Skip to content

Ceikinių parapijos tikintiesiems – geriausia amžiaus žinia

Balandžio 5 d. sudegė Ceikinių Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia. Kaip rašoma internetinėje enciklopedijoje wikipedia.org, pirmoji katalikų bažnyčia čia buvo pastatyta iki 1675 m. 1773 m. Mikalojus Šmigelskis Ceikiniuose pastatė naują medinę bažnyčią. Ji ne kartą degė per karus.

Šį kartą gaisras buvo negailestingas. Kartu sudegė ir daug bažnyčios vertybių, nuostoliai nepataisomi, jų vertės pinigais neišmatuosi ir nebegrąžinsi (altorius, paveikslai, skulptūros). Ceikinių gyventojai savo kaimelio be bažnyčios neįsivaizduoja, todėl bet kokiomis priemonėmis pasiryžę ją atstatyti. Parapija nors ir nedidelė, bet tikrai gyva. Pasak kun. Marijono Savicko, kas savaitgalį pamaldose dalyvaudavo apie 150–200 žmonių. Dauguma atvykdavo iš Ignalinos ir kitų apylinkių. Šalia bažnyčios yra Ceikinių kapinės, kurias žmonės lanko ir kartu dalyvauja Mišiose.

Balandžio 28 d. – palaimintoji diena Ceikinių krašto tikintiesiems. Būtent tą ketvirtadienį Vilniaus arkivyskupijos kurija, gavusi daugiau nei 1,5 tūkst. tikinčiųjų parašų, surengė pasitarimą, kurio metu buvo sprendžiamas sudegusios Ceikinių bažnyčios likimas. Jame dalyvavo rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Aptarti bažnyčios atstatymo, būtinų dokumentų sutvarkymo klausimai. Arkivyskupijoje vykusiame susitikime taip pat dalyvavo Ignalinos parapijos klebonas Vidas Smagurauskas ir Mielagėnų bei Ceikinių klebonas Marijonas Savickas. Arkivyskupija pakeitė ankstesnį savo ketinimą neleisti atstatyti bažnyčios ir dabar jau leido tai daryti. Ceikinių krašto žmonės dar nesulaukę leidimo jau ėmė rinkti aukas, pradėjo gabenti statybines medžiagas. Zakristija jau su nauju kaminu ir po stogu. Likusi dalis bus atstatoma ant tų pačių pamatų ir tų pačių rąstų likučių.

Toks žmonių entuziazmas, kaip ir parašai, Arkivyskupijoje neliko nepastebėtas. Kaip po susitikimo sakė meras H. Šiaudinis, ypač optimistiškai yra nusiteikęs kun. Marijonas. Jis tikisi atstatyti bažnyčią ir dar šiemet parapijiečius į pamaldas sukviesti po stogu. 

Kadangi Ceikinių parapija nėra didelė, tai bažnyčios atstatymas žmonių surinktais pinigais yra sunkiai įsivaizduojamas be papildomos finansinės paramos. Kiekvienas iš Jūsų gali prisidėti prie šio kilnaus tikslo, paaukodamas Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios atstatymui.

O klebonas Marijonas Savickas dėkoja visiems, bažnyčios atstatymą parėmusiems parašais ir aukojantiems pinigėlių ir statybinių medžiagų šiam kilniam tikslui (aukos plaukia ir iš kitų mūsų rajono parapijų ir parapijų kituose rajonuose), visiems, talkinantiems atstatant šventovę.

Autorės nuotr.

Rekvizitai tiesiogiai pervedant į sąskaitą:

Ceikinių parapijos klebonas

Sąsk. Nr. LT614010043700020634 (DNB banke)

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje