir Bėčionių.

…Riedame miško žvyrkeliu link Ažušilės. Pirmoje miško sankryžoje – maišų su pjuvenomis ir spygliuotų vielų užtvara. Iš už maišų išdygsta trys ginkluoti paaugliai žaliomis maskuojančiomis uniformomis su raudonai oranžiniais raiščiais ant rankovių. Stabdo. Nestoti negali, nes kelias užtvertas. Puola klausinėti: kas, iš kur, į kur? Kai prisistatome, kad žurnalistai, daugiau nieko neklausinėja. Klausinėju aš. Kas jie, ką čia veikia, kiek jų yra, kur vadai? Ginkluoti „okupantai“ paaiškina, kad vyksta pratybos. Kur vadai – nežino, slepiasi, kad jų nepagautų. Kiek galvų miške esama, kur pagrindinės jų pajėgos – nesako, karinė paslaptis…

…Pravažiuojame Ažušilę. Žvirbliškėje, už staigaus posūkio – vėl postas. Čia jau krūpteli, kai su užsienietiškais automatais pasitinka barzdoti, tarsi kokie „Islamo valstybės“ teroristai, vyrai. Šie ne tik išklausinėja, kur ir ko čia važinėjame, bet apžiūri ir automobilį, jo bagažinę – ar nesame kokie šnipai, ar nevežame ginklų. Uniformos ir raiščiai tokie pat. Į mano klausimus visi atsakinėja tuo pačiu sakiniu: „Mes čia ne vietiniai, nieko nežinome, nieko nepažįstame…“. Išties, jie – Vilniaus šauliai…

…Iki Kūjiškės mus iškrato dar dviejuose postuose. Abiejuose – ginkluoti paaugliai. Tai „Žaibo kumščio“ nariai. Šie taip pat tyli kaip partizanai, kai klausiu esą jų karinių paslapčių. Dar pasiskundžia, kad porą kartų buvo apipuolę šunys, o su vietiniais gyventojais kontaktų buvo tik vienas kitas. Pro visus postus pralekia karinis sunkvežimis, išdalija maistą. Atgal grįžtame tuo pačiu maršrutu. Trijuose postuose jau nestabdo, pažįsta, o prie šaulių posto sustojame patys, nes čia tardomi sulaikyti trys motociklininkai. Kai kurie barzdočiai į mus žvelgia įtariai, ko mes čia ten šen šmirinėjame, tad skubame nešdintis. „Okupantai“ buvo užpulti naktį, prieš tai gerai išžvalgius jų dislokacijos vietas ir apsupus jų pajėgas. Operacija, atakuojančios pusės karių akimis, vyko taip.

„Priešas“ sudorotas žaibiškai

Priešas aktyviai veikė operacijos rajone: vykdė stebėjimą, žvalgybą, išstatė kelių kontrolės postus, jiems aktyviai talkino ir kolaboruojantys civiliai. Kariai savanoriai daug dėmesio skyrė konspiracijai, stebėjimas ir žvalgyba buvo vykdoma persirengus civiliais rūbais ir naudojant civilį transportą. Kariams savanoriams padėjo ir draugiškai nusiteikę vietiniai gyventojai, teikę informaciją apie priešininkus.

Sėkmingai išžvalgius vietovę, nustatyta, kad priešo pajėgos įrengė 4 kelių kontrolės postus kelyje Vidiškės–Kūjiškė. Nakties metu 2 postai buvo atšaukti, jų funkcijas vykdė patrulis. Nustatyta ir priešo vadavietės vieta. Operacijos vykdymo rajone automobiliais nuolat patruliavo keli priešo pajėgų ekipažai.

Suderinus veiksmus, 2 val. nakties keturi 807-os kuopos skyriai apsiginklavo ir užėmė pozicijas netoli priešo objektų – vadavietės bei tolimiausio kelių kontrolės posto. Sutartu laiku vienas skyrius atakavo minėtą kelių kontrolės postą ir dėl netikėtumo bei ginklų ugnies persvaros, postas buvo sunaikintas.

Priešo vadavietėje, gavus informaciją apie posto užpuolimą, kilo sujudimas, kariai išbėgo į lauką, skubėdami prie transporto, kad nuvyktų saviškiams į pagalbą. Tuo metu juos atakavo šalia vadavietės pasaloje laukę kiti du skyriai. Priešas patyrė didelių nuostolių ir neturėjo galimybės laiku padėti užpultam kelių kontrolės postui. Tada priešas nusprendė į užpultąjį kelių kontrolės postą siųsti karius iš antrojo posto, bet šie pakeliui pateko į ketvirtojo skyriaus parengtą pasalą.

Operacijos metu priešo pajėgos patyrė labai didelių nuostolių ir negalėjo vykdyti jiems skirtų užduočių. Po atakos visi 807-osios kuopos kariai savanoriai sėkmingai grįžo į nuolatinės dislokacijos vietą.

Kuopos kariai savanoriai už pagalbą ir supratingumą dėkoja rajono gyventojams, kuriems pratybos sukėlė nepatogumų, taip pat dėkoja pratybose dalyvavusiems asociacijos „Žaibo kumštis“ nariams ir Šaulių sąjungos Vilniaus rinktinės šauliams.

Autoriaus nuotr.

„Okupuotoje“ teritorijoje sankryžose mus pasitikdavo maišų su pjuvenomis ir spygliuotų vielų užtvaros, ginkluoti, maži ir dideli, barzdoti ir įtarūs „užkariautojai“, kurie stabdė pravažiuojančius, tikrino automobilius.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje